inexpensive

listen to the pronunciation of inexpensive
Englisch - Türkisch
{s} ucuz, pahalı olmayan; masrafı az
(Ticaret) pahalı olmayan

Pahalı, her zaman pahalı olmayandan daha iyi değildir. - Expensive is not always better than inexpensive.

Biz pahalı olmayan bir otelde kaldık. - We stayed at an inexpensive hotel.

ucuz

Dört gece için sahip olduğunuz en ucuz odayı istiyorum. - I'd like the most inexpensive room you have for four nights.

Herhangi bir ucuz mağaza biliyor musun? - Do you know of any inexpensive stores?

{s} masrafsız
inexpensivelyucuza
reasonable
{s} makul

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Onu icat eden profesör, üniversiteden makul bir ücret hakkına sahip - The professor who invented it has the right to reasonable remuneration from the university.

reasonable
mantıksal
reasonable
uygun
reasonable
{s} akılcı
reasonable
{s} akla yatkın
reasonable
reasonableness uygunluk
reasonable
haklı

Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü. - It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time.

reasonable
münasebetli
reasonable
kabul edilebilir
reasonable
orta derecede
inexpensively
ucuza
inexpensiveness
ucuzluk
low-priced
düşük fiyatlı
reasonable
düşünen
reasonable
akla uygun
ınexpensive
ucuz
inexpensively
z. ucuza
inexpensively
ucuz bir şekilde
low price
düşük fiyat

Genellikle çok düşük fiyatlarla satılıyor. - It generally sells at very low prices.

reasonable
oldukça

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

Oldukça makul görünüyor. - It seems perfectly reasonable.

reasonable
reasonably makul surette
reasonable
{s} orta derecede, çok da fena olmayan: You've a reasonable chance of being accepted by that
Englisch - Englisch
low-priced
low in price
relatively low in price or charging low prices; "it would have been cheap at twice the price"; "inexpensive family restaurants"
Not expensive; cheap
{s} low-priced, cheap, economical
Something that is inexpensive does not cost very much. a variety of good inexpensive restaurants. = cheap expensive. cheap - use this to show approval   expensive
unexpensive
reasonable
low price
inexpensively
cheap
inexpensively
cheaply, without great cost
inexpensively
with little expenditure of money; "I bought this car very cheaply"
inexpensively
in a cheap manner; "a cheaply dressed woman approached him in the bar"
inexpensively
In an inexpensive manner
inexpensively
cheaply
inexpensiveness
The state or quality of being inexpensive
inexpensiveness
the quality of being affordable
inexpensiveness
{i} cheapness, quality of having a low price
inexpensiveness
{i} cheapness
inexpensive
Favoriten