foto

listen to the pronunciation of foto
Türkisch - Englisch
photo

You're holding my hand in the photo. - Fotoğrafta elimi tutuyorsun.

You look great in these photos. - Bu fotoğraflarda mükemmel görünüyorsun.

(Askeri) phytoplankton
photo; photographer
sensitometer
positive
sensitize
enlarge

I want an enlargement of this photograph. - Bu fotoğrafın büyütülmüşünü istiyorum.

lightstruck
retouch
weak
soup
solarize
panchromatic
zoom
print

Some photos were printed in black and white. - Bazı fotoğraflar siyah-beyaz basıldı.

underdevelop
time exposure
overdevelop
foto akım
photocurrent
foto detektör
photodetector
foto diyot
(Elektrik, Elektronik) photodiode
foto gerçekçi
(Bilgisayar) photo-realistic
foto kağıdı
(Bilgisayar) photo paper
foto mektup
(Askeri) v mail
foto modu
(Bilgisayar) photo mode
foto montaj
(Askeri) photomontage
foto ofset
photo-offset
foto siyah
(Bilgisayar) photo black
foto transistör
(Otomotiv) photo transistor
foto çekiş noktası
(Askeri) camera station
foto elastik
photo-elastic
foto ayakucu
(Askeri) photo nadir
foto aydınlatma bombası
(Askeri) photoflash bomb
foto aydınlatma fişeği
(Askeri) photoflash cartridge
foto ayrışma
(Kimya) photo-dissociation
foto ayrışma
(Kimya) photodissociation
foto camgöbeği
(Bilgisayar) photo cyan
foto direnç
(Elektrik, Elektronik) photoresistance
foto eflatun
(Bilgisayar) photo magenta
foto gönder
send photo
foto haritası
(Askeri) photomap
foto havacılığı
(Askeri) photographic aviation
foto iletken detektör
(Fizik) photoconductive detector
foto katot
photocathode
foto kimyasal tepkime
(Askeri) photochemical reaction
foto manyetoelektrik etki
photomagnetoelectric effect
foto mitralyöz
(Askeri) gun camera
foto mozaik
photomosaic
foto muhabir
(Basın) photo journalist
foto muhabiri
newspaper photographer
foto multiplikatör
photomultiplier
foto optik bellek
photo-optic memory
foto parçalanma
(Fizik) photodisintegration
foto sarı
(Bilgisayar) photo yellow
foto subayı
(Askeri) photographic officer
foto terapi
(Tıp) photo therapy
foto uçuş hattı
(Askeri) photographic flight line
foto uçuşu
(Askeri) photographic sortie
foto zamanlayıcısı
(Çevre) phototimer
foto çözüşme
(Fizik) photodissociation
foto-film işleri
(Askeri) pictorial
foto-film sembolizasyonu
(Askeri) pictorial symbolization
foto-iletim
photoconduction
foto-iyonlaşma
(Elektrik, Elektronik) photo-ionisation
foto-teodolit
(Askeri) photo-theodolite
foto-termoelastisite
photothermoelasticity
foto-voltaik etki
(Elektrik, Elektronik) fotovoltaic
foto-yorumlama
photo interpretation
foto/harf
(Bilgisayar) photo/letter
karanlık çıkarmak (foto)
underexpose
mercek perdesi (foto)
stop
perde (foto)
veil
çekmek (foto)
take
foto ofset
photo offset
doğal/foto
(Bilgisayar) natural/photo
foto ofset
photooffset
renkli/foto
(Bilgisayar) color/photo
tele-foto
wirephoto
Türkisch - Türkisch
Işık
Fotoğraf sözünün kısaltılmışı
foto
Favoriten