located in the immediate vicinity

listen to the pronunciation of located in the immediate vicinity
Englisch - Türkisch

Definition von located in the immediate vicinity im Englisch Türkisch wörterbuch

present
{i} şu an

Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır. - My uncle is staying in Hong Kong at present.

O, şu anki maaşından memnun. - She is content with his present salary.

present
{i} mevcut

Çok sayıda öğrenci toplantıda mevcut. - A lot of students are present at the meeting.

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

present
{s} şimdiki

Onun şimdiki yardımcısı Bayan Nokami'dir. - His present assistant is Miss Nokami.

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

present
{s} halihazırdaki
present
{i} hediye, armağan
present
bergüzar
present
gün

Büyükbabam bana bir doğum günü hediyesi verdi. - My grandfather gave me a birthday present.

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

present
{i} belge
present
tanıtmak
present
sahnede göstermek
present
{i} şimdiki zaman

Şimdiki zaman gibi zaman yok. - There's no time like the present.

Hepimiz şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle bağlandık. - All of us are connected with the past and the future as well as the present.

present
{s} adı geçen
present
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
present
(fiil) sunmak, sahneye koymak, vermek, bulunmak (iltifat), tanıtmak, takdim etmek, ortaya koymak, ileri sürmek, aday göstermek, arzetmek, çıkarmak, ibraz etmek, nişan almak, doğrultmak (silah), doğrultmak, sahnelemek
present
şu anki

Çoğu şu anki kariyerinden bıkmış. - Many are fed up with their present careers.

Senin şu anki sorunun her zaman aklımda. - Your present trouble is on my mind all the time.

present
takdim etme
present
{f} takdim etmek
present
bugünkü

Tom bugünkü maaşından memnun. - Tom is content with his present salary.

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

Englisch - Englisch
present

Several people were present when the event took place.

located in the immediate vicinity

  Silbentrennung

  lo·ca·ted in the im·me·di·ate vi·cin·i·ty

  Türkische aussprache

  lōkeyd în dhi îmidiıt vısînıti

  Aussprache

  /ˈlōˌkād ən ᴛʜē əˈmēdēət vəˈsənətē/ /ˈloʊˌkeɪd ɪn ðiː ɪˈmiːdiːət vəˈsɪnətiː/

  Wort des Tages

  alfresco
Favoriten