to associate intimately with

listen to the pronunciation of to associate intimately with
Englisch - Türkisch

Definition von to associate intimately with im Englisch Türkisch wörterbuch

neighbor
{i} komşu

O, komşularımdan biri. - He is one of my neighbors.

Japonya ve Güney Kore komşudur. - Japan and South Korea are neighbors.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

Tom Mary'nin bitişik komşusu. - Tom is Mary's next-door neighbor.

O bizim bitişik komşumuz. - He is our next door neighbor.

neighbor
{f} yanında olmak
Englisch - Englisch
neighbor
to associate intimately with

  Silbentrennung

  to as·so·ci·ate in·ti·mate·ly with

  Türkische aussprache

  tı ısōsiıt întımıtli wîdh

  Aussprache

  /tə əˈsōsēət ˈəntəmətlē wəᴛʜ/ /tə əˈsoʊsiːət ˈɪntəmətliː wɪð/

  Wort des Tages

  gregarious
Favoriten