involuntary

listen to the pronunciation of involuntary
Englisch - Türkisch
{s} istemsiz

Solunum istemsiz bir bedensel süreçtir. - Breathing is an involuntary bodily process.

Sen hiç istemsiz idrar yaşadın mı? - Do you ever have involuntary urination?

istemeyerek yapılan
istençdışı
gönülsüz yapılan
istenilmeden yapılan
(Askeri) istek dışı/gönülsüz
{s} ruhb. istençsiz, iradedışı, gayriiradi
(Sosyoloji, Toplumbilim) gayri iradi
{s} iradedışı
{s} istemeden yapılan
istem dışı

Herhangi bir duygu, eğer samimi ise, istem dışıdır. - Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

(Ticaret) isteksiz
irade dışı
gayriihtiyarî
gayriihtiyari
istençsiz
unwilling
isteksiz

Tom'un yardım etmek için isteksizliği Mary'yi şaşırttı. - Tom's unwillingness to help surprised Mary.

Tom ikinci el bir bilgisayar için o kadar çok para ödemek için isteksizdi. - Tom was unwilling to pay that much money for a secondhand computer.

unwilling
gönülsüz

Onu yapmaya gönülsüzüm. - I'm unwilling to do that.

Sorun, Tom'un görüşmeye tamamen gönülsüz olması. - The problem is Tom's complete unwillingness to negotiate.

involuntary muscle
istemsiz kas
involuntary nervous system
otonom sinir jüyesi
involuntary actions
istemiyerek yapılan eylemler
involuntary investment
gayri iradi yatırım
involuntary manslaughter
istemsiz adam öldürme
involuntary saving
gayri iradi tasarruf
involuntary termination
plansız durdurma
involuntary absence without leave
(Askeri) KAYITSIZ GAYBUBET: Bir askerin yetkisiz bir üstten aldığı müsaade ile, kendi hatası olmaksızın gaybubeti; özellikle, üst tarafından, herhangi bir şekilde kandırılmak suretiyle, yerinden ayrılması. INVOLUNTARY ORDER OR RECALL TO ACTIVE DUTY: MECBURİ FAAL HİZMETE YENİDEN ÇAĞRI: Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Teşkilleri mensupları veya emekli Kara Ordusu personelinden münferit şahısların, ABD faal askerlik hizmetine, kendi muvafakatleri alınmaksızın çağrılmaları. Bak. "recall to active duty"
involuntary muscle
(Diş Hekimliği) düz kas; kendi kendine kasılan, iradi hükmün söz konusu olmadığı kas
unwilling
unwillingnessisteksizlik
involuntarily
isteksiz
involuntarily
isteksizce
involuntarily
bilmeden
involuntarily
istemsiz olarak
unwilling
unwillingly istemeyerek
unwilling
inatçı
unwilling
kafasının dikine giden
involuntarily
(zarf) istemsiz olarak
involuntarily
istemeyerek
involuntariness
{i} istemeden olma
involuntariness
{i} istemsizlik
involuntariness
{i} istemsiz olma
involuntariness
iradesizlik
unwilling
{s} boyun eğmeyen, inatçı, kafasının dikine giden
unwilling
{s} hevessiz, isteksiz, gönülsüz
Englisch - Englisch
Without intention; unintentional

He involuntarily overheard the conversation.

Not voluntary or willing; contrary or opposed to explicit will or desire; unwilling

He found himself the involuntary witness in the trial.

unwilling
They sank my boat"- John F
Kennedy controlled by the autonomic nervous system; without conscious control; "involuntary muscles"; "gave an involuntary start
If you make an involuntary movement or exclamation, you make it suddenly and without intending to because you are unable to control yourself. Another surge of pain in my ankle caused me to give an involuntary shudder. + involuntarily in·vol·un·tari·ly His left eyelid twitched involuntarily
Not proceeding from choice; done unwillingly; reluctant; compulsory; as, involuntary submission
Not having will or the power of choice
Not under the influence or control of the will; not voluntary; as, the involuntary movements of the body; involuntary muscle fibers
You use involuntary to describe an action or situation which is forced on someone. insurance policies that cover involuntary unemployment = forced
controlled by the autonomic nervous system; without conscious control; "involuntary muscles"; "gave an involuntary start"
not subject to the control of the will; "involuntary manslaughter"; "involuntary servitude"; "an involuntary shudder"; "It (becoming a hero) was involuntary They sank my boat"- John F Kennedy
{s} not done willingly, performed reluctantly; without conscious thought, unintentionally; instinctive
unvoluntary
involuntary muscle
Muscle that is not controlled by individual volition; cardiac muscle and smooth muscle
involuntary conduct
actions that were not done of one's own free will; unintentional behavior
involuntary confession
forced confession, confession that was obtained through unacceptable means
involuntary liquidation
dismantling of a company according to the request of the creditor
involuntary manslaughter
killing without intent, accidental killing, causing death by accident (Legal)
involuntary muscles
muscles whose activity is not subject to conscious control
involuntarily
In a involuntary manner; done without conscious thought

Her leg twitched involuntarily.

ınvoluntary
{a} done unwillingly, not chosen
freedom from involuntary servitude
a civil right guaranteed by the 13th amendment to the US constitution
involuntarily
In an involuntary manner; not voluntarily; not intentionally or willingly
involuntarily
in an unwilling manner, reluctantly; unconsciously, unintentionally; instinctively
involuntarily
against your will; "he was involuntarily held against his will
involuntarily
against your will; "he was involuntarily held against his will"
involuntariness
The state of being involuntary; unwillingness; automatism
involuntariness
{i} quality of being involuntary; unwillingness; quality of being done unintentionally
involuntariness
The quality or state of being involuntary; unwillingness; automatism
involuntary
Favoriten