planlaması

listen to the pronunciation of planlaması
Türkisch - Englisch
planning
planla
{f} schedule

What time is your plane scheduled to take off? - Senin uçağın saat kaçta kalkması planlanmıştır?

What time is your plane scheduled to leave? - Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır.

ders planlaması
lesson planning
kalite planlaması
quality planning
kariyer planlaması
career planning
kent planlaması
(Çevre) urban planning
nüfus planlaması
population planning
peyzaj planlaması
(Askeri) landscape planning
turizm planlaması
(Turizm) tourism planning
planla
lay out
planla
{f} plan

He works in the planning section. - O, planlama bölümünde çalışıyor.

You must accommodate your plans to mine. - Sen planlarını benimkine uydurmalısın.

planla
{f} planned

Tom had only planned to stay in Boston for just a day or two. - Tom iş için sadece bir ya da iki gün Boston'da kalmayı planlamıştı.

Things didn't go as planned. - İşler planlandığı gibi gitmedi.

planla
map out
planla
{f} schema
planla
{f} scheduled

The training session is scheduled to begin at 4 p.m. - Eğitim oturumunun 16:00'da başlaması planlandı.

What time is your plane scheduled to leave? - Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır.

planla
{f} intended

I had no idea of what she intended to do. - Onun ne yapmayı planladığı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Things did not go as intended. - İşler planlandığı gibi gitmedi.

aile planlaması ve ana çocuk sağlığı
family planning and maternal and infant health
ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi
mother and child care and family planning center
planla
{f} planning

As God as my witness Tom, I didn't tell her about the surprise party you're planning. - Tanrı şahidimdir ki Tom, planladığın sürpriz partiden ona bahsetmedim.

Tom said that he thought Mary knew what time John was planning to start cooking. - Tom, John'un ne zaman aşçılığa başlamayı planladığını Mary'nin bildiğini düşündüğünü söyledi.

planla
think out
aile planlaması
family planning
bilgisayar destekli arama planlaması
(Askeri) computer-aided search planning
elektronik korunma; acil durum usulleri; icra planlaması
(Askeri) electronic protection; emergency procedures; execution planning
emeklilik planlaması
(Ticaret) retirement planning
erozyon kontrol planlaması
(Çevre) planning for erosion control
faaliyet planlaması
(Politika, Siyaset) activity planning
ileri bölge mayın sahası planlaması
(Askeri) forward area minefield planning
imar planlaması
ekistics
nüfus planlaması
family planning
planla
thinkout
planla
mapout
planla
structure
turizm ve şehir planlaması
tourism and city planning
şehir planlaması
town planning, urban planning
şehir plânlaması
urban planning
şehir plânlaması
town planning
Türkisch - Türkisch

Definition von planlaması im Türkisch Türkisch wörterbuch

kurumsal kaynak planlaması
Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar
planlaması
Favoriten