akıl hastanesi

listen to the pronunciation of akıl hastanesi
Türkisch - Englisch
asylum

A dangerous criminal has escaped from the insane asylum. - Tehlikeli bir suçlu, akıl hastanesinden kaçtı.

Society is an insane asylum run by the inmates. - Toplum, mahkumlar tarafından işletilen bir akıl hastanesidir.

Mental hospital, asylum, insane asylum, mental home, madhouse, nuthouse, booby hatch, bughouse, funny farm, loony bin, lunatic asylum
lunatic asylum
mental home, mental hospital
booby hatch
madhouse
loony bin
nuthouse

It's not a nuthouse, it's a psychiatric hospital. - Bu bir akıl hastanesi değil, bu bir psikiyatri hastanesi.

Why did they put Tom in a nuthouse? - Neden Tom'u bir akıl hastanesine koydular?

funny farm
mental home
bughouse
insane asylum

Society is an insane asylum run by the inmates. - Toplum, mahkumlar tarafından işletilen bir akıl hastanesidir.

A dangerous criminal has escaped from the insane asylum. - Tehlikeli bir suçlu, akıl hastanesinden kaçtı.

mental hospital
(deyim) cuckoo's nest
mental ward
mental institution
booby
Türkisch - Türkisch
bimarhane
tımarhane
akıl hastanesi
Favoriten