control of the use and development of land

listen to the pronunciation of control of the use and development of land
Englisch - Türkisch

Definition von control of the use and development of land im Englisch Türkisch wörterbuch

planning
planlama

Sizlerden herhangi birinin bu hafta sonu bizim lise toplantısına gitmeyi planlayıp planlamadığınızı sadece merak ediyordum. - I was just wondering if any of you are planning to go to our high school reunion this weekend.

Tom Mary'nin Boston'da yaşamayı planlamadığını daha sonra öğrendi. - Tom learned later that Mary wasn't planning to live in Boston.

planning
planlayarak

Tom partiyi planlayarak iyi bir iş yaptı. - Tom did a good job planning the party.

planning
(Ticaret) kontrol ve raporlama
planning
tasarlama
planning
{f} planla

Tatil sırasında onun nereye gitmeyi planladığını ona soracağım. - I'll ask him where he is planning to go during the vacation.

Tom, John'un ne zaman aşçılığa başlamayı planladığını Mary'nin bildiğini düşündüğünü söyledi. - Tom said that he thought Mary knew what time John was planning to start cooking.

planning
{f} planla: prep.planlayarak,planlama
planning
(Tıp) Planlama, düzenleme
planning
{i} düzene sokma
planning
{i} plancılık
planning
{i} tasarım
Englisch - Englisch
planning
control of the use and development of land

  Silbentrennung

  con·trol of the use and de·ve·lop·ment of Land

  Türkische aussprache

  kıntrōl ıv dhi yus ınd dîvelıpmınt ıv länd

  Aussprache

  /kənˈtrōl əv ᴛʜē ˈyo͞os ənd dəˈveləpmənt əv ˈland/ /kənˈtroʊl əv ðiː ˈjuːs ənd dɪˈvɛləpmənt əv ˈlænd/

  Wort des Tages

  brusque
Favoriten