having or showing grace in movement, shape, or proportion

listen to the pronunciation of having or showing grace in movement, shape, or proportion
Englisch - Türkisch

Definition von having or showing grace in movement, shape, or proportion im Englisch Türkisch wörterbuch

graceful
{s} zarif

Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir. - The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language.

Çirkin ördek yavrusu zarif bir kuğu oldu. - An ugly duckling became a graceful swan.

graceful
latif
graceful
yosma
graceful
endamlı
graceful
dal gibi
graceful
güzel

Buz pateni zarif ve güzel olabilir. - Ice skating can be graceful and beautiful.

O güzel ve ayrıca çok zarif. - She is beautiful, and what is more, very graceful.

graceful
nazik
graceful
çekici
graceful
hoş
graceful
{s} ince

Laura incelikle dans etti. - Laura danced gracefully.

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

graceful
incelikle

Laura incelikle dans etti. - Laura danced gracefully.

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

graceful
gracefully zarafetle
graceful
{s} ağırbaşlı
graceful
{s} vakur
graceful
nezaket
graceful
incelik

Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti. - The dragonfly gracefully passed over the water.

Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz! - Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others!

Englisch - Englisch
graceful
having or showing grace in movement, shape, or proportion
Favoriten