a catalog listing the courses offered by a college or university

listen to the pronunciation of a catalog listing the courses offered by a college or university
Englisch - Türkisch

Definition von a catalog listing the courses offered by a college or university im Englisch Türkisch wörterbuch

prospectus
prospektüs

Prospektüsleri okumadın mı? - Didn't you read the prospectus?

Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır. - Prospectuses must be signed by two sponsor representatives.

prospectus
{i} tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
(Kanun,Ticaret) izahname
prospectus
(Kanun) izahat
prospectus
(Ticaret) tarifname
prospectus
tanıtmalık
prospectus
tanıtma broşürü
prospectus
{i} tarife
prospectus
(isim) prospektüs, tarife, proje, tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
yayımlanacak kitabı ayrıntılı olarak tarif eden broşür
prospectus
{i} proje
Englisch - Englisch
course catalog
prospectus
a catalog listing the courses offered by a college or university

  Silbentrennung

  a ca·ta·log list·ing the cours·es offered by a col·lege or u·ni·ver·si·ty

  Türkische aussprache

  ı kätılôg lîstîng dhi kôrsız ôfırd bay ı kälîc ır yunıvırsıti

  Aussprache

  /ə ˈkatəlôg ˈləstəɴɢ ᴛʜē ˈkôrsəz ˈôfərd ˈbī ə ˈkäləʤ ər ˌyo͞onəˈvərsətē/ /ə ˈkætəlɔːɡ ˈlɪstɪŋ ðiː ˈkɔːrsəz ˈɔːfɜrd ˈbaɪ ə ˈkɑːlɪʤ ɜr ˌjuːnəˈvɜrsətiː/

  Wort des Tages

  dis
Favoriten