xii

listen to the pronunciation of xii
Englisch - Türkisch
onikinci
mine
benimki

Senin planın benimkinden daha iyi görünüyor. - Your plan seems better than mine.

Senin fikrinle benimki arasında temel bir fark vardır. - There is a fundamental difference between your opinion and mine.

mine
{f} kazmak
mine
maden ocağını işletmek
mine
maden ocağı
mine
mayın döşemek
mine
{f} çıkar

Uzun bir tartışmadan sonra kömür madenleri kapatıldı ve kalan madenciler işten çıkarıldılar. - After a long dispute the coal mines closed and the remaining miners were paid off.

Çin'de her gün yaklaşık on milyon ton kömür çıkartılır. - About ten million tons of coal are mined every day in China.

mine
(Sanat) Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
(Sanat) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
{f} maden işletmek
mine
adl

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

mine
{f} yeraltında (lağım/yol) kazmak
mine
(İnşaat) maden, maden ocağı
mine
kazıp çıkarmak yeraltı
mine
{f} tünel kazmak
mine
{i} torpil
mine
sabit torpil
mine
mayın/maden
mine
(fiil) kazmak, kazıp çıkarmak, tünel kazmak, mayın döşemek, sinsice bozmak, maden işletmek
mine
mine detector mayın detektörü
Englisch - Englisch
{i} number 12 (Roman Numerals)
mine
baraca
louis xii
king of France who was popular with his subjects (1462-1515)
pius xii
pope who maintained neutrality during World War II and was later criticized for not aiding the Jews who were persecuted by Hitler (1876-1958)
xii
Favoriten