kuşkulu

listen to the pronunciation of kuşkulu
Türkisch - Englisch
doubtful

The result of the game is doubtful. - Maçın sonucu kuşkulu.

You still look doubtful. - Hâlâ kuşkulu görünüyorsun.

questionable

Tom made some questionable choices. - Tom bazı kuşkulu seçimler yaptı.

Their honesty is questionable. - Onların dürüstlüğü kuşkulu.

suspicious

I'm always suspicious of men like him. - Onun gibi erkekler hakkında her zaman kuşkuluyum.

Stop being so suspicious. - Çok kuşkulu olmayı bırak.

hesitant
distrustful
suspicious, arousing suspicion
doubting
doubtful, unlikely
debatable
suspect

I suspect that you won't like it. - Ondan hoşlanmayacağından kuşkuluyum.

I suspect Tom will do that next week. - Tom'un onu önümüzdeki hafta yapacağından kuşkuluyum.

creaky
suspicious, doubtful, questionable, dubious, debatable, incredulous
suspicious, distrustful
jaundiced
indecisive
in doubt
skeptical
sceptical
equivocal
incredulous
umbrageous
disputable
moot
questioning
uncertain
mistrustful
dubious
mistrust
leery
distrust
{s} indeterminate
kuşku
doubt

I doubt that Tom would help, but you should still ask him. - Tom'un yardımcı olacağından kuşkuluyum, ama yine de ona sormalısınız.

No one doubts her fitness for the post. - Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok.

kuşku
suspicion

He wasn't worthy of suspicion. - O kuşkuya layık değildi.

Sami kept the suspicions to himself. - Sami kuşkuları kendine çekiyordu.

kuşkulu biçimde
problematically
kuşku
fears
kuşku
mistrust

The old woman looked at me with surliness and mistrust. - Yaşlı kadın bana öfkeyle ve kuşkuyla baktı.

kuşku
pointing
kuşku
uncertainty
kuşku
boggle
kuşku
reservation
kuşku
query
kuşku
inkling

Tom never had an inkling that Mary and John were dating each other. - Tom'un Mary ve John'un birbirleriyle flört ettikleri konusunda hiçbir kuşkusu yok.

kuşku
qualm
kuşku
{i} distrust

I've always distrusted him. - Ondan her zaman kuşkulandım.

kuşku
question

She had a questionable past. - Onun kuşkulu bir geçmişi var.

Their honesty is questionable. - Onların dürüstlüğü kuşkulu.

kuşku
{i} incredulity
kuşku
uneasiness
kuşku
surmise
kuşku
disbelief

Tom looked at Mary in disbelief. - Tom kuşku içinde Mary'ye baktı.

Tom stared in disbelief. - Tom kuşku içinde baktı.

kuşku
impeachment
kuşku
uneasy
kuşku
{i} quandary
kuşku
suspicion, doubt, misgiving şüphe
kuşku
{i} misgiving
kuşku
incertitude
sonucu kuşkulu
doubtful

The result of the game is doubtful. - Maçın sonucu kuşkulu.

Türkisch - Türkisch
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli: "Demir parmaklıklı penceresinden içeriye kuşkulu bir göz atıyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu
Kuşku içinde olan, şüpheli: "Beynimizde biriken bayağı ve kuşkulu fikirleri çam kokularına sürünmüş nazlı hava alıp götürdü."- R. H. Karay
Kuşkucu
Kuşku içinde olan, şüpheli
şüpheli
kuşkulu kuşkulu
Kuşku içinde olarak, şüphelenerek
Kuşku
şüphe
Kuşku
küşüm
Kuşku
endişe
kuşku
Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu
kuşku
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe: "Bütün bunlar hatırlanınca onun zaten bilinen ve kabul edilen samimiyeti kuşku konusu yapılmazdı."- T. Buğra
kuşku
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
kuşkulu
Favoriten