on top of the world

listen to the pronunciation of on top of the world
Englisch - Türkisch
mutlu olmak
çok mutlu
çok mutlu olmak
sevinçli
dünyanın zirvesinde
(deyim) mutlu olmak;sevincten ucmak
on top of
-e ek olarak, -in yanı sıra, ile beraber: He's doing this on top of his regular job. Bunu asıl işinden ayrı olarak yapıyor. He asked for a
on top of
ayrıca
on top of
-in yanı sıra
on top of
-e ek olarak
on top of
ile beraber
on top of
üstünde

Parmaklığın üstünde iki çocuk oturuyor. - Two children are sitting on top of the fence.

Kedi masanın üstünde oturuyor. - The cat is sitting on top of the table.

on top of
tepesinde

Sen çan eğrisinin tepesindesin. - You're on top of the bell curve.

Ne zaman bir dağın tepesinde olsam kendimi minnettar hissediyorum. - Whenever I'm on top of a mountain, I feel grateful.

on top of
-e ilaveten
on top of
üstüne

Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir. - A house is built on top of a solid foundation of cement.

Kayakları arabanın üstüne koydu. - He put the skis on top of the car.

be on top of the world
dünyalar onun olmak
on top of
üstelik
on top of
in tepesinde
be on top of the world
dünyanın zirvesinde olmak
on top of
-e ek olarak, -in yani sıra, ile beraber: "He's doing this on top of his regular job. - Bunu asıl işinden ayrı olarak yapıyor.", "She asked for a promotion, and on top of that she wanted a raise. - Terfiini istedi; bir de üstüne üstlük bir maaş artışı talep etti."
to be on top of the world
ayakları yere değmemek
be on top of the world
{k} çok mutlu olmak, sevinçten uçmak
on top of
-in tepesinde
Englisch - Englisch
Delighted; ecstatic; exceptionally pleased, happy, or satisfied

He was on top of the world after she agreed to marry him.

on cloud nine, in seventh heaven, on a natural high
on top of
Fully informed about, and in control of something; up to speed with

I have sorted out the problems and am now on top of the situation.

on top of
In addition to something else

. . and on top of all that, I got a puncture!.

on top of
Atop
on top of
over all of, over the surface of; in addition to
on top of the world

  Türkische aussprache

  ôn tôp ıv dhi wırld

  Aussprache

  /ˈôn ˈtôp əv ᴛʜē ˈwərld/ /ˈɔːn ˈtɔːp əv ðiː ˈwɜrld/

  Wort des Tages

  flammable
Favoriten