makine

listen to the pronunciation of makine
Türkisch - Englisch
machine

I bought myself this superfast popcorn machine as a Christmas present. - Bir Noel hediyesi olarak kendime bu çok hızlı patlamış mısır makinesini aldım.

Imagine that you had a time machine. - Bir zaman makinen olduğunu hayal et.

enginery
(Askeri) wind sail
apparatus
contraption
car

A car, an airplane, and a computer are all machines. - Bir araba, bir uçak ve bir bilgisayar hepsi makinedir.

Please be careful not to forget your card or your change in the machine. - Kartını ya da para üstünü makinede unutmamak için lütfen dikkatli ol.

mechanism, workings; engine, motor
machine, device, contraption; machinery; engine; car
motor

This machine is driven by a small electric motor. - Bu makine, küçük bir elektrik motoru ile çalıştırılır.

This machine is driven by a small motor. - Bu makine küçük bir motor tarafından çalıştırılıyor.

(Konuşma Dili) sewing machine
device

This machine doesn't have a safety device. - Bu makinede bir güvenlik aygıtı yok.

slang pistol
prov. car
engine

The engineer told us how to use the machine. - Mühendis makineyi nasıl kullanacağımızı söyledi.

A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work. - Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir.

(Bilgisayar) host
press

Press this button to start the machine. - Makineyi çalıştırmak için bu butona basın.

gadget
automaton
makine yağı
grease
makineler
{i} machinery

The company asked the bank to loan them some money to buy new machinery. - Şirket bankanın yeni makineler almak için onlara bir miktar para ödünç vermesini istedi.

Machinery uses a lot of electricity. - Makineler çok elektrik kullanır.

makine ile yapmak
machine
makine ayarı
(Tıp) machine set up
makine bilimi
mechanics
makine dairesi
(Sinema) projection booth
makine devri
machine speed
makine dili
(Askeri) machine oriented language
makine dili
(Elektrik, Elektronik) machine-oriented language
makine dizini
(Bilgisayar) machine directory
makine gibi
mechanically
makine gibi
efficient
makine grubu
machinery
makine gücü
(Ticaret) machine power
makine hızı
(Matbaacılık, Basımcılık,Teknik) machine speed
makine ismi
(Bilgisayar) hostname
makine işi
machine-made
makine işçisi
mechanic
makine kodu
(Bilgisayar) executable code
makine koşumu
machine-run
makine parkı
(Ticaret) machinery
makine parkı
plant
makine resmi
machine drawing
makine sanayi
machine industry
makine sınıfı
(Askeri) engine department
makine teorisi
machine theory
makine türü
(Bilgisayar) machine type
makine ustası
machinist
makine vidası
(Mekanik,Teknik) machine screw
makine yapısı
(Ticaret) machine made
makine yağı
machine-oil
makine yağı
dope
makine zabiti
(Askeri) chief engineer
makine zabiti
(Askeri) engineer officer
makine elemanları
machine components
makine elemanları
machine elements
makine mühendisi
Mechanical engineer
makine mühendisliği
Mechanical engineering
makine ressamı
machine is designed
makine adresi
machine address
makine arızası
machine check
makine ayağı
(Teknik,Tekstil) machine foot
makine başına
(Bilgisayar) per machine
makine bloku
engine block
makine bütesi
(Matbaacılık, Basımcılık) machine chest
makine dairesi
engine room
makine dairesi
1. (Denizcilik) engine room. 2. cin. projection booth
makine denetimi
machine check
makine devri
engine speed
makine dikişi
(Kitap,Tekstil) machine stitch
makine dökümü
machine molding
makine döşeği
engine seat
makine eğitimi
machine training
makine fabrikası
machine shop, engine works
makine gibi
1. quickly and smoothly. 2. efficient. 3. monotonously, mechanically. 4. monotonous; mechanical
makine gibi
adam man who works quickly and well, efficient man
makine gibi
by rote
makine halısı
(Tekstil) machine-woven carpet
makine halısı
brussels carpet
makine halısı
machine-made rug
makine hatası
machine error
makine hızı
engine speed
makine ile tohum ekmek
drill
makine ile yapılan
mechanic
makine ile yapılan
mechanical
makine ile çalışan
power operated
makine imalatı
machine manufacturing
makine işlemi
machine operation
makine işlemi
(Elektrik, Elektronik) machine run
makine işçisi
hodman
makine kafası
(Tekstil) machine head
makine kelimesi
machine word
makine kesilmesi
machine interruption
makine komutu
machine instruction
makine kurmak
install machine
makine mengenesi
machine vice
makine modu
(Bilgisayar) machine mode
makine montajı
(İnşaat) erection of machinery
makine mühendisi
engineer

Tom is studying to be a mechanical engineer. - Tom makine mühendisi olmak için öğrenim görüyor.

Tom is a mechanical engineer. - Tom bir makine mühendisidir.

makine nakli
(İnşaat) low bed
makine odası
machine room
makine ressamı
machine designer
makine subayı
naut . engineer officer
makine subayı
(Askeri) maritime engineer
makine sıvası
machine-applied plaster
makine tahriki
(Matbaacılık, Basımcılık) machine drive
makine takmak
engine
makine tamam
(Askeri) finished with engine
makine temeli
machinery foundation
makine teyeli
(Tekstil) machine tacking
makine torku
engine torque
makine tuğlası
machine made brick
makine tuğlası
(İnşaat) pressed brick
makine ustası
engineman
makine yapımı
machinemade
makine yağcısı
greaser
makine yağı
machine oil, lubricating oil
makine yağı
lube oil
makine yağı
machine oil
makine yağı
lubricating oil
makine yağı
slush
makine yoğun
machine-intensive
makine zekası
machine intelligence
makine çatısı
(Matbaacılık, Basımcılık) machine hood
makine çekişi
engine torque
makine çekmek
to use a sewing machine
makine çevrimi
machine cycle
makine özeti
(Elektrik, Elektronik) autoabstract
makine ıp
(Bilgisayar) machine ip
makine ıp'si
(Bilgisayar) machine ip
makine-saat
(Ticaret) machine hour
maden kuyusu başındaki makine
headgear
basit makine
simple machine
birden bire durmak (makine)
die
birdenbire durmak (makine)
die
dizel makine
diesel engine
eski (teknoloji/makine vb)
outmoded
hidrolik makine
hydraulic machine
sonlu makine
(Bilgisayar,Teknik) finite machine
tırtıl zincirli makine
crawler
yerel makine
(Bilgisayar) local machine
buharlı makine
steam engines
makineler
machines

A pair of leather gloves is a must when you work with these machines. - Bu makinelerle çalıştığında bir çift deri eldiven bir zorunluluktur.

Primitive calculating machines existed long before computers were developed. - İlkel hesap makineleri, bilgisayarlar geliştirilmeden uzun zaman önce vardı.

amaç makine
target machine, object machine
birden çok ana makine
(Bilgisayar) multiple hosts
damla sızdırmaz makine
drip-proof machine
dikey makine
vertical engine
düzleme kürekli makine
skimmer
ek makine
additional machine
evrensel makine
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal constructor
eşzamanlı makine
synchronous machine
eşzamansız makine
asynchronous machine
görünümsel makine
virtual machine
hidroelektrik makine
hydroelectric machine
itici makine
pushing vehicle
işe giriş saatini yazan makine
telltale
işletici makine
prime mover
kaynak makine
source machine
kullanıcı/makine arayüzü
(Askeri) man/machine interface
model makine parçaları
meccano
muharrik makine
power engine
mükemmel veya ideal makine
perfect machine
müşterek bahisleri hesaplayan makine
totalizator
otları çevirip kurutan makine
tedder
otomatik makine
automat
otomatik makine
automatic
portatif makine
portable machine
rotatif makine
rotary
senkron makine
synchronous machine
soguk makine
dead heading
tane ezen makine
(Tarım) smoothing machine
tane kıran makine
(Tarım) coarse-press
tek-makine
light engine
termik makine
heat engine
tesis makine ve cihazlar
(Ticaret) plants machinery and equipment
tesis, makine ve cihazlar
(Ticaret) machinery, plant and equipment
tesis, makine ve teçhizat
(Ticaret) plant, machinery and equipment
x-makine
x-engine
yardımcı makine
additional machine
yazmaç makine
register machine
zamanuyumsuz makine
asynchronous machine
çevrimsiz makine
acyclic machine
çift-makine
double-heading
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek ya da belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması
Araba, otomobil
makine yağı
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
makine yağı
Gres yağı
makine dolabı
Makineler için özel yapılan dolap
makine gücü
Bir makinenin bir saniyede yapabildiği iş miktarı; uygulamada beygir gücü, vat veya kilovat ile ölçülür
makine odası
Makinelerin tamir edildiği yer
makine odası
Sinema makinesinin bulunduğu yer
makine yağı
Gres
buharlı makine
Buharla çalışan makine
makina
bakınız makine
makine
Favoriten