memnuniyetsiz

listen to the pronunciation of memnuniyetsiz
Türkisch - Englisch
displeased

Tell her how displeased I am. - Ona ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle.

Tell them how displeased I am. - Onlara ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle.

ill-pleased
dissatisfied
discontented

They were discontented. - Onlar memnuniyetsizdi.

ill pleased
memnuniyet
{i} satisfaction

No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction. - Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir.

Anne's mortification was as evident as Gilbert's satisfaction. - Anne'in moral bozukluğu Gilbert'in memnuniyeti kadar belirgindi.

memnuniyet
{i} pleasure

I had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division. - Ben son zamanlarda üretim bölümü müdürü olduğunu öğrenmekten memnuniyet duydum.

memnuniyet
contentment

No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction. - Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir.

A look of contentment appeared on his face. - Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi.

memnuniyet
gratification
memnuniyet
pleasure, gladness, satisfaction
memnuniyet
gratitude
memnuniyet
pleasantness
memnuniyet
gladness
memnuniyet
complacence
memnuniyet
satisfactions
memnuniyet
complacency
memnuniyet
{i} contentedness
memnuniyet
pleasure, gladness; satisfaction
memnuniyet
{i} content

A look of contentment appeared on his face. - Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi.

No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction. - Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir.

Türkisch - Türkisch
Memnun olmayan
memnuniyet
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma: "Sonra memnuniyetimi celbetmek için olacak bir türkü çağırmaya başladı."- R. H. Karay
memnuniyet
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
memnuniyetsiz
Favoriten