habersiz

listen to the pronunciation of habersiz
Türkçe - İngilizce
unaware

Sami was completely unaware of the insatiable greed driving Layla. - Sami, Leyla'yı yönlendiren tatmin edilemez hırstan tamamen habersizdi.

Mary was unaware of her own beauty. - Mary kendi güzelliğinden habersizdi.

unwitting
oblivious
uninformed of, ignorant of
unknowing
in the dark
insensible of
uninformed
unannounced

Mary was annoyed when Tom turned up unannounced, because it wasn't a convenient time for her. - Tom habersiz döndüğünde Mary rahatsız oldu, çünkü onun için uygun bir zaman değildi.

uninformed, unaware, insensible; without warning, without a word
without notice
ignorant

The masses are entirely ignorant of the segregation problem. - Halk ayrımcılık probleminden tamamen habersiz.

He was ignorant of the fact that the town had been destroyed. - Kasabanın tahrip edildiği gerçeğinden habersizdi.

unbeknown
not knowing
unconscious

He seemed unconscious of my presence. - O benim varlığımdan habersiz görünüyordu.

insensible
unbeknownst
without warning, without giving advance notice
dark
unawares
oblivious of
none the wiser
newsless
unaware of

Mary was unaware of her own beauty. - Mary kendi güzelliğinden habersizdi.

Tom is unaware of what has happened. - Tom olanlardan habersiz.

ignorance
haber
news

I have had no news from him yet. - Ondan henüz haberim yok.

Everybody knows the news. - Herkes haberi biliyor.

habersiz gelmek
to show up unexpectedly
habersiz olma
ignorance
habersiz oyalanmaktasınız
unannounced vote
habersiz almak
annex
habersiz gelmek
pop-up
habersiz gelmek
pop in
habersiz olmak
to be unaware of
habersiz olmak
be unaware of
habersiz olmak
be in the dark
habersiz olmak
be unconscious of
habersiz olmak
be oblivious of
habersiz çekilen fotoğraf
candid shot
haber
{i} information

I have some information for you. - Senin için bazı haberlerim var.

I have some information for Tom. - Tom için biraz haberim var.

haber
{i} item
haber
message

Oops, I posted the message to the wrong newsgroup. - Hoop, mesajı yanlış haber grubuna gönderdim.

I received a message from the past today. - Bugün geçmişten bir haber aldım.

haber
advice
haber
acquaintance
haber
fame
haber
notice

Tom left with no notice. - Tom haber vermeden ayrıldı.

I wish you'd given me a little more notice. - Keşke bana biraz daha önceden haber verseydin.

haber
intimation

He didn't give any intimation about that. - O bu konuda herhangi bir haber vermedi.

haber
annunciation
haber
info

I have some information for Tom. - Tom için biraz haberim var.

Why wasn't I informed? - Neden haberdar edilmedim?

haber
communication

English is a means of communication. - İngilizce bir haberleşme aracıdır.

The communication of news by TV and radio is very common now. - TV ve radyo ile haber iletişimi artık çok yaygın.

haber
tidings
haber
{i} dispatch
haber
news item
haber
word

We've had no word from Brian yet. - Brian'dan henüz bir haber almadık.

We received word of her death. - Onun ölüm haberini aldık.

haber
steer
haber
in news
haber
disclose
benden habersiz
without my knowledge
haber
report

Does Tom know about this report? - Tom'un bu rapordan haberi var mı?

The television show was interrupted by a special news report. - Özel haber nedeniyle televizyon programı kesildi.

haber
{i} datum
haber
griff
haber
griffin
haber
gen
haber
advertise
haber
{i} announcement
haber
news, information, message, word
haber
knowledge

Mary made a cake without her mother's knowledge. - Mary annesinden habersiz kek yaptı.

Mary made a cake without her mother's knowledge. - Mary annesinin haberi olmadan kek yaptı.

haber
news, information, notice, communication, message; knowledge
haber
formerly, gram. predicate
kısmen habersiz
semioblivious
olup bitenden habersiz olmak
(deyim) be out of the picture
İngilizce - İngilizce

habersiz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Haber
Haber Fritz Haber Bosch process Haber ammonia process
haber
German chemist noted for the synthetic production of ammonia from the nitrogen in air (1868-1934)
Türkçe - Türkçe
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan: "Yolcular, içimdeki mahşerden habersiz, yanımdan geçip gidiyorlardı."- Y. Z. Ortaç
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
Haber vermeden, habersizce
HABER
(Osmanlı Dönemi) Berelenme, yaralanma. Çürüme
Haber
sava
Haber
ses soluk
Haber
acas
Haber
(Osmanlı Dönemi) ZAHR
Haber
(Osmanlı Dönemi) MUGALGAL
haber
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
haber
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
haber
Bilgi
haber
İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi
haber
Yüklem
haber
(Osmanlı Dönemi) mesaj
habersiz