geri gelmek

listen to the pronunciation of geri gelmek
Türkisch - Englisch
come back

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

I want to come back here. - Buraya geri gelmek istiyorum.

return
(Dilbilim) bring back
come back to

In this horror movie, it is possible for the dead to come back to life. - Bu korku filminde, ölü için hayata geri gelmek mümkündür.

Sami wants to come back to this house. - Sami bu eve geri gelmek istiyor.

revive
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

comeback
to come back

If you want to come back, I'll understand. - Geri gelmek istersen, anlarım.

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

to come back, to get back
regain
to be back
{f} recoil
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gel
come back to
geri gel
come back

If I don't come back, the venture will probably be unsuccessful. - Eğer geri gelmezsem, girişim muhtemelen başarısız olur.

You may go out as long as you come back soon. - Kısa sürede geri gelmen şartıyla dışarı çıkabilirsin.

geri gelme
comeback
geri gelme
coming back

I thought you weren't coming back. - Geri gelmediğini düşündüm.

I have no intention of ever coming back here again. - Buraya tekrar geri gelmeye niyetim yok.

geri gelme
rebound
sekip geri gelmek
bound
çarpıp geri gelmek
rebound
geri gelmek
Favoriten