motor

listen to the pronunciation of motor
Englisch - Türkisch
motor
{s} (Tıp) hareket kaslarına ait
{i} makine

Bu makine küçük bir motor tarafından çalıştırılıyor. - This machine is driven by a small motor.

Bu makine, küçük bir elektrik motoru ile çalıştırılır. - This machine is driven by a small electric motor.

devindirici
(Pisikoloji, Ruhbilim) hareketlendirici
taşıt

Şehirde motorlu taşıt sayısı arttı. - The number of motor vehicles in the city has increased.

Motorlu Taşıtlar Bölümünde bir sürü arkadaşım var. - I've got a lot of friends at the Department of Motor Vehicles.

motor çalıştırmak
araç

Motorlu araçlar dünyasına hoş geldiniz. - Welcome to the world of motor vehicles.

Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar. - Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists.

(Havacılık) motoru çalıştırmak
motorla işleyen
otomobille gezmek/gitmek
motorlu

Tom motorlu tekerlekli bir sandalye satın almak için yeterli paraya sahip değil. - Tom doesn't have enough money to buy a motorized wheelchair.

Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar. - Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists.

hareket ettirici
{i} otomobil

Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım. - I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident.

hareket meydana getiren
(isim) motor, makina, araba, otomobil
{s} devimsel, hareki. f., İng. otomobille
hareket nakleden
{f} arabayla götürmek
devimsel
otomobille gitmek veya götürmek
(Tıp) Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor
psik
hareket kaslarına ait
{i} İng. otomobil
{f} otomobille gitmek
motor ne
adaleleri harekete getirici
{i} araba

Motosiklet bir arabaya çarptı. - The motorcycle crashed into a car.

Felipe'nin iki arabası ve bir motosikleti var. - Felipe has two cars and one motorcycle.

(Askeri) MOTOR: İç patlarlı motorlardan herhangi birini ifade eden terim. Mesela; bir araç veya motorbotun içindeki benzin motoru (gasoline motor) gibi
hareki
elektrik motoru

Bu makine, küçük bir elektrik motoru ile çalıştırılır. - This machine is driven by a small electric motor.

itici güç
otomobille götürmek
motor intentionality
(Matbaacılık, Basımcılık) Motor amaçlılık, hareket ettirici amaçlılık
motor boat
motorbot
motor coach
motris
motor fan
vantilatör
motor fuels
motor yakıtları
motor grader
motor greyder
motor neurons
(Tıp) motor nöronlar
motor oil
motoryağı
motor oil
gaz
motor scooter
hafif motosiklet
motor skills
(Tıp) motor beceriler
motor unit
motor ünitesi
motor vessel
(Ticaret) ma/
motor body
motor gövdesi
motor car
otomobil
motor driven
motor sürücülü
motor insurance
trafik kaza sigortası
motor nerve
hareket ettirici sinir
motor nerve
motor sinir
motor neuron
motor sinir hücresi
motor oil
motor yağı

Tom motor yağını nasıl düzgün bir şekilde atacağını ve asla rögara atmadığını biliyordu. - Tom knew how to properly dispose of motor oil and never dumped it down the storm drain.

motor power
motor gücü
motor pulley
motor kasnağı
motor scooter
skuter
motor shaft
motor mili
motor vehicle
motorlu taşıt

Motorlu Taşıtlar Bölümünde bir sürü arkadaşım var. - I've got a lot of friends at the Department of Motor Vehicles.

Şehirde motorlu taşıt sayısı arttı. - The number of motor vehicles in the city has increased.

motor-driven
motorlu
motor bike
motorlu bisiklet
motor boat
motorlu tekne
motor cycle
motosiklet
motor cycle combination
motosiklet kombinasyon
motor highway
motorlu karayolu
motor home
Karavan
motor imagery
motor görüntüsü
motor mount
Motor kundağı
motor pulley
motor kasnagi
motor racing
Motorlu araçların, özellikle arabaların yarıştığı spor
motor strain
Motor gerilimi

The constant feed rate reduces motor strain caused by overfeeding of sample.

motor support
motor mesnedi, motor tespit ayakları
motor vehicle accident
Motorlu araç kazası
motor vehicles
motorlu araçlar
motor way
motor yol
motor-impaired
Hareket engelli
motor alexia
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor aleksisi
motor aphasia
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor afazisi
motor apraxia
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor apraksisi
motor areas
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor alanları
motor block
(Tekstil) motor bloğu
motor bogie
tahrikli boji
motor bogie
motorlu boji
motor car
otomotris
motor car
oto motris
motor carriage
(Askeri) MOTORLU KUNDAK: Bak. "carriage"
motor column
(Askeri) MOTORLU KOL: Motorlu araçlardan mürekkep kol
motor convoy
(Askeri) MOTORLU KONVOY: Askeri personel veya malzemenin naklinde kullanılan ve tek kontrol altında, refakatli veya refakatsiz, hareket eden iki veya daha fazla araç. Ayrıca bakınız: "convoy"
motor convoy
(Askeri) motorlu konvoy
motor cortex
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor korteksi
motor cover
(Tekstil) motor muhafazası
motor crane
(Otomotiv) kurtarıcı vinçli kanyon
motor dispatch service
(Askeri) MOTORLU HABERCİ HİZMETİ: Sahrada, tümen veya daha büyük birlik karargahları arasında motorlu araçlarla muhabereyi temin eden hizmet
motor drive
harekete geçiren şey
motor driven
motorlu
motor driven
motorla çalışan
motor effect
motor etkisi
motor fan
(Tekstil) havalandırma aygıtı, Vantilatör
motor gasoline
(Askeri) motor benzini
motor lag
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor gecikmesi
motor light
(Otomotiv) hafif hizmet motor yağı
motor lorry
{i} kamyon
motor lorry
(isim) kamyon
motor maintenance officer
(Askeri) MOTOR BAKIM SUBAYI, BAKIM SUBAYI: Motorlu araçların muayene bakım ve onarımına nezaret eden subay
motor march
(Askeri) motorlu yürüyüş
motor medium
(Otomotiv) orta hizmet motor yağı
motor memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor belleği
motor mounts
(Otomotiv) motor kulakları
motor mouth
çenesi durmayan
motor mouth
çenesi düşmüş
motor movement
(Askeri) MOTORLU YÜRÜYÜŞ, MOTORLU İNTİKAL: Bütün unsurları motorlu araçlara bindirilmiş olan birliklerin harekatı
motor movement by echelon
(Askeri) MOTORLU KADEMELİ NAKLİYAT: Bak. "shuttling"
motor neuron
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor siniri
motor officer
(Askeri) motor subayı
motor officer
(Askeri) MOTOR SUBAYI: Bir tabur veya daha üst bir birliğe bağlı motorlu araçların faaliyet, denetleme, hizmet ve onarımından sorumlu karargah subayı. Bu subay; Birlik komutanına ve birlik erkanına, motorlu ulaştırma konularında açıklamada bulunur. Buna "motor transport officer" da denir. Eskiden sadece "transport officer" denilirdi
motor park
(Askeri) motorlu araç parkı
motor patrol
(Askeri) MOTORLU DEVRİYE, MOTORLU KEŞİF KOLU: Genel olarak, zırhsız bir motorlu araca bindirilmiş devriye veya keşif kolu
motor patrol
(Askeri) motorlu keşif kolu
motor patrol
(Askeri) motorlu devriye
motor plate
(Tekstil) motor plakası
motor plate
(Fizyoloji) hareket plağı
motor plough
(Tarım) motorlu pulluk
motor point
(Fizyoloji) oynatıcı nokta
motor police
motosikletli polis
motor pomp
pompalı motor
motor pool
taşıt parkı
motor pool
(Askeri) OTO HİZMET PARKI: Muhtelif teşkil ve şahıslar tarafından ihtiyaç oldukça kullanılmaya mahsus motorlu araçlar grubu. Buna "motor transport pool" da denir
motor pool
(Askeri) oto hizmet parkı
motor protective switch
(Tekstil) motor koruma şalterı
motor relay
(Otomotiv) motor rölesi
motor route order number
(Askeri) OTOBÜSLE SEVK EMRİ NUMARASI: ABD anayurdu içinde sivil otobüs şirketlerine ait otobüslerle seyahat edecek 5 kişi veya daha kalabalık grupların hareket intikallerinin tanınması, kayıt, gizlilik ve idari işlemlerinin yapılması maksadıyla Milli otobüs İdaresi Askeri bürosunca tahsis edilen sembol
motor scooter
motosiklet (küçük)
motor sense
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor duyusu
motor switch
motorlu şalter
motor tracts
(Anatomi) sinir yolları
motor train
motorlu tren
motor transport
(Askeri) MOTORLU ULAŞTIRMA ARAÇLARI: Tank, Skaut ve zırhlı arabalar hariç olmak üzere, personel, silah, teçhizat ve ikmal maddelerinin taşınmasında kullanılan motorlu araçlar
motor transport battalion
(Askeri) ulaştırma taburu
motor transport officer
(Askeri) ULAŞTIRMA SUBAYI: Bak. "motor officer"
motor transport pool
(Askeri) OTO HİZMET PARKI: Bak. "motor pool"
motor transport service
(Askeri) MENZİL SAHASI MOTORLU ULAŞTIRMA HİZMETİ: Bir harekat alanının menzil sahasında bulunan bir teşkilat. Bu teşkilat; birliklerin asıl kuruluşuna dahil olmayan motorlu ulaştırma araçlarından sorumludur
motor vehicle
motorlu araç

Motorlu araçlar dünyasına hoş geldiniz. - Welcome to the world of motor vehicles.

motor vehicle
(Askeri) MOTORLU ARAÇ: İkmal maddesi, personel ve malzeme taşımakta kullanılan, lastik tekerlekli ve motorla müteharrik araç. Bisikletler ve malzeme istif teçhizatı (materials handling equipment) bu sınıfa girmez
motor vehicle mechanic badge
(Askeri) MOTORLU ARAÇ MAKİNİST BRÖVESİ: Bir motorlu araç makinistinin belirli testleri ve bir yıllık makinistlik görevini tamamladığını belirten madeni bröve
motor vehicles
(Avrupa Birliği) motorlu taşıtlar
motor skill
(Askeri) devinim becerisi
motoring
araba kullanma
motoring
sürücülük
motoring
otomobilcilik
motored
motorlu
motors
motorlar
motor vehicle
motorlu ulaşım aracı
motoring
araba sürme
motoring
arabayla git
Türkisch - Türkisch
Akaryakıt motoruyla işleyen deniz aracı
Akaryakıt motoruyla işleyen deniz aracı: "Rıhtıma varabildiği zaman vapura gidecek olan son motor kalkmak üzere idi."- F. R. Atay
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
Motosiklet
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem: "Taşındıkları kamyon önünde durunca motorun patırtısı kesildi."- N. Cumalı
motör
motor yağı
Motorlarda sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemeye yarayan bir tür yağ
Englisch - Englisch
to drive around leisurely in a motorised vehicle
describing neurons that create the ability to move

She has excellent motor skills.

A motor car, or automobile
A machine or device that converts any form of energy into mechanical energy, or imparts motion
{n} one who moves, proposes
causing or able to cause motion; "a motive force"; "motive power"; "motor energy"
A source of mechanical power
a nonspecific agent that imparts motion; "happiness is the aim of all men and the motor of all action"
A device used to convert electrical or air power into a rotational force 1 Pump Motor - used to drive the hydraulic pump 2 Stepper Motor - used to drive the rollers of the roll feeds or move the bolster in the Y or Theta-axis
The motor in a machine, vehicle, or boat is the part that uses electricity or fuel to produce movement, so that the machine, vehicle, or boat can work. She got in and started the motor. = engine
One who, or that which, imparts motion; a source of mechanical power
A device which converts fluid power into mechanical force and motion It usually provides rotary mechanical motion
Motor vehicles and boats have a petrol or diesel engine. Theft of motor vehicles is up by 15.9%
Causing or setting up motion; pertaining to organs of motion; applied especially in physiology to those nerves or nerve fibers which only convey impressions from a nerve center to muscles, thereby causing motion
Motor is used to describe activities relating to vehicles such as cars and buses. the future of the British motor industry He worked as a motor mechanic
travel or be transported in a vehicle; "We drove to the university every morning"; "They motored to London for the theater"
generally refers to an electric motor
A machine that produces motion or power for doing work
The Diesel engine has a very high thermal efficiency
A machine which transforms electric energy into mechanical energy Standard motors are dual voltage and operate at 1725 RPM
machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion a nonspecific agent that imparts motion; "happiness is the aim of all men and the motor of all action
a device that provides rotary movement, see electric motor and clockwork motor
related to moving the muscles
neurological term to represent that portion of the nerve or joint responsible for activity or motion, as compared to
Relates to movements of muscles
A motor car; an automobile
There are more than 150 variations of motors that drive power tools Among the quality features are welded connections, built-in fans and commutators welded to motor windings
conveying information to the muscles from the CNS; "motor nerves"
A 1930's economy grade of gasoline, usually with low tetraethyl lead content and correspondingly low octane rating
In R/C racing this generally refers to an electric motor
The ability to move Motor skills can be thought of as "output" signals from the brain Many visual skills involve motor components
A prime mover; a machine by means of which a source of power, as steam, moving water, electricity, etc
describing neurons that create the ability to move, see motor unit
An actuator that converts linear power to rotary mechanical force and motion
Some people refer to a car as a motor. see also motoring, outboard motor. Ford Motor Co. Honda Motor Co. Mazda Motor Corp. Nissan Motor Co. Ltd. Toyota Motor Corp
to drive around leisurely in a motor car
A rotating machine that converts electrical power (either alternating current or direct current) into mechanical power
{f} travel by car (British)
pertaining to motion or muscular movement; can be either gross (large) such as shoulder or knee, or fine (small) such as fingers
A machine that converts electrical energy to mechanical energy It is activated by ac or dc
machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion
{s} providing power, setting in motion; of an engine; of the muscular system; of movement
adj Of, relating to, concerned with, or involving muscular movement
{i} small engine; device which provides power for moving parts; machine which provides its own power
Word used by student pilots and Yankees when referring to the engine
Brit equivalent to vehicle Not to be confused with engine
A type of internal- combustion engine in which the air drawn in by the suction stroke is so highly compressed that the heat generated ignites the fuel (usually crude oil), the fuel being automatically sprayed into the cylinder under pressure
A device or machine that converts other forms of energy into mechanical energy
Used as a verb, it is to travel by car
Principally a machine that converts electrical energy into mechanical energy
is made available for doing mechanical work
Referring to nerves that give signals to muscles or glands in the body
Motor City
nickname for Detroit, Michigan
motor cars
plural form of motor car
motor cop
A policeman driving a motorcycle

I kept my speedometer at forty or under; Wolfe had told Anderson this would be unostentatious, and besides, I wasn't in the mood for repartee with a motor cop.

motor cops
plural form of motor cop
motor factors
A supplier of car parts and accessories
motor glider
A sailplane (glider) equipped with an auxiliary motor
motor gliders
plural form of motor glider
motor home
A recreational vehicle, a self-propelled structure built on a truck or bus chassis containing living accommodations
motor homes
plural form of motor home
motor insurance
Insurance purchased by the owner of a vehicle to cover losses due to traffic accidents or theft
motor mouth
One who talks incessantly; a chatty or loquacious person

He's such a motor mouth that I couldn't get a word in.

motor mouths
plural form of motor mouth
motor neuron
A neuron located in the central nervous system that projects its axon outside the CNS and directly or indirectly control muscles
motor neuron disease
Any of a group of progressive neurological disorders attacking motor neurons
motor neuron diseases
plural form of motor neuron disease
motor neurons
plural form of motor neuron
motor oil
oil for lubricating an internal-combustion engine
motor oils
plural form of motor oil
motor pool
A fleet of vehicles for use by a military installation; the department that maintains them
motor pools
plural form of motor pool
motor racing
Racing in motor vehicles, such as cars, motorboats, or motorbikes
motor station
filling station
motor unit
A neuron with its associated muscle fibres
motor vehicle
Any land-based means of transportation in the form of a machine that operates primarily through a motor consuming fuel in order to provide power to rotate the tires
motor vehicles
plural form of motor vehicle
motor-racing
Attributive form of motor racing

motor-racing participant.

motor speech disorder
A speech disorder that disturb the body's natural ability to speak
motor vehicle code
Traffic code (also motor vehicle code) refers to the collection of local statutes, regulations, ordinances and rules that have been officially adopted in the United States to govern the orderly operation and interaction of motor vehicles, bicycles, pedestrians and others upon the public (and sometimes private) ways
motor racing
The sport of racing motor vehicles, especially cars
motor vehicle
A motor vehicle is a vehicle whose propulsion is provided by an engine or motor
Motor Town
{i} nickname for Detroit Michigan (capital of the auto industry in the USA), MOTOWN
motor aphasia
aphasia in which expression by speech or writing is severely impaired
motor area
the cortical area that influences motor movements
motor boat
boat that runs by an engine and motor
motor car
an automobile specially designed for passengers
motor car
An automobile, locomobile, or locomotive designed to run and be steered on a street or roadway; esp
motor car
A motor car is the same as a car. a car
motor car
Any car containing motors for propulsion
motor car
automobile powered by an engine
motor coach
{i} motorbus, bus, autobus, large motor vehicle which can carry several passengers; double-decker bus
motor control
control of muscles
motor control
movement control, control of the muscular system
motor cortex
The area of the cerebral cortex where impulses from the nerve centers to the muscles originate
motor cycle
In Great Britain the term motor cycle is treated by statute 3 Ed VII
motor cycle
36) as limited to motor cars (self-propelled vehicles) designed to travel on not more than three wheels, and weighing unladen (that is, without water, fuel, or accumulators necessary for propulsion) not more than three hundred weight (336 lbs
motor cycle
A bicycle having a motor attached so as to be self-propelled
motor drive
Power-driven film wind-on allowing single or continuous firingat a choice of rates, typically up to 5 fps Usually an accessory attached to the camera base
motor drive
advances film, usually at a rapid pace
motor drive
Camera attachment which automatically winds on the film after each picture is taken Allows pictures to be taken at a maximum rate of about five per second, useful for sports photography
motor drive
A mechanism that advances the film to the next frame and recocks the shutter This is all activated by an electric motor usually powered by batteries This feature is popular for action-sequence photography and for recording images by remote control
motor home
A motor home is a large vehicle containing beds and equipment for cooking and washing. Motor homes can be used for holidays or very long journeys. A motor vehicle built on a truck or bus chassis and designed to serve as self-contained living quarters for recreational travel. a large vehicle with beds, a kitchen, a toilet etc, used for travelling and holidays
motor home
a recreational vehicle equipped for camping out while traveling
motor hotel
a hotel for motorists; provides direct access from rooms to parking area
motor inn
An urban motel usually having several stories. Also called motor hotel
motor memory
your memory for motor skills
motor mounts
(Otomotiv) The rubber-covered brackets that hold the engine and transmission to the frame of the car and cushion vibrations
motor mouth
An incessant talker
motor neuron
a neuron conducting impulses outwards from the brain or spinal cord
motor neuron
A neuron that conveys impulses from the central nervous system to a muscle, gland, or other effector tissue
motor neuron disease
A group of disorders in which motor nerve cells (neurons) in the spinal cord and brain stem deteriorate and die ALS is the most common motor neuron disease
motor neuron disease
An unequivocal diagnosis by a doctor who is a certified neurologist, of one of the following: amyotrophic lateral sclerosis (A L S or Lou Gehrig's Disease), primary lateral sclerosis, progressive spinal muscular atrophy, progressive bulbar palsy, or pseudo bulbar palsy, and limited to these entities This condition will be covered only if the diagnosis is made before the policy anniversary nearest to the Life Insured's age 75 Motor Neuron Disease is a progressive degenerative disorder which affects the central nervous system characterized by muscular weakness and a wasting away of muscle without any sensory changes As the nerves degenerate, the muscles weaken and deteriorate The most frequently mentioned Motor Neuron Disease is Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) which is more commonly known as 'Lou Gehrig's disease' It usually occurs in middle life progressing to death due to respiratory paralysis in 2-5 years
motor neurone disease
Motor neurone disease is a disease which destroys the part of a person's nervous system that controls movement. a serious disease that causes a gradual loss of control over the muscles and nerves of the body, resulting in death
motor oil
Refined lubricating oil, usually containing additives, used in internal combustion engines
motor oil
A viscous liquid that provides lubrication for the moving parts inside the engine
motor oil
oil used to lubricate the moving parts of a motor
motor oil
A special kind of refined oil used to lubricate auto and truck engines
motor pool
a fleet of military vehicles controlled by a single agency and available for use as needed
motor pool
A centrally managed group of motor vehicles intended for the use of personnel, as of a governmental agency or military installation. a group of cars, trucks, and other vehicles that are available for people in a particular part of the government or army to use
motor racing
the sport of racing fast cars on a special track
motor scooter
A usually two-wheeled vehicle with small wheels and a low-powered gasoline engine geared to the rear wheel. a scooter
motor scooter
a wheeled vehicle with small wheels and a low-powered gasoline engine geared to the rear wheel
motor scooter
light motorcycle, small motored bicycle
motor show
auto show, exhibition in which car manufacturers display their current automobile models and concept cars
motor skills
Skills required to ensure that the balance mechanisms are functioning properly in regard to their relationship with vision Poor integration will have an effect in an individual's ability to cope when moving around and can effect sport and hand to eye co-ordination
motor skills
Use of purposeful movements Fine motor skills are those which involve small movements such as writing, tying laces, and making crafts Gross motor skills are those involving large movements and include walking, running, riding a bike, and playing ball People with poor motor skills are often seen as clumsy or uncoordinated
motor skills
The involvement of muscles and limbs, distinguished as either gross motor (involving large muscle groups) or fine motor (involving small muscle groups) "The achievement of muscle tone and the development and inhibition of primitive reflexes are also considered motor skills" (Bailey & Wolery, p 43)
motor skills
a person’s ability to use large and small muscle groups Gross motor skills refer to the use of large muscles in activities such as running or jumping Fine motor skills refer to small muscle coordination required for things like writing or buttoning a shirt
motor sports
{i} automobile racing
motor vehicle
Every vehicle, other than a motorized bicycle or a motorized wheelchair, which is self-propelled and every vehicle which is propelled by electric power obtained from overhead trolley wires, but not operated upon rails
motor vehicle
a self-propelled wheeled vehicle that does not run on rails
motor vehicle
A vehicle that is propelled by an internal combustion engine or motor and is designed to permit the vehicle’s mobile use on the public roads or highways of this state Motor vehicle does not include any of the following
motor vehicle
A self-propelled wheeled conveyance, such as a car or truck, that does not run on rails. any vehicle which has an engine, such as a car, bus, or truck
motor vehicle
is any mechanically or electrically powered device not operated on rails, upon which or by which any person or property may be transported upon a land highway   The load on a motor vehicle or trailer attached to it, is considered part of the vehicle   Tractors and motorized machinery are included while self-propelled in transit or used for transportation   Nonmotor vehicle is any road vehicle other than a motor vehicle, such as a bicycle or animal-drawn vehicle, except a coaster wagon, child's sled, child's tricycle, child's carriage and similar means of transportation; persons using these latter means of transportation are considered pedestrian
motor vehicle
Can included car, motorcycles, buses, tractors, trucks etc •Drivers` Licence - Removal of Disqualification
motor vehicle
A self-propelled land or amphibious vehicle
motor vehicle
Under the Vehicle and Traffic Act 1999 a motor vehicle is
motor vehicle
Any self-propelled vehicle licensed for highway use or used on the highway
motor vehicle
Motor vehicle" means every vehicle which is self-propelled and every vehicle which is propelled by electric power obtained from overhead trolley wires, but not operated upon rails
motor-assisted
relying on an engine for propulsion in addition to muscle power; "a motor-assisted bicycle
motoring
Present participle of motor
Motor vehicle
mv
motor vehicle
vehicle powered by a motor
motor vehicle
Every vehicle which is self-propelled by power other than muscular power See Power Unit
motored
past of motor
motored
{s} powered by a motor
motoring
The act of driving a car
motoring
Act or recreation of riding in or driving a motor car or automobile
motoring
Pertaining to motor cars or automobiles, or to the technology of such; addicted to riding in or driving automobiles; as, motoring parlance; my motoring friend
motoring
the act of driving an automobile
motoring
Motoring means relating to cars and driving. a three-month sentence for motoring offences Police and motoring organizations said the roads were slightly busier than normal. the activity of driving a car
motors
plural of motor
motors
generators to which electricity has been supplied by an external source
motors
[see "Engines"]
motors
The number of traction motors (the motors which propel the car), their manufacturer and model number The majority of the equipment listed was made either by General Electric (GE) or Westinghouse (WH)
motors
third-person singular of motor
Türkisch - Englisch
engine

Nothing's wrong with the engine, but my car won't move. - Motorda sorun yok, fakat arabam hareket etmiyor.

I felt the engine running. - Motor çalışırken hissettim.

motor
power engine
vehicle

The number of motor vehicles in the city has increased. - Şehirde motorlu taşıt sayısı arttı.

Welcome to the world of motor vehicles. - Motorlu araçlar dünyasına hoş geldiniz.

synchronous motor
motorbike
motor launch
combustion

Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines. - Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır.

Internal combustion engines burn a mixture of fuel and air. - İçten yanmalı motorlar, yakıt ve hava karışımını yakarlar.

engines

More than 90 percent of visits to a web page are from search engines. - Bir web sayfası ziyaretçilerinin %90'ından daha fazlası arama motorlarındandır.

One of the aircraft's engines cut out. - Uçağın motorlarından biri durdu.

motor; engine
slang fool, dunce, dodo
motor; engine; motorboat; motorbike, motorcycle
(any small, motor-driven) boat, motorboat
slang promiscuous, loose (woman)
motorboat

I'd like to rent a motorboat. - Bir motorbot kiralamak istiyorum.

I have a classmate who has a motorboat license. - Motorlu tekne lisansı olan bir sınıf arkadaşım var.

motor kapağı
hood
motor arızası
(Askeri) motor failure
motor birimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor unit
motor bloku
cylinder block
motor devri
(Otomotiv) engine speed
motor devri
(Otomotiv) revolutions per minute
motor devri
engine rpm
motor freni
engine brake
motor gücü
motor rating
motor kapağı
engine cover
motor kapağı
bonnet
motor kaputu
bonnet
motor kodu
(Otomotiv) engine code
motor kulağı
engine support
motor seti
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor set
motor sinir
(Arılık,Teknik,Hayvan Bilim, Zooloji) motor nerve
motor takati
(Askeri) engine thrust
motor takozu
(Otomotiv) engine mount
motor tipi
engine type
motor verimi
(Otomotiv) engine efficiency
motor volanı
flywheel
motor yakıtı
motor fuel
motor yat
(Askeri) motor yacht
motor yatağı
engine mount
motor yağı
(Otomotiv) engine lubricant
motor yeri
nacelle
motor yükü
(Otomotiv) engine load
motor şaftı
motor shaft
motor elemanı
engine part
motor sargısı
(Elektrik, Elektronik) Motor winding
motor arızası
engine breakdown
motor ayarı
tune-up
motor benzini
(Askeri) motor gasoline
motor biçimi
(Otomotiv) engine variant
motor bloğu
crank case assy
motor bloğu
cylinder block
motor bloğu
motor block
motor bloğu
(Otomotiv) engine blok
motor bloğu
(Otomotiv) crankcase top half
motor bölümü
(Otomotiv) engine compartment
motor bölümü
engine bay
motor duyusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) motor sense
motor ecu'su
(Otomotiv) engine ecu
motor emisyon kontrolü-dizel
(Otomotiv) engine emission control-diesel
motor frenlemesi
engine braking
motor grubu
(Otomotiv) engine assembly
motor gövdesi
cylinder block
motor gövdesi
engine block
motor güçlü füze
(Askeri) powered missile
motor hızı
engine speed
motor itmesi
(Havacılık) installed thrust
motor kabuğu
(Havacılık) engine pod
motor kapağı
bonnet, hood
motor kapağı
cowl
motor kapağı
roof
motor kapağını karosere bağlayan parça
scuttle
motor kaputu
engine bonnet
motor karteri
crankcase
motor kasnağı
motor pulley
motor kutusu
engine box
motor mesnedi
engine bearer
motor mili
motor shaft
motor muhafazası
engine guard
motor resmi
engine drawing
motor revizyonu
engine overhaul
motor rölesi
(Otomotiv) motor relay
motor sehpası
engine bed
motor sesi
put put
motor soğutma suyu
jacket water
motor subayı
(Askeri) motor officer
motor suyu
(Otomotiv) engine water
motor sökme
(Otomotiv) engine removal
motor takmak
engine
motor tarafı
(Otomotiv) engine side
motor torku
(Otomotiv) engine torque
motor tüneli
engine tunnel
motor ustası
motor mechanic
motor verimi
engine output
motor yağı
motoryağı
motor yağı
engine oil
motor yağı
lube oil
motor yağı
motorine
motor yağı
lubricating oil
motor yenileme
engine overhaul
motor yeri
(uçak) nacelle
motor çalışması açık veya kapalı
(Askeri) engine running on or offload
motor çalışmıyor
The engine won't start
motor çok ısınıyor
The engine gets very hot
motor çıkışı
(Otomotiv) engine output
motor şaftı
engine shaft
motor şasisi
motor-bed plate
motor gücü
engine power

The pilot controls the engine power using the throttle. - Pilot, valf kullanarak motor gücünü kontrol eder.

motor gücü
motor power
motorlar
engines

More than 90 percent of visits to a web page are from search engines. - Bir web sayfası ziyaretçilerinin %90'ından daha fazlası arama motorlarındandır.

Gentlemen, start your engines. - Beyler, motorlarınızı çalıştırın.

motorlar
motors
motor gücü
rate of engine
motor gücü
soup
takma motor outboard motor
(for a boat)
motor
Favoriten