pattern

listen to the pronunciation of pattern
Englisch - Türkisch
{f} modele göre yapmak
kalıp

O, kasabanın sosyal kalıplarına uymayacak. - She won't conform to the town's social patterns.

Sana fiil kalıplarını öğreteyim. - Let me teach you the patterns of the verb.

model

Herhangi biri bir modeli fark eder mi? - Does anybody notice a pattern?

Tom bir model gördüğünü düşündü. - Tom thought he saw a pattern.

desen

Bir desene dikkat ettiniz mi? - Have you noticed a pattern?

Ben resimde bazı karmaşık desenler görebiliyorum. - I can see some intricate patterns in the picture.

örnek
şekil

Evlilik yaşam şekilleri çok değişiyor. - Patterns of married life are changing a lot.

(Biyoloji) patern
biçe
örüntü

Örüntüyü görmüyor musun? - Don't you see the pattern?

düzen
aynen kopya etmek
(Coğrafya) mostra
(Avcılık) saçma grupmanı
örnekçe
(Bilgisayar) şekil düzeni
(İnşaat) doku
örge
(Mekanik) dökümcülükte model
desin
yapı

Turistler hayvanları korkuturlar ve onların doğal aktivite yapılarını bozarlar. - The tourists scare away the animals and disrupt their natural activity patterns.

Niyetli olmayanlar uyum sağlamazken, kalmaya niyetli olanlar adanın konuşma yapılarına çabucak uyum sağladılar. - Those who intended to stay quickly adopted the island speech patterns, while those who did not, did not.

(Tekstil) elbise patronu
(Tekstil) broşe
bağlantı
uçuş yolu
(Tekstil) terzi patronu
(Dilbilim) örgü
döküm modeli
patron
gidiş
numune
{f} kalıpla

O, kasabanın sosyal kalıplarına uymayacak. - She won't conform to the town's social patterns.

Sana fiil kalıplarını öğreteyim. - Let me teach you the patterns of the verb.

seyir
kopyasını çıkarmak
şablon
resim

Ben resimde bazı karmaşık desenler görebiliyorum. - I can see some intricate patterns in the picture.

-e uydurmak
gidişat
motif

Ben bir motif görmeye başlıyorum. - I'm beginning to see a pattern.

(Elektrik, Elektronik) Bir antenin alış veya gönderme diyagramı
(Mühendislik) model (dökümcülükte)
desen, kalıp desen örüntü /
(Tıp) İzlenecek misal, izlenecek örnek
kurşun saçmasının hedef üzerinde bıraktığı izler
desen,v.kalıpla: n.kalıp
şekillerin düzeni
bir elbiselik kumaş
{i} biçim düzeni
{f} örneğe göre yapmak
ideal
kalıpla basılarak çıkarılan veya kalıp şeklinde olan model
{f} örnek almak
(Tıp) Yapılacak herhangi bir şey için model, örnek
(Tıp) Şekiller veya renkler dizisi, desen, motif (duvar kağıdı örneği gibi)
(Askeri) DAĞILMA ŞEKLİ: Sahra topçuluğunda; bir top veya bataryadan, hemen hemen aynı şartlar altında atılan bir seri atımın, orta vuruş noktası denilen bir nokta etrafında dağılması. Buna (dispersion pattern) de denir
{i} eşantiyon
{i} patron (elbise)
örüntü

Örüntüyü görmüyor musun? - Don't you see the pattern?

maket
arketip
biçit
patterned
desenli
pattern design
(Tekstil) tasarım
pattern matching
(Bilgisayar) örüntü eşleme
pattern book
model kitabı
pattern book
katalog
pattern maker
döküm kalıpçısı
pattern recognition
örüntü tanıma
pattern allowance
(Mühendislik) kalıp payı
pattern cutter
kalıp kesici
pattern evaluation
örnek değerlendirmesi
pattern o.s. on/after s.o
birini örnek almak
pattern shop
desen shop
pattern-recognition
örüntü tanıma
pattern background
Desen Artalanı
pattern bombing
(Askeri) kalıp bombardıman
pattern bombing
(Askeri) KALIP BOMBARDIMANI, PLANLI BOMBARDIMAN: Bir hedef sahasının, bir plana göre tek düzenli dağıtılmış bombalarla sistemli şekilde bombardımanı
pattern card
numune kartı
pattern card
mostra kartı
pattern card
jakar kartı
pattern card
(Tekstil) katalog
pattern cracks
(İnşaat) yüzey çatlakları
pattern drawing
desen çizimi
pattern drill
(Dilbilim) yapı alıştırması
pattern editor
(Bilgisayar) desen düzenleyici
pattern foreground
Desen Önalanı
pattern generator
oruntu ureteci
pattern laying
(Askeri) anahtara göre mayın döşeme
pattern laying
(Askeri) BELİRLİ BİR İLİŞKİYLE MAYIN DÖŞEME, ANAHTARLA DÖŞEME: Mayınların bir diğeriyle sabit ilişkide bulunacak şekilde döşenmesi
pattern lines
(Bilgisayar) desen çizgileri
pattern maker
kalıpçı
pattern maker
modelci
pattern matching
oruntu esleme
pattern mode
(Bilgisayar) desen modu
pattern o.s. on/after
birini örnek almak
pattern painting
(Askeri) ŞEKİLLİ BOYAMA, KAMUFLAJ BOYAMASI: Bina, köprü, malzeme vesairenin yüzüne, gelişigüzel fakat itinalı bir şekilde yapılmış bir desene göre, bir kaç renk boya sürülmek suretiyle yapılan kamuflaj
pattern painting
kamuflaj boyaması
pattern paper
(Tekstil) kalıp kağıdı
pattern pickup
(Bilgisayar) desen toplama
pattern placing
(Tekstil) kalıp yerleştirme
pattern practice
(Dilbilim) örüntü alıştırması
pattern practice
(Dilbilim) kalıp alıştırması
pattern room
döküm kalıphanesi
pattern shearing
(Tekstil) desenli makaslama
pattern shop
taslak atölyesi
pattern shop
model atölyesi
parallel pattern; priority
(Askeri) paralel düzen; öncelik
agricultural pattern
(Askeri) zirai desen
attack pattern
(Askeri) taarruz paterni
confirm pattern removal
(Bilgisayar) desen kaldırmasını onayla
consumption pattern
(Ticaret) tüketim eğilimi
cut out pattern
(Gıda) kalıptan çıkarmak
drill pattern
(Jeoloji) delik düzeni
edit pattern
(Bilgisayar) desen düzenle
interference pattern
(Bilgisayar,Teknik) girişim örüntüsü
patterned
numune olarak yapılmış
patterns
modeller
radiation pattern
(Bilgisayar,Teknik) ışıma örüntüsü
sweep pattern
(Mekanik) silmeli model
tread pattern
(Otomotiv) sırt deseni
behaviour pattern
davranış kalıbı
burnt out pattern
yakma deseni
colour test pattern
renkli ayar resmi
crack pattern
çatlak izi
desktop pattern
masaüstü deseni
dotted pattern
noktalı  dizin
drainage pattern
drenaj modeli
dress pattern
elbise kalıbı
dress pattern
patron
facing pattern
ön yüz kalıbı
fill pattern
doldurma deseni
holding pattern
bekleme paterni
hole pattern
delik paterni
ignition pattern
tutuşturma düzeni
patterned
{f} kalıpla
printing pattern
baskı deseni
purchase pattern
satın alma biçimi
rhythmic pattern
ritmik model
sinusoidal pattern
sinüs deseni
speech pattern
konuşma kalıbı
test pattern
test diyas
test pattern
test resmi
tonal pattern
perdeli ses modeli
trace off strap pattern
izleyici şerit dizini
a pattern
bir model
airfield traffic pattern
(Havacılık) (Havacılık) Meydan turu
behavior pattern
davranış biçimi
cable pattern
(Tekstil) Saç örgüsü örgü deseni
demand pattern
talep desen
design pattern
(Mimarlık) Tasarım şablonu
design pattern
(Bilgisayar) tasarım deseni, Nesneye dayalı yazılım tasarımında kullanılan yapılar
design pattern
(Bilgisayar) Tasarım örüntüsü
disposable pattern
(Mühendislik) harcanır model
dotted pattern
noktalı dizin
facing pattern
on yüz kalıbı
geometric pattern
Geometrik desen
graph as a pattern of a sound
Bir ses bir desen olarak grafik
ignition pattern
(Elektrik, Elektronik) Ateşleme düzeni
image pattern
görüntü biçimi, görüntü örüntüsü
knitting pattern
desen örgü
large-scale weather pattern
büyük ölçekli hava desen
organization pattern
organizasyon desen
patterned
numune olarak yaplmış
patterns
kalıpları
personality pattern disturbances
kişilik bozukluğu rahatsızlığı
removable pattern
(Mühendislik) sökülebilir model
sample pattern
örnek kalıp
set pattern
Örnek oluşturmak
singleton pattern
(Bilgisayar) Tekil kalıp
sleep pattern
uyku düzeni
veining, pattern of veins
Damar paterni damar ağı
weather pattern
hava düzeni
willow pattern
söğüt desen
antenna pattern
(Askeri) ANTEN DİYAGRAMI: Anten vasıtasıyla yayınlanan telsiz dalgalarının boşlukta her yöndeki şiddetini gösteren bir şekil
applique pattern
(Tekstil) aplike nümunesi
apron movement pattern
(Havacılık) apron güvenlik çizgileri
area pattern
alan örüntüsü
attack pattern
(Askeri) TAARRUZ PATERNİ/ŞEKLİ: Yapılan taarruzlarda uygulanan patern. Ayrıca bakınız: "attack assessment; target pattern"
battery ground pattern
(Askeri) BATARYA MEVZİLENME DÜZENİ: Atış için mevzilendirilmiş bir batarya toplarının yerleşme tarzıyla ortaya çıkan biçim ve boyutları
behavior pattern
davranış kalıbı
bit pattern
bit oruntusu
blast pattern
patlatma dizaynı
blasting pattern
patlatma düzeni
cauterized pattern
(Tekstil) yakma deseni, aşındırma deseni
centigrade; clock; coverage factor; creeping line pattern
(Askeri) santigrat; saat; örtme faktörü; sürünme hattı şekli
checked pattern
ekose desenli
clearance pattern
(Havacılık) klerans modeli
computerized pattern drawing
bilgisayarlı desen çizimi
contour pattern
(Askeri) münhani şekli
control rod pattern
(Nükleer Bilimler) kontrol çubuğu düzeni
controlled pattern
(Askeri) bağlantılı yük atma usulü
controlled pattern
(Askeri) BAĞLANTILI YÜK ATMA USULÜ: Uçuş halindeki bir hava aracından paraşütle ikmal maddeleri, silah vesaire atılması ve atılan eşyanın dağıtılmasını önlemek için ip, ağ ve diğer vasıtalarla toplu bir halde bağlanması
deflection dispersion pattern
(Askeri) YANA DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "dispersion pattern"
deflection dispersion pattern
(Askeri) yana dağılma şekli
deflection pattern
(Askeri) YANA DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "dispersion pattern", "pattern" ve "width of sheaf"
demand pattern
(Ticaret) talep modeli
demand pattern
(Ticaret) talep eğilimi
diaper pattern
baklava biçimli süsleme
dice pattern
(Tekstil) küp desen
diffaraction pattern
difraksiyon şekli
diffaraction pattern
kırınım şekli
dispersed movement pattern
(Askeri) DAĞINIK İNTİKAL ŞEKLİ: Çıkarma araçlarının derinliğine ve genişliğine daha fazla yayılmalarını sağlayan, gemiden kıyıya intikal şekli. Bu şekil nükleer silah faktörü tehdit oluşturduğu zaman kullanılır
dispersed movement pattern
(Çevre) dağınık hareket düzeni
dispersed movement pattern
(Askeri) dağınık intikal şekli
dispersion pattern
(Askeri) dağılma şekli
dispersion pattern
dağılım şekli
dispersion pattern
(Askeri) DAĞILMA ŞEKLİ: Bir silahtan veya bir grup silahtan, hemen hemen aynı şartlar altında atılan bir seri mermi paralanma veya vuruş noktalarının, orta vuruş noktası denilen bir nokta etrafında serpilmiş olarak dağılması
disruptive pattern
(Askeri) ENGELLEYİCİ DÜZENLEMELER: Bir gözetlemede düzensiz şekilde renklendirilmiş şekillerin bir cisim üstüne tatbik edildiğinde kamuflajını arttıran uygun bir düzenleme
drainage pattern
(Jeoloji) drenaj şekli
drift compensated parallelogram pattern
(Askeri) sürüklenme telafili paralelogram şekli
effective pattern
(Askeri) tesirli vuruş sathı
effective pattern
(Askeri) TESİRLİ VURUŞ SATHI: Bak. "effective beaten zone"
fallout pattern
(Askeri) SERPİNTİ ŞEKLİ: Serpintinin, serpinti eğrileri tarafından çizildiği şekilde dağılışı
fallout pattern
(Askeri) serpinti şekli
firing pattern
patlama paterni
fishing pattern
(Denizbilim) balıkçılık kalıbı
fishing pattern
(Denizbilim) balıkçılık şekli
frame alignment pattern
cerceve hizalama oruntusu
gaze pattern
(Pisikoloji, Ruhbilim) bakış yapısı
global pattern
(Dilbilim) genel düzen
gridiron pattern
(Çevre) ızgara modeli
Englisch - Englisch
to apply a pattern
the quality held in common by a pattern
to fit into a pattern
arrangement of objects, facts etc. which has a mathematical, geometric, statistical etc. relationship
in Semitic and other Afro-Asiatic languages, the arrangement of prefixes, suffixes, consonant-doubling, vowels, and stress in a word formed around a consonantal root
A design pattern
design, motif or decoration formed from multiple copies of an original fitted together
to follow an example
That from which a copy is made
a series of steps, repeated
{i} sample; model, ideal; form, mold; shape, configuration; decorative design
(1) A sequence of characters used either with regular expression notation or for path name expansion, as a means of selecting various character strings or path names, respectively The syntaxes of the two patterns are similar, but not identical X/Open (2) A recognizable shape, form, or configuration IBM (3) In computer graphics, a combination of toned and untoned picture elements (pels) that make up an image (4) A regular expression that defines a search pattern (5) In AIX graphics, a 16x16, 32x32, or 64x64 array of bits defining the texturing of polygons on the system display IBM
or Geometric Pattern: One of a series of recognized patterns that is formed by joining the price points on a chart In essence, a geometric pattern gives rise to the presumption that at least one half of a trend has occurred, allowing the trader to take advantage of the other half of the market move and giving hope that the trend will continue further by reason of a chain of patterns
{v} to copy
{n} a specimen, example, figure
A recurring theme in class design or usage Interfaces such as Iterator encapsulate a pattern of access to the items in a collection, while freeing the client from the need to know details of the way in which the collection is implemented
You only need the numbers that form the pattern to win the game The most basic patterns are straight lines in a horizontal, vertical or diagonal direction One popular pattern is the “blackout” or “coverall” where you have to cover the whole card to win
Anything proposed for imitation; an archetype; an exemplar; that which is to be, or is worthy to be, copied or imitated; as, a pattern of a machine
also referred to as design, the repetitive use of any form, object or color in a work Patterns can be waves or circles, for example
Stuff sufficient for a garment; as, a dress pattern
a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern"
something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt"
A pattern is a diagram or shape that you can use as a guide when you are making something such as a model or a piece of clothing. cutting out a pattern for trousers
Psi energy has the unique property (along with other psychic energy types) of being able to hold a stable pattern outside of a physical container or force This pattern consists of the shape or shapes the energy takes, and the information it contains--just as information is stored in the human brain by the pattern of the synapses, or in a computer via magnetic coding on a disk The difference is, the pattern is maintained in the energy itself, without a physical medium When used in psionics, pattern usually refers to the unique pattern of information contained in a person, spirit, or construct, and sometimes to energy which is being projected to accomplish a certain thing See also "Signature" for more information
plan or create according to a model or models
The path followed by an aircraft in the course of one landing and take-off combination An open pattern is one in which an aircraft arrives in the airport traffic, lands, takes off and leaves the airport traffic A closed pattern is one in which an aircraft performs touch-and-go landing and take-off one or more times, as in training flights
Patterns and Pattern Languages are ways to describe best practices, good designs, and capture experience in a way that it is possible for others to reuse this experience For a more detailed discussion, see the Patterns Home Page
something regarded as a normative example; "the convention of not naming the main character"; "violence is the rule not the exception"; "his formula for impressing visitors"
form a pattern; "These sentences pattern like the ones we studied before
an experimental coin made as a test of a new design, material or technology
It is usually made of wood and in several parts, so as to be removed from the mold without injuring it
graphical representation (in polar or cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle
a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors"
A part showing the figure or quality of the whole; a specimen; a sample; an example; an instance
To serve as an example for; also, to parallel
Characteristic(s) observed in one item that may be repeated in similar or identical manners in other items
A pattern is an arrangement of lines or shapes, especially a design in which the same shape is repeated at regular intervals over a surface. a golden robe embroidered with red and purple thread stitched into a pattern of flames
a perceptual structure; "the composition presents problems for students of musical form"; "a visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
A coin struck as a trial or test piece for a new design - many times without all final legends, dates, design details, etc - may be struck on different alloys than the final issue
A pattern is the repeated or regular way in which something happens or is done. All three attacks followed the same pattern A change in the pattern of his breathing became apparent
The relative position and influence of elements in an awareness cluster These may also serve as formed elements in further experience Established patterns that are used to sort out other experiences in the same area are called frameworks
Something made after a model; a copy
This is used for looking up matching words A pattern can be as simple as a single word but also as complex as a POSIX regular expression The meaning of a pattern depends on the strategy used for matching words
A diagram showing the distribution of the pellets of a shotgun on a vertical target perpendicular to the plane of fire
A pattern is an arbitrary conditional expression against which input is tested If the condition is satisfied, the pattern is said to match the input A typical pattern might compare the input against a regular expression
a model considered worthy of imitation; "the American constitution has provided a pattern for many republics"
Picture a circular pathway, with the entrance on the outer edge of a large circle, maybe the size of a baseball diamond The path winds between glowing lines of power arranged to spiral around and around, toward a small clear zone at the very center Along the way are strange twists and curves and knots Walking the Pattern is a dangerous and difficult task, and a weak of fatigued character could easily die before completing it But, having walked it, one can transport oneself, instantly, anywhere one can imagine
A formation of team members in which they are all in the same position or in alternating positions
the path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport; "the traffic patterns around O'Hare are very crowded"; "they stayed in the pattern until the fog lifted"
Analysts and statisticians spend much of their time looking for patterns in data A pattern can be a relationship between two variables Data mining techniques include automatic pattern discovery that makes it possible to detect complicated non-linear relationships in data Patterns are not the same as causality
form a pattern; "These sentences pattern like the ones we studied before"
To make or design (anything) by, from, or after, something that serves as a pattern; to copy; to model; to imitate
Anything cut or formed to serve as a guide to cutting or forming objects; as, a dressmaker's pattern
A principle of design concerned with repetition of one or more of the elements in a planned way (See also choreographic form )
Figure or style of decoration; design; as, wall paper of a beautiful pattern
A full-sized model around which a mold of sand is made, to receive the melted metal
Patterns tell awk which input records are interesting to which rules A pattern is an arbitrary conditional expression against which input is tested If the condition is satisfied, the pattern is said to match the input record A typical pattern might compare the input record against a regular expression See section Patterns
Patterns tell @command{awk} which input records are interesting to which rules A pattern is an arbitrary conditional expression against which input is tested If the condition is satisfied, the pattern is said to match the input record A typical pattern might compare the input record against a regular expression (See section Pattern Elements )
Usually understood to mean a short repeatable section of music which can be constructed in drum machines and sequencers Patterns can then be linked together to make up a song or composition They're used particularly in dance type tracks where there is a lot of repetition of drums or bass sounds Also see looping Back
Configuration of vegetation features or across a landscape One of the physiognomic modifiers classified in the USGS-NPS Vegetation Mapping Program Pattern in map units is classified as Evenly Dispersed, Clumped/Bunched, Gradational/Transitional, Alternating Compare with density and height
Complex composition of sensory stimuli that observers may recognize as being a member of a class of objects (Solso)
a model considered worthy of imitation; "the American constitution has provided a pattern for many republics" form a pattern; "These sentences pattern like the ones we studied before
{f} decorate with a pattern; imitate, mimic; copy an example
pattern baldness
A gradual loss of hair, common in humans, especially males
pattern board
a pole mounted steel board, usually whitewashed, used by shotgunners to assess the spread of the shot
pattern day trader
(Finans) Pattern day trader is a term defined by the U.S. Securities and Exchange Commission to describe a stock market trader who executes 4 (or more) day trades in 5 business days in a margin account, provided the number of day trades are more than six percent of the customer's total trading activity for that same five-day period. As the trader is exposed to the danger of day trading and intraday risks and potential rewards, it is subject to specific requirements and restrictions
pattern language
A design pattern in architecture and computer science is a formal way of documenting a solution to a design problem in a particular field of expertise. The idea was introduced by the architect Christopher Alexander in the field of architecture and has been adapted for various other disciplines, including computer science. An organized collection of design patterns that relate to a particular field is called a pattern language
pattern bombing
dropping of bombs uniformly over a wide area according to pre-planned positions and distances
pattern detection
(Ticaret) Elements in measurement and decision support systems that identify recurring relationships and distributions of data in a given set
pattern maker
one who makes samples
pattern matching
The ability to match a value with any or all characters of an item that is entered as a criterion A missing character may be represented by a wild card value such as a question mark (?) or an asterisk (*) For example, find all instances of apple returns apple, but find all instances of apple* returns apple, applesauce, applecranberry, and so on
pattern matching
One of the ways OCR programs recognize scanned characters OCRs with pattern matching capabilities have libraries of fonts that are compared against the text being recognized See feature extraction and spell checking
pattern matching
Characters you can use to act on several items that have similar identifiers The pattern matching characters you can use are: * Matches any number of characters from zero on up % Matches one character only
pattern matching
testing whether an input sentence or structure matches a pattern that may contain variables Use of pattern matching followed by substitution into an output pattern to transform expressions
pattern matching
Some fabrics have a repeating pattern which must be matched when covering a sofa, so that the design of the fabric continues smoothly and unbroken When covering a sofa with such fabric, more material is required to allow for this "aligning" or "matching up", resulting in a higher cost of the sofa
pattern matching
A computerized search operation whereby input values are treated as patterns and matches are sought in a search database Whenever exact matches occur, this is called a hit, the results of a search produce a list of hits for further investigation
pattern matching
A process performed by an expert system during a search through its knowledge base [DEC]
pattern matching
To align a repeating pattern when joining together two pieces of fabric or wallpaper
pattern of behavior
way one normally behaves
pattern of thinking
manner of considering, way of thinking
pattern recognition
  The identification of objects and images by their shapes, forms, outlines, color, surface texture, temperature, or other attribute, usually by automatic means   [From Weik '89]
pattern recognition
Computer-based recognition of forms or shapes within an image
pattern recognition
The act of identifying patterns within previously learned data This can be carried out by a neural network even in the presence of noise or when some data is missing
pattern recognition
The branch of artificial intelligence that involves identifying recurring patterns in input data with the goal of understanding or categorizing that input  
pattern recognition
The ability to recognize a set of input data instantaneously and without conscious thought, such as recognizing a face The ability of a neural network to identify a set of previously learned data, even in the presence of noise and distortion in the input pattern
pattern recognition
ability of a computer to find and isolate images within a picture
pattern recognition
In computer science, the imposition of identity on input data, such as speech, images, or a stream of text, by the recognition and delineation of patterns it contains and their relationships. Stages in pattern recognition may involve measurement of the object to identify distinguishing attributes, extraction of features for the defining attributes, and comparison with known patterns to determine a match or mismatch. Pattern recognition has extensive application in astronomy, medicine, robotics, and remote sensing by satellites. See also speech recognition
pattern recognition
The task performed by a network trained to respond when an input vector close to a learned vector is presented The network "recognizes" the input as one of the original target vectors
pattern recognition
Pattern recognition is the identification of patterns in large data sets, using appropriate mathematical methodology Examples are principal component analysis (PCA), SIMCA, partial least squares (PLS) and artificial neural networks (ANN) (3,34,35)
pattern recognition
Ability to recognize a given sub pattern within a much larger pattern Alternatively, a machine capable of pattern recognition can be trained to extract certain features from a set of input patterns
pattern recognition
(1) (n ) In image processing, the analysis, description, identification, and classification of objects or other meaningful regularities (2) (n ) A computer's capability of recognizing patterns, especially visual and sound patterns
pattern recognition
The ability to abstract and integrate certain elements of a stimulus into an organized scheme for memory storage and retrieval (Solso)
pattern recognition
A sub-discipline of machine vision where images are searched for specific patterns Optical character recognition or "OCR" is one type of pattern recognition, where images are searched for the letters of the alphabet
pattern-bomb
bomb in certain patterns
pass pattern
A predetermined course that a receiver runs in order to be in position to catch a pass
design pattern
A general solution to a variety of similar problems
diffraction pattern
the pattern of lines or spots produced by diffraction; especially the two-dimensional pattern produced by X-ray diffraction that may be used to determine the structure of a crystal or of a crystalline compound
durational pattern
Foreground details, such as rhythmic units or rhythmic gestures, as projected against a background metric structure
eye pattern
An oscilloscope display of a data signal passed through a transmission line, clocked synchronously to the data symbols
flyweight pattern
a design pattern in which an object contains no pointers to data type methods
holding pattern
A path taken by an aircraft waiting to land

The plane flew in a holding pattern for half an hour because one runway was closed.

holding pattern
Any failure to advance; useless or unproductive activity

This project is in a holding pattern until all the parts arrive.

integumentary pattern
All the features of the skin, feathers, etc. of an animal that are arranged in designs; especially, the configuration of epidermal ridges (dermatoglyphics) characteristic of primates
lexicosyntactic pattern
A string matching pattern that is based on text tokens and syntactic structure
male pattern baldness
a progressive loss of hair from the scalp in men caused by the presence of testosterone
moiré pattern
an optical effect formed when one family of curves is superposed on another, the lines of the overlapping figures crossing at an ange less than about 45°; the moiré lines are then the locus of the points of intersection
patternless
That do not cut around a pattern
patternless
An object that does not belong to any known programming or markup pattern
social pattern
The systems of control mechanisms to dominate these entities of the organization to achieve a defined goal
airfield traffic pattern
A standard path followed by aircraft when taking off or landing, while maintaining visual contact with the airfield
cable pattern
(Tekstil) Cable knitting or cable pattern is a style of knitting in which the order of stitches is permuted
design pattern
(Mimarlık) A design pattern in architecture and computer science is a formal way of documenting a solution to a design problem in a particular field of expertise. The idea was introduced by the architect Christopher Alexander in the field of architecture and has been adapted for various other disciplines, including computer science. An organized collection of design patterns that relate to a particular field is called a pattern language
singleton pattern
(Bilgisayar) In software engineering, the singleton pattern is a design pattern that restricts the instantiation of a class to one object. This is useful when exactly one object is needed to coordinate actions across the system. The concept is sometimes generalized to systems that operate more efficiently when only one object exists, or that restrict the instantiation to a certain number of objects. The terms comes from the mathematical concept of a singleton
spatial pattern
A spatial pattern is a perceptual structure, placement, or arrangement of objects on Earth. It also includes the space in between those objects
antenna pattern
A cross section of the radiating pattern (representing antenna gain or loss) in any plane that includes the origin (source reference point) of the pattern Both horizontal and vertical polar plots are normally used to describe the pattern Also, termed "polar diagram" and "radiation pattern "
antenna pattern
Same as radiation pattern
antenna pattern
Same as radiation pattern Anticyclone-An area of high atmospheric pressure which has a closed circulation that is anticyclonic (clockwise in northern hemisphere and counterclockwise in southern hemisphere)
antenna pattern
diagram of relative signal strength vs direction from antenna
demand pattern
(Ticaret) The characterization of product demand in terms of regularity, volume and timing that determine company policies in creating forecast, inventory reorder and lot size parameters
holding pattern
the flight path (usually circular) maintained by an aircraft that is awaiting permission to land a state of inaction with no progress and no change; "you should go into a holding pattern until he gets over his disappointment
in a fixed pattern
in a set configuration
intonation pattern
intonations characteristic of questions and requests and statements
male pattern baldness
A progressive, diffuse loss of scalp hair in men that begins in the twenties or early thirties, depends on the presence of the androgenic hormone testosterone, and is caused by a combination of genetic and hormonal factors. Also called androgenetic alopecia
patterned
having patterns (especially colorful patterns)
patterned
Conform to a pattern, a model to be followed
patterned
past of pattern
patterned
If something new is patterned on something else that already exists, it is deliberately made so that it has similar features. New York City announced a 10-point policy patterned on the federal bill of rights for taxpayers He says this contract should not be patterned after the Deere pact. decorated with a pattern
patterned
Something that is patterned is covered with a pattern or design. a plain carpet with a patterned border. bone china patterned with flowers
patterned
{s} decorated with patterns; with the design of-, designed according to the model of-
patterning
n The process of creating a bounded rectangular arrangement of designs, like a checkerboard A pattern is a design created by this process
patterning
The thinking process whereby we juggle different elements in our awareness until we find an orderly arrangement that enables us to make sense of the situation in question The elements for which we try to find an order may include notions, resonances, objects of perception, artifacts, even other patterns
patterning
You can refer to lines, spots, or other patterns as patterning. geometric patterning. a jazzy patterning of lights
patterning
Patterning is the forming of fixed ways of behaving or of doing things by constantly repeating something or copying other people. social patterning. the patterning of behaviour
patterning
The process of creating a bounded rectangular arrangement of designs, such as a checkerboard A pattern is a design created by this process
patterning
present participle of pattern
patterning
{i} decorating via patterns, designing by using models or forms
patternless
Without pattern; random
patterns
plural of pattern
patterns
These are a type of formulaic speech They are unanalysed units which have open slots, e g 'Can i have a ?'
patterns
Repetition of shapes, lines or colors within a work
patterns
In masonry there are many regularly used methods of laying units which create recognizable patterns that have been name, i e, running bond and basket weave
patterns
point to the convictions expressed by the words in a text and to the manner in which the text attempts to persuade and convince the reader Analysis of innertexture includes looking for repetitive, progressive, narrational, opening-middle-closing, argumentative, and sensory-aesthetic patterns
radiation pattern
A diagram showing the intensity of the radiation field in all directions from a transmitting radio or radar antenna at a given distance from the antenna
radiation pattern
A graphical representation of power radiation of an antenna usually shown for the two principal planes, azimuth and elevation The radiation pattern of an antenna is usually measured in the far field which is generally considered to be beyond the distance of 2 times D2 divided by the wavelength (where D is the radiating length of the antenna)
radiation pattern
graphical representation (in polar or cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle
radiation pattern
A drawing of the coverage of speaker using a polar graph
radiation pattern
The angular flux distribution radiating out from a fibre
radiation pattern
The angular flux distribution radiating out of a fibre In general, a radiation pattern of fibres is non-Lambertian because of a geometrical and waveguide effects
radiation pattern
A graphical representation of the radiation of an antenna as a function of direction Cross sections in which radiation patterns are frequently given are vertical planes and the horizontal plane, or the principal electric and magnetic polarization planes Also called antenna pattern, lobe pattern, coverage diagram
radiation pattern
A three-dimensional representation of the gain of a transmit or receive antenna as a function of the direction or radiation or reception
same pattern
identical style, pattern which repeats
speech pattern
accent: distinctive manner of oral expression; "he couldn't suppress his contemptuous accent"; "she had a very clear speech pattern"
test pattern
A geometric chart transmitted by a television station to assist viewers in adjusting reception
trading pattern
Finding the long-term direction of a share's price by drawing a lien connecting the highest prices reached by the share, and another line connecting the lowest prices, on a chart, over a period of time The direction will be either up or down, showing the share's trading pattern
trading pattern
Used in the context of general equities Long range direction of a security or commodity future price, charted by drawing a line connecting the highest prices the security has reached and another line connecting the lowest prices where the security has traded over the same timeframe See: technical analysis
trading pattern
Long-range direction of a security or commodity futures price, charted by drawing one line connecting the highest prices the security has reached and another line connecting the lowest prices at which the security has traded over the same period See: Technical analysis
traffic pattern
the path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport; "the traffic patterns around O'Hare are very crowded"; "they stayed in the pattern until the fog lifted
Türkisch - Englisch
(Askeri) deflection pattern
pattern
Favoriten