meter an instrument for measuring the intensity of sound

listen to the pronunciation of meter an instrument for measuring the intensity of sound
Englisch - Türkisch

Definition von meter an instrument for measuring the intensity of sound im Englisch Türkisch wörterbuch

sound meter
Ses ölçer
soundmeter
Ses ölçer
Englisch - Englisch
sound meter
soundmeter
meter an instrument for measuring the intensity of sound

  Silbentrennung

  me·ter an in·stru·ment for meas·ur·ing the in·ten·si·ty of sound

  Türkische aussprache

  mitır ın înstrımınt fôr mejırîng dhi întensıti ıv saund

  Aussprache

  /ˈmētər ən ˈənstrəmənt ˈfôr ˈmeᴢʜərəɴɢ ᴛʜē ənˈtensətē əv ˈsound/ /ˈmiːtɜr ən ˈɪnstrəmənt ˈfɔːr ˈmɛʒɜrɪŋ ðiː ɪnˈtɛnsətiː əv ˈsaʊnd/

  Wort des Tages

  barratry
Favoriten