i̇tibar

listen to the pronunciation of i̇tibar
Türkisch - Englisch

Definition von i̇tibar im Türkisch Englisch wörterbuch

itibar
dignity
itibar
reputation

Salmonella outbreaks blemished spinach importers' reputation for running clean factories. - Salmonella salgınları ıspanak ithalatçılarının temiz fabrika çalıştırma itibarını lekeledi.

You live freely if you haven't a reputation to lose. - Kaybedecek bir itibarın yoksa; özgürce yaşarsın.

itibar
esteem

They held her in high esteem as their benefactor. - Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu.

Tom holds Mary in high esteem. - Tom Mary'yi yüksek itibarda tutuyor.

itibar
regard
itibar
(Hukuk) consideration

The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into. - Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir.

itibar
weight
itibar
account
itibar
status

As of January 2011, Jupiter has 50 named moons. 13 more have been discovered but not given official status or names. - Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.

itibar
effective

The law will be effective from the 1st of April. - Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

itibar
estimate
itibar
stature
itibar
recognition
itibar
importance
itibar
standing
itibar
respectability
itibar
eminence
itibar
effectiveness
itibar
prestige

I tried to repair his damaged prestige. - Zarar görmüş itibarını tamir etmeye çalıştım.

itibar
face

To lose face means to be humiliated. - İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir.

I don't want to lose face. - İtibarımı kaybetmek istemiyorum.

itibar
ascendancy
itibar
odour [Brit.]
itibar
esteem, prestige, eminence, regard, consideration; credit kredi
itibar
eminency
itibar
ascendency
itibar
estimation
itibar
authority
itibar
com. credit
itibar
esteem, consideration, regard, honor
itibar
altitude
itibar
credit

The boy is a credit to our school. - Oğlan okulumuz için bir itibar.

itibar
odor
itibar etmek
a) to esteem, to consider b) to respect
itibar etmek
rely
itibar etmek
accredit
itibar etmek
to show consideration and respect (toward)
itibar etmek
credit
itibar etmek
consider
itibar etmek
respect
itibar etmek
disesteem
itibar etmek
honour
itibar görmek
in demand
itibar görmek
be respected
itibar görmek
be in demand
itibar görmek
respected
itibar göstermek
consider
itibar yönetimi
reputation management
itibar
repute
itibar
value
itibar
goodwill
itibar
honour
güven, saygınlık, itibar
trust, reputation, reputation
iadei itibar
refundable credit
belgeli itibar kredisi
(Ticaret) documentary acceptance credit
eskiye itibar/rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı
(Atasözü) If old things were in fashion light from heaven would illuminate the flea market
iadei itibar law reinstatement of rights
(to a former bankrupt), rehabilitation
itibar
eminencecy
itibar
{i} odour
itibar
honor
itibar
estate
itibar
tick

This ticket is only valid for two days after purchase. - Bu bilet satın alma tarihinden itibaren yalnızca iki gün geçerlidir.

itibar
stending
itibar
ascendantent
itibar ederek
esteeming
itibar edilen kimse
(Kanun) credited person
itibar edilmeyen
(Ticaret) dishonored draft
itibar emri
(Kanun) original state
itibar emri
(Kanun) order of credit
itibar emri
(Latin) mandatum qualificatum
itibar etme
esteeming
itibar etmeme
(Ticaret) dishonoring
itibar görmek
1. to be respected. 2. to be in demand
itibar görmek
a) to be respected b) to be in demand
itibar kaybı
loss of reputation
itibar kaybına uğramak
lose one's reputation
itibar kazanmak
acquire a reputation
itibar kazanmak
be in the ascendant
itibar kazanmak
gain a reputation
itibar kazanmak
earn a reputation
itibar kazanmak
establish a reputation
itibar kazanmak
make a reputation
itibar kazanmak
build (up) a reputation
itibar kredisi belgesi
issue of a documentary credit
itibar mektubu
letter of credit
itibar mektubu
(Ticaret) circular letter of credit
itibar sahibi
good standing
itibar yapmak
build a reputation
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) AB
(Osmanlı Dönemi) NAZAR
itibar
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij: "Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek?"- N. Cumalı
itibar
Saymaca
itibar
Saygınlık
itibar
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij
itibar
Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi
îtibar
(Osmanlı Dönemi) ehemmiyet vermek; hürmet, riâyet ve hatırsamak, kulak asmak, ibret alıp uyanık olmak, birisini veya sözünü makbul farzetmek şeref, haysiyet, bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri
itibar etmek
Saygı göstermek, saymak, değer vermek
itibar etmek
Göz önünde bulundurmak, dikkate almak
itibar mektubu
Kredi açılması için bir yere yazılan mektup
i̇tibar
Favoriten