gratitude

listen to the pronunciation of gratitude
Englisch - Türkisch
{i} şükran

Yaptığından dolayı ona bir şükran borcum var. - I owe him a debt of gratitude for what he did.

Şükran asil ruhların işaretidir. - Gratitude is the sign of noble souls.

minnettarlık

Minnettarlık göstergesi olarak bahşiş verdi. - He gave a tip as a sign of gratitude.

Öneri için hiçbir minnettarlık göstermedi. - He showed no gratitude for the offer.

minnetarlık
{i} şükür
{i} gönül borcu
memnuniyet
(isim) Şükrü
(isim) Şükriye
express gratitude
minnet göstermek
debt of gratitude
minnet borcu
in gratitude for
minnet borcuna karşılık
Englisch - Englisch
{i} gratefulness, thankfulness, appreciation
a feeling of thankfulness and appreciation; "he was overwhelmed with gratitude for their help"
Gratitude is the state of feeling grateful. I wish to express my gratitude to Kathy Davis for her immense practical help. the feeling of being grateful   ingratitude (gratitudo, from gratus; GRATEFUL)
{n} duty to benefactors
The state of being grateful; warm and friendly feeling toward a benefactor; kindness awakened by a favor received; thankfulness
The state of being grateful
a feeling of thankfulness and appreciation; "he was overwhelmed with gratitude for their help
show gratitude
Minnettarlık göstermek
gratitude
Favoriten