rely

listen to the pronunciation of rely
Englisch - Türkisch
(Nükleer Bilimler) güvenmek

Sanırım bir şey için birine asla güvenmek zorunda kalmadığım için benim dostluk üzerine görüşüm oldukça kasvetli. - I guess my view on friendship is pretty bleak because I've never really had to rely on anyone for anything.

Bundan sonra sana güvenmek zorunda kalacağım. - I'll have to rely on you from now on.

{f} on -e güvenmek, -e itimat etmek, -e bel bağlamak
{f} inanmak
itimat etmek
rely güven
(fiil) inanmak
(on ile) güvenmek
bel bağlamak
itibar etmek
rely on
güvenmek

Sanırım bir şey için birine asla güvenmek zorunda kalmadığım için benim dostluk üzerine görüşüm oldukça kasvetli. - I guess my view on friendship is pretty bleak because I've never really had to rely on anyone for anything.

Tom başkasına güvenmek istemedi. - Tom didn't want to rely on anyone else.

rely on
güven

Diğer insanların yardımına güvenmemelisiniz. - You shouldn't rely on other people's help.

Ulaşım için ona güvenebileceğinizi biliyorum. - I know you can rely on him for transportation.

rely heavily on
(deyim) bel bağlamak
rely on
-e bel bağlamak
rely on
(Kanun) istinad etmek
rely on one’s intuitions
sezgilerine güvenmek
rely on tourism
turizme dayalı olmak
rely on
inanmak
rely on
bel bağlamak
rely upon
güven

O, güvenebileceğin bir adamdır. - He is a man you can rely upon.

O herkesi memnun etmeye çalıştığı için Jim'in sözlerine güvenemezsin. - You cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody.

rely to
güveniyoruz
rely upon
Rely on/upon: Güvenmek, itimat etmek, bel bağlamak, dayanmak
rely. on
güveniyor. üzerinde
rely on
itimat etmek
rely on
dayanmak
rely upon
bel bağlamak
rely upon
dayanmak
rely upon
itimat etmek
rely upon
güvenmek
rely on
yaslanmak
rely on
doğruluğuna güvenmek
relies
ferahlama
not to rely on
güvenmemek
Englisch - Englisch
To rest with confidence, as when fully satisfied of the veracity, integrity, or ability of persons, or of the certainty of facts or of evidence; to have confidence; to trust; to depend; — with on, formerly also with in
{v} to put trust in, to depend
have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my grandmother's recipes"
To rest with confidence, as when fully satisfied of the veracity, integrity, or ability of persons, or of the certainty of facts or of evidence; to have confidence; to trust; to depend; with on, formerly also with in
{f} depend on, trust in
If you can rely on someone to work well or to behave as you want them to, you can trust them to do this. I know I can rely on you to sort it out The Red Cross are relying on us
If you rely on someone or something, you need them and depend on them in order to live or work properly. They relied heavily on the advice of their professional advisers
rely on
To be confident in

I know I can rely on you.

rely on
To be dependent upon

The city relies on the subway system.

rely on
count on, lean on
relied
past of rely
relier
One who relies
relies
third-person singular of rely
relying
present participle of rely
rely
Favoriten