koşulsuz

listen to the pronunciation of koşulsuz
Türkisch - Englisch
unconditional

You have our unconditional support. - Koşulsuz desteğimize sahipsiniz.

Fadil loved Dania unconditionally. - Fadil, Dania'yı koşulsuz olarak sevdi.

no strings
unqualified
categorical
unconditioned
definitive
unreserved
(Felsefe) absolute
no strings attached
koşul
provision
koşulsuz buyruk
(Felsefe) (Kantian philosophy) Categorical imperative
koşulsuz aktarma
unconditional transfer
koşulsuz atlama
unconditional jump
koşulsuz dallanma
unconditional branch
koşulsuz kararlı
unconditionally stable
koşulsuz sapma
unconditional branch
koşul
conditions

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

Tom and Mary demanded better working conditions. - Tom ve Mary daha iyi çalışma koşulları talep etti.

koşul
string
koşul
circumstance, condition; stipulation, clause
koşul
circumstance

We cannot offer a further price reduction under the current circumstances. - Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.

Under the circumstances, bankruptcy is inevitable. - Koşullar altında iflâs kaçınılmazdır.

koşul
(Bilgisayar) where
koşul
restriction
koşul
clause
koşul
(Bilgisayar) cond

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

Health is a necessary condition for happiness. - Sağlık mutluluk için gerekli bir koşuldur.

koşul
(Bilgisayar) while
koşul
(Bilgisayar) when the
koşul
term

Terms of use may be changed without notice. - Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir.

The next step was to negotiate terms of a peace treaty. - Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti.

koşul
(Bilgisayar) when

When we borrow money, we must agree to the conditions. - Para borç aldığımızda koşulları kabul etmeliyiz.

koşul
constraint

I think I've showed considerable constraint under the circumstances. - Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum.

koşul
reservation
koşul
condition

Health is a necessary condition for happiness. - Sağlık mutluluk için gerekli bir koşuldur.

Mileage varies with driving conditions. - Kilometre performansı sürüş koşullarına göre değişir.

koşul
{i} requirement
koşul
(Hukuk) condition, provision
koşul
proviso
koşul
state
koşul
{i} stipulation
Türkisch - Türkisch
Şartsız
koşulsuz buyruk
Hiç bir koşula bağlı olmayan, salt olan; bir eylemi başka herhangi bir erekle bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak buyuran, anlamı doğrudan doğruya kendisinde olan buyruk
koşulsuz tepke
Herhangi bir şartlandırma sürecinin başında belirli bir uyaranla sağlanan doğal tepke, şartsız refleks
koşul
Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için, bulunması gereken durum, gerekli olan özellik
koşul
Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için, bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz
koşul
Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri
koşul
Şart
koşulsuz
Favoriten