baltalamak

listen to the pronunciation of baltalamak
Türkisch - Englisch
sabotage, paralyze, frustrate, block, wreck, torpedo
cut or chop (something) with an ax, ax
sabotage
to cut or chop (something) with an ax, ax
to sabotage, paralyze, frustrate, block, wreck, torpedo
to cut with an axe, to hew down; to sabotage
wreck; hamstring
undermine; scupper
sap
{f} hamstring
{f} undermine
torpedo
cripple
nip in the bud
chop
{f} wreck
{f} scupper
baltalama
blow
baltala
{f} axe

I had to get the axes to chop the wood. - Odun kırmak için baltaları almak zorundaydım.

The door had been axed by the firefighters. - Kapı itfaiye ekipleri tarafından baltalanmıştı.

baltala
{f} ax
baltala
sabotage
baltalama
cutting or chopping with an ax, axing
baltalama
sabotage
baltalama
sabotage, blow
Türkisch - Türkisch
Balta ile kesmek
Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek
sabote etmek
Baltalama
sabote
Baltalama
sabotaj
baltalama
Baltalamak işi, sabotaj
baltalama
Bilinçli ve kasıtlı olarak, bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabote etme
baltalamak
Favoriten