car

listen to the pronunciation of car
Englisch - Türkisch
(Otomotiv) araba

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

Dün gece arabam çalındı. - I had my car stolen last night.

otomobil

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Bu otomobil bir çöp yığını. - This car is a pile of rubbish.

{i} vagon

Vagon ve koltuk numarası biletin üzerinde yazılı. - The car and seat number are written on the ticket.

Tren on beş vagondan oluşuyor. - The train is made up of fifteen cars.

{i} yolcu bölümü (balon veya zeplin)
{i} kabin

Onlar tren kabininden navlun çıkarıyorlar. - They're taking the freight out of the train car.

yolcu taşımaya mahsus kısım
car barn taşıt deposu
vagon/araba
(Askeri) Müşekkel İhtiyat Teşkilatı Başkanı (Chief of the Army Reserve)
içinde canlı deniz hayvanları muhafaza edilen delikli kutu veya sandık
yolcu vagonu
makine

Alev makinesi taşıyan bir asker gördüm. - I saw a soldier carrying a flamethrower.

Kartını ya da para üstünü makinede unutmamak için lütfen dikkatli ol. - Please be careful not to forget your card or your change in the machine.

arabanız
yolcu bölümü
car park
otopark

Leyla, Sami'nin arabasını bir otoparka park ettiğini fark etti. - Layla noticed Sami's car parked in a parking lot.

Onu en son otoparkta gördüm. - I last saw him in the car park.

car pool
sırayla araba kullanma anlaşması
car tire
araba lastiği
car aerial
oto anteni
car antenna
oto anteni
car body
oto gövdesi
car body
otomobil karoseri
car bottom furnace
araba tabanlı fırın
car bumper
tampon
car door
araba kapısı
car ferry
araba vapuru
car insurance
araç sigortası
car maker
araba üreticisi
car manufacturer
araba üreticisi
car mechanic
otomobil tamircisi
car mirror
araba aynası
car park
araba park yeri
car pool
araba parkı
car race
araba yarışı
car seat
araç koltuğu
car sickness
taşıt tutması
car sickness
araba tutması
car traffic
araç trafiği
car wheel
araba tekerleği
car window
araba penceresi
car allowance
araba parası
car boot sale
İngilterede insanların toplanıp otomobillerinin bagajlarında getirdikleri eşyaları satışı
car chases
araba kovalayan
car clamper
araba kelepçesi
car cleaning brush
araba yıkama fırçası
car crash
araba kazası
car dealership
otomobil bayiliği
car designer
araba tasarımcısı
car heater
oto kaloriferi, oto isitaci
car jacked
araba Jacked
car jacking
araba itme
car loan
araç kredisi
car mechanic
araç mekaniği
car parking
otopark
car pool
aynı yada yakın işyerinde çalışan ve yakın yerlerde oturan kişilerin dönüşümlü olarak birbirlerinin arabalarıyla işe gidip gelmeleri
car pooling
aynı yada yakın işyerinde çalışan ve yakın yerlerde oturan kişilerin dönüşümlü olarak birbirlerinin arabalarıyla işe gidip gelmeleri
car theft
Araba hırsızlığı
car wax
araba balmumu
car wreck
araba kazası
car-boot
araba çizme
car insurance claim
sigorta talebi
car jack
kriko
car mechanic
araç mekaniği,otomobil tamircisi
car model
araba modeli
car navigator
(Askeri) ARAÇ KILAVUZU: Özellikle, arazide yapılan yürüyüşlerde, aracın yolunu tayin ve arazi üzerinde mevkiini tespit eden, zırhlı araç mürettebatına mensup şahıs
car on hire
kiralık araba
car park
araba parkı
car park
park yeri
car park
İng. otopark
car plate
(Askeri) İSKELE LEVHASI: Ambarlama işlerinde kullanılan, genellikle, çelikten yapılmış bir levha. Bu levha, bir yük vagonu veya kamyonu ile yükleme yeri arasına konularak, yükleme için köprü hizmeti görür
car plying for hire
kiralık araba
car pool lane
otoyolda en sol şerit
car pool lane
otoyolda şartlı şerit
car rental
oto kiralama
car rental
araç kiralama
car rental office
araç kiralama bürosu
car repair company
(Askeri) VAGON TAMİR BÖLÜĞÜ: Demiryolu işletmesinde kullanılan bir onarım birliği
car wash
{i} oto yıkama
car wash
oto yıkama yeri
car wash
{i} araba yıkama yeri
railway car
Vagon
car pool
(Dilbilim) araba imecesi
race car
yarış arabası

Bir yarış arabası sürücüsü olmanın hayalini kurardım. - I used to dream about becoming a race car driver.

Tom'un hayatta büyük bir hırsı vardı. O bir yarış arabası sürücüsü olmaktı. - Tom had one big ambition in life. That was to become a race car driver.

tank car
(Askeri) SARNIÇ VAGONU: Sıvı halindeki maddeleri demiryolu vasıtasıyla nakle mahsus vagon TANK, COMBAT, FULL TRACKED, 90 MM GUN: 90 MM. LİK TOPLU, PALETLİ MUHAREBE TANKI: Taarruz muharebesi için seyyar ateş gücü ve mürettebata himaye sağlayan, bir adet 90 mm. lik top, bir adet 50 kalibrelik ve bir adet 7.62 mm. lik makinalı tüfekle teçhiz edilmiş, tamamen zırhlı, tam paletli bir muharebe aracı M48A3 olarak adlandırılır. TANK, COMBAT, FULL TRACKED, 105 MM GUN: 105 MM. LİK TOPLU, TAM PALETLİ MUHAREBE TANKI: Taarruz muharebesi seyyar ateş gücü ve mürettebata himaye sağlayan, bir adet 105 mm. lik top, bir adet 50 kalibrelik ve bir adet 7.62 mm. lik makinalı tüfekle teçhiz edilmiş, ağır, tamamen zırhlı, tam paletli bir muharebe aracı M-60 olarak adlandırılır. TANK, COMBAT, FULL TRACKED 120 MM. GUN: 120 MM. LİK TOP TAM TIRTILLI MUHAREBE TANKI: Bir adet 120 mm. lik top, 50 kalibrelik makinalı tüfek ve bir adet 30 kalibrelik makinalı tüfekle teçhiz edilmiş ağır, tam tırtıllı bir muharebe aracı. M-103 A1 olarak adlandırılır. TANK, COMBAT, FULL TRACKED, 152 MM. GUN: 152 MM. LİK TOPLU, TAM PALETLİ MUHAREBE TANKI: Taarruz muharebesi için seyyar ateş gücü ve mürettebata himaye sağlayan shillelagh füzeleri veya konvansiyonel patlayabilir/yanabilir cephane atmaya muktedir bir adet 152 mm. lik top/lançer, bir adet 50 kalibrelik ve bir adet 7.62 mm. lik makinalı tüfekle teçhiz edilmiş, ağır, zırhlı, tam paletli bir muharebe aracı
car park
oto park
cars
arabalar

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı. - The number of cars running in the city has increased.

cars
vagonlar
CARS
(Askeri) muharip sınıflar alay sistemi (combat arms regimental system)
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır
(Osmanlı Dönemi) Kadınların, elbisenin üstünde örtündükleri çarşaf. Bak: Çarşaf
çağrı, tellal ile duyurma
Zar (III)
Çağrı, tellal ile duyurma. İlan
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
Bazı yörelerde kadınların kollarına örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarşaf
Bazı yerlerde kadınların kollarına örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarşaf, zar
Kadınların sokağa çıkarken örtündükleri büyük ve dört köşe sınır
Yırtıcı kuşların pisliği
Tehlike durumu, imdat, yardım
Yüksek sesle yapılan çağrı, duyuru, tellalla duyurma
Kimi yerlerde kadınların boydan boya örtündükleri çarşaf
car car
Çok ve yüksek sesle, gürültülü bir biçimde (konuşma)
Englisch - Englisch
Central African Republic
A Nicobarese language having the ISO 639-3 code "caq."
The moving, load-carrying component of an elevator or other cable-drawn transport mechanism

Fix the car of the express elevator - the door is sticking.

A rough unit of quantity approximating the amount which would fill a railroad car

We ordered five hundred cars of gypsum.

an individual vehicle, powered or unpowered, in a multiple unit

The 11:10 to London was operated by a 4-car diesel multiple unit.

A wheeled vehicle that moves independently, steered by a driver mostly for personal transportation; a motor car or automobile

She drove her car to the mall.

An unpowered unit in a railroad train

The conductor linked the cars to the locomotive.

The part of an airship, such as a balloon or dirigible, which houses the passengers and control apparatus
The aggregate of desirable characteristics of a car

Buy now! You can get more car for your money.

A wheeled vehicle, drawn by a horse or other animal
A passenger-carrying unit in a subway or elevated train, whether powered or not

From the front-most car of the subway, he filmed the progress through the tunnel.

A sliding fitting that runs along a track
The passenger-carrying portion of certain amusement park rides, such as Ferris wheels

The most exciting part of riding a Ferris wheel is when your car goes over the top.

car suspended from an airship and carrying personnel and cargo and power plant
4-wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal combustion engine; "he needs a car to get to work" a wheeled vehicle adapted to the rails of railroad; "three cars had jumped the rails" where passengers ride up and down; "the car was on the top floor" car suspended from an airship and carrying personnel and cargo and power plant
{i} automobile; railroad car; elevator
a wheeled vehicle adapted to the rails of railroad; "three cars had jumped the rails"
where passengers ride up and down; "the car was on the top floor"
{n} a cart, a chariot, a constellation
The moving, load-carrying component of an elevator
LISP function that returns the first element of a list where the list cannot be the null-list
A car is a part of the overall coaster train A car consists of one or more rows where riders are seated in individual or bench seats A coaster train should consist of two or more cars linked together to form the train Coasters that operate with only one car do not use the term train, but instead refer to the vehicles as individual cars
A railway wagon, especially any of the wagons adapted to carrying coal, ore, and waste underground
The basket, box, or cage suspended from a balloon to contain passengers, ballast, etc
can be seen as yourself, moving from one point to another If someone else is driving then that could signify that your direction is governed by somebody else Driving your own car would be good as you are in control
A car is a motor vehicle with room for a small number of passengers. He had left his tickets in his car They arrived by car
Committed Access Rate
n 1 a (of a cons) the component of a cons corresponding to the first argument to cons; the other component is the cdr {"The function rplaca modifies the car of a cons "} b (of a list) the first element of the list, or nil if the list is the empty list 2 the object that is held in the car_1 {"The function car returns the car of a cons "}
Certified Advanced Rolfer Designates a Certified Rolfer (CR) with at least three years' certification and continuing education credits who has completed additional course work from the Rolf Institute
A nonpowered unit in a railroad train
The stars also called Charles's Wain, the Great Bear, or the Dipper
a conveyance for passengers or freight on a cable railway; "they took a cable car to the top of the mountain"
The cage of a lift or elevator
The CAR (Committed Access Rate) system allows to limit the access rate for IP transmission It is the system that is used for the Open Transit®- Internet scalable service rate to limit the service rate according to customers' needs
An individual railway vehicle
4-wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal combustion engine; "he needs a car to get to work"
Part of a coaster train On some coasters the car is by itself, and not connected in a train-like fashion Where the riders sit (or stand, as the case may be )
abbr Carrier Data form
Corrective Action Request (ARC 755 form): To correct a quality or safety concern
n mobil
Railway carriages are called cars when they are used for a particular purpose. He made his way into the dining car for breakfast. see also cable car. carat. trolley car sports car racing stock car racing
A chariot of war or of triumph; a vehicle of splendor, dignity, or solemnity
A loose quantity term sometimes used to describe the amount of a commodity underlying one commodity contract; e g , "a car of bellies " Derived from the fact that quantities of the product specified in a contract used to correspond closely to the capacity of a railroad car
A vehicle that moves independently, steered by a driver mostly for personal transportation. See also motorcar or automobile
A vehicle adapted to the rails of a railroad
The independent vehicle a coaster uses Several cars make up a train
A floating perforated box for living fish
A supposed offshoot of MJ-12 that is supposed to have hammered out the whole "people for technology" deal Sounds like Bull malarkey to me
Corrective Action Report This report is issued to trigger a corrective action The most common cause is a complaint or a major mistake but it can also be caused by findings during internal quality auditing or if quality goals are not met Quality oriented companies have a clearly defined Corrective Action process, and they measure closure of corrective actions Customers who have experienced problems may request to see a CAR in order to continue the relationship
How does it work? See Automotive Learning online CarFree Cities - resource material for discussions on this topic Excellent links
A small vehicle moved on wheels; usually, one having but two wheels and drawn by one horse; a cart
Freight car bearing railroad reporting marks
Committed Access Rate CAR is Cisco's traffic policing tool for instituting a QoS policy at the edge of a network CAR allows you to identify packets of interest for classification with or without rate limiting CAR allows you to define a traffic contract in routed networks
is here defined as the one driven most often Diesel engined cars are excluded from 1992 onwards; in earlier years this adjustment would have had minimal effect
Carcinogenic effects
The technology that reads and recognizes the handwritten or typed courtesy (numeric) amount on checks
Civil Aviation Regulations
A car is one of the separate sections of a train
car alarm
An audible and often visible alarm that is activated when a motor car/automobile is tampered with
car alarms
plural form of car alarm
car barns
plural form of car barn
car battery
A 12 volt battery used to start an automobile
car bomb
An explosive device installed in an automobile with the primary purpose to kill the occupants of the car
car bomb
An alcoholic beverage made by dropping a shot of liquor into a glass of beer
car bomb
An automobile laden with a large amount of explosives, and used as a bomb primarily in order to cause external damage
car bomb
Flatulence in an enclosed automobile
car bombs
plural form of car bomb
car boot
a car boot sale
car boot
a wheel clamp or Denver boot
car boot
the boot (trunk) of a car
car boot sale
An outdoor market at which people sell things from the boot (trunk) of their car
car boot sales
plural form of car boot sale
car carrier
A special ship that transports cars in a garage with ambient control and ventilation
car carriers
plural form of car carrier
car chase
A normally high-speed chase between two or more cars, normally between the police and an offender
car coat
An overcoat that extends to midthigh
car coats
plural form of car coat
car door
A door designed for use on a car

We found Jeru to be a pleasant city; with only one fault: the inhabitants will crowd into a car before passengers can get out; consequently the heads of the two columns collide near the car-door, and there is a general choke.

car door handle
A handle specifically designed to operate a car door

You can also find articles concerning the installation of Toyota and other car door handles whether it is for customizing or just for repairing.

car hire
car rental
car hop
A waiter who serves customers sitting in parked cars
car jacking
The act of stealing a car, often involving violence and/or threats
car jackings
plural form of car jacking
car park
An outdoor area or a multi-storey building where cars may be parked
car parks
plural form of car park
car radio
A radio specifically tuned for usage inside cars, i. e. by utilization of traffic programme and alternative frequency functions
car rental
The hiring of automobiles (motor cars) for relatively short periods
car seat
A seat in a motor car
car seat
A detachable motor car seat equipped with a harness to secure a young child
car seats
plural form of car seat
car wash
A place at which a car is washed, usually for a fee and often mechanically by driving the car through a tunnel

I'm gong to take the car in to the car wash.

car wash
An event at which people (often children) wash cars, often for a small fee or donation
car wash
An instance of washing a car, especially such a place

I'm gong to take the car in for a car wash.

car washes
plural form of car wash
car wheel
A type of wheel designed for use on cars
car-booter
A customer or vendor at a car boot sale
car-chase
Attributive form of car chase

car-chase scene.

car-hop
Attributive form of car hop, noun

He was wearing standard car-hop attire.

car-house
A garage or a building for a car. Typically separate from a house
car boot sale
An event in a public place where people sell their unwanted possessions, often from the backs of their cars
car jacking
Carjacking is the crime of stealing a motor vehicle when the vehicle is occupied. Typically, the carjacker is armed, and the driver is forced out of the car at gunpoint. The word is a portmanteau of car and hijacking
car surfing
Car surfing is the act of riding outside of a vehicle while it is moving. It is extremely dangerous and often deadly. Car surfing (also known as urban surfing) is a form of acrobatics (or an illegal stunt if performed in public traffic) in which passengers of moving vehicles perform various stunts, including hanging out of the car or 'surfing' on the hood (bonnet), trunk (boot) or on the roof of the vehicle while it is in motion
car-free zone
Car-free zones (also known as auto-free zones and pedestrianised zones) are areas of a city or town in which automobile traffic is prohibited. They are instituted by communities who feel that it is desirable to have areas not dominated by the automobile. Converting a street or an area to car-free use is called pedestrianization
car-seat
A small removable seat that is equipped with a restraining device or harness and can be fastened to the seat of a vehicle for securing young children
Car and Driver
magazine devoted to topics related to cars and the automotive industry (recommendations, ratings, concept cars, etc.)
car accident
collision of automobiles
car alarm
A car alarm is a device in a car which makes a loud noise if anyone tries to break into the vehicle. He returned to the airport to find his car alarm going off. special equipment in a car that makes a loud noise if anyone tries to steal or damage the car
car attendant
person who parks cars (at a hotel, event, etc.)
car battery
a lead-acid storage battery in a motor vehicle; usually a 12-volt battery of six cells; the heart of the car's electrical system
car bomb
a bomb placed in a car and wired to explode when the ignition is started or by remote control or by a timing device
car bomb
explosive device attached to a car
car bomb
A car bomb is a bomb which is inside a car, van, or truck. A car wired with explosives that are then detonated, as by remote control, so as to kill persons or destroy property nearby. a bomb hidden inside a car
car boot sale
an outdoor sale at which people sell things from the trunk of their car
car boot sale
A car boot sale is a sale where people sell things they own and do not want from a little stall or from the back of their car. an outdoor sale where people sell things from the back of their cars
car boot sale
(British) garage sale, informal sale of personal possessions usually held on one's premises; informal estate sale
car care
keeping a car in good working order
car carrier
a trailer that can be loaded with new cars for delivery to sales agencies
car cloning
duplicate the license plate and identity number of a car and place them on a car that has been stolen
car coat
An overcoat with a length extending to about the middle of the thighs
car company
a company that makes and sells automobiles
car crash
automobile accident
car dealer
a firm that sells and buys cars
car door
the door of a car
car ferry
ferryboat which transports automobiles across a body of water
car loan
automobile loan: a personal loan to purchase an automobile
car maintenance
process of keeping a car in proper working order, expenses required to keep a car running well
car manufacturer
a business engaged in the manufacture of automobiles
car mile
A mile traveled by a single car, taken as a unit of computation, as in computing the average travel of each car of a system during a given period
car mileage
The amount paid by one road the use of cars of another road
car mileage
Car miles collectively
car mirror
a mirror that the driver of a car can use
car owner
one who possesses an automobile
car park
A car park is an area or building where people can leave their cars. A parking lot
car park
a lot where cars are parked
car park
(British) parking lot, place to leave one's car when not in use
car phone
A cellular telephone used or installed in a car
car pool
A car pool is a number of cars that are owned by a company or organization for the use of its employees or members
car pool
- An arrangement where people share the use and cost of a privately owned automobile in traveling to and from pre-arranged destinations
car pool
a small group of car drivers who arrange to take turns driving while the others are passengers
car pool
Complicated system of transportation where Mom always winds up going the furthest with the biggest bunch of kids who have had the most sugar
car pool
A car pool is an arrangement where a group of people take turns driving each other to work, or driving each other's children to school. In American English, car pool is sometimes used to refer simply to people travelling together in a car. the carpool lanes in LA
car pool
A paratransit service by auto, on a scheduled or unscheduled basis, with at least two occupants
car pool
If a group of people car pool, they take turns driving each other to work, or driving each other's children to school. The government says fewer Americans are carpooling to work
car pool
Complicated system of transportation where Mom always winds up going the furthest, with the biggest bunch of kids, who have had the most sugar
car port
car port car ports in AM and sometimes in BRIT, use carport A car port is a shelter for cars which is attached to a house and consists of a flat roof supported on pillars
car rental
a rented car; "she picked up a hire car at the airport and drove to her hotel
car rental
a rented car; "she picked up a hire car at the airport and drove to her hotel"
car rental agency
business where one can rent an auto for a specific period of time
car seat
a seat in a car
car seat
A small removable seat that is equipped with a restraining device or harness and can be fastened to the seat of a vehicle for securing young children
car seat
small plastic seat used to secure a baby or small child in an automobile (used in combination with a seat belt)
car sickness
motion sickness experienced while traveling in a car
car tax
money that people in Britain must pay if they want to drive a car on the roads = road tax
car tire
a tire consisting of a rubber ring around the rim of an automobile wheel
car train
a train that transports passengers and their automobiles
car trip
journey taken in a car
car wash
a place where there is special equipment for washing cars
car wash
{i} place that washes cars; device used for washing cars; soap-like product that is added to water for cleaning cars; act of washing a car
car wheel
a wheel that has a tire and rim and hubcap; used to propel the car
car wheel
A flanged wheel of a railway car or truck
car window
a window in a car
car wreck
destroyed car, auto which is heavily damaged
car-ferry
a ferry that transports motor vehicles
car-free zone
{i} auto-free zone, pedestrianized zone, area in a city or town where vehicles are not allowed to go, plaza where only foot traffic is permitted
car-jacker
A car-jacker is someone who attacks and steals from people who are driving their own cars
Pullman car
A railroad passenger car; especially, one of the luxurious ones named after the eponymous Pullman Palace Car Company
Z-car
any of several early models of police car
Zed-car
any of several early models of police car
amphibious car
a motor car that can also travel on water
armored car
Alternative spelling of armoured car
armoured car
An armoured vehicle resistant to small arms fire
armoured car
An automobile equipped with armour to protect important passengers
armoured car
An armoured truck for transporting valuables
armoured car
A small wheeled armoured fighting vehicle
bait car
A vehicle used as a decoy by police to help apprehend car thieves, often equipped to be tracked by GPS and to be disabled remotely

The whole premise behind the police department's bait car program is to entice an auto thief to take the rigged automobile and get caught.

bent car
A stolen car
bubble car
A small three-wheel motor vehicle in a category between a motorbike and a car
bubble car
a single-car multiple unit
bumper car
A small electric-powered vehicle encircled with rubber bumper, used in an amusement ride
cable car
A streetcar moved by gripping to rotating loop of cable running along the track
cable-car
Alternative spelling of cable car
cattle car
A car, often a train car or semi-trailer, used to transport cattle
cattle car
a paddy wagon, a van for transporting people who have been arrested
compact car
A small and economical car
dynamometer car
A piece of railway rolling stock used to measure various aspects of a locomotive's performance
economy car
A car - usually small and lightweight - designed for low-cost operation

He was so fed up with high gas prices that he traded in his full-sized sport utility vehicle for an economy car.

electric car
A car that uses electric motors and motor controllers instead of an internal combustion engine
electronic car key
An electronic device that serves the purpose of a car key by locking and unlocking a vehicle remotely
electronic car keys
plural form of electronic car key
estate car
station wagon
funny car
A drag racing car class. Generally, funny cars have forward-mounted engines and carbon fiber automotive bodies over the chassis that resemble manufacturers' showroom models
ghost car
An unmarked police car or an unmarked vehicle used as a decoy by police

Officers in a ghost car were doing speed enforcement near 82 Street and 132 Avenue when a white 1995 Ford Contour sped by.

grip car
A streetcar, especially a cable car

After dining Sam got on a grip car of the Wabash Avenue Cable, sitting on the front seat and letting the panorama of the town roll up to him.

grip-car
Alternative spelling of grip car
hybrid car
A European car fitted with American components
hybrid car
An automobile powered by both an internal combustion engine and an electric motor
hydrogen car
Any motor car that uses hydrogen as its principal fuel
jaunting car
A kind of low-set horse-drawn open vehicle, used in Ireland, in which the passengers ride sidewise, sitting back to back
jaunty car
Variant of jaunting car
kiddie car
A miniature, toy car designed to be operated by a child, propelled by foot motion, pedals, or an electrical motor

Five-year-old Brooke is extremely interested in racing and even has her own motorized kiddie car.

muscle car
Any of a variety of high-performance automobiles, especially American 2-door rear wheel drive mid-size cars of the late 1960s and early 1970s equipped with large, powerful V8 engines
new car smell
A characteristic odor caused by the combination of chemicals and materials in a new automobile

Who would want new car smell when you can have Maggie's gardenias?.

pace car
A car that other cars drive behind before a race starts
panda car
A black and white police car
park the car in Harvard Yard
A sentence used to illustrate that the Boston accent is non-rhotic; typically pronounced "pahk the cah in Hahvad Yahd"

The Boston dialect is famous for broad-vowel English; Pahk the cah in Hahvahd Yahd (translation: Park the car in Harvard Yard) is the common illustration of the peculiar 'r.'.

passenger car
A railroad car that carries passengers
passenger car
A road vehicle that carries passengers; a motorcar or automobile
patrol car
A police car used in a policeman's everyday duties or to respond to emergencies
police car
A vehicle used by a police officer during their job
police car blue
of an intense blue commonly used on emergency vehicles
police car blue
an intense blue commonly used on emergency vehicles

police car blue colour:.

prowl car
A police patrol car
race car
A car that goes at very fast speeds designed for use on race tracks
race car driver
A person who races in a race car as a living
racing-car
Alternative form of racing car
radio-controlled car
a model car controlled by remote
railroad car
Any railroad vehicle that is not a locomotive
rice car
rice burner
rocket car
A rocket propelled car
safety car
A vehicle employed to lead the competitors in an auto race for the duration of a few laps, with the intention of restricting their speed while a hazard exists on the circuit
Türkisch - Englisch

Definition von car im Türkisch Englisch wörterbuch

car car
noisily
car
Favoriten