geri gelme

listen to the pronunciation of geri gelme
Türkisch - Englisch
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

coming back

I wish you'd consider coming back to Boston. - Keşke Boston'a geri gelmeyi düşünsen.

I thought you weren't coming back. - Geri gelmediğini düşündüm.

rebound
comeback
geri gelmek
come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

geri gelmek
return
geri gelmek
come back to

I want to come back to Boston. - Boston'a geri gelmek istiyorum.

I want to come back to Lucca. - Ben Lucca'ya geri gelmek istiyorum.

geri gelmek
revive
geri gelmek
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

geri gelmek
(Dilbilim) bring back
geri gelmek
comeback
geri gel
come back

Please come back as soon as possible. - Lütfen mümkün olduğunca kısa sürede geri gel.

I expect her to come back before lunch. - Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum.

geri gel
come back to
geri gelmek
to be back
geri gelmek
to come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

Dick promised to come back by three o'clock. - Dick, saat üçe kadar geri gelmek için söz verdi.

geri gelmek
regain
geri gelmek
to come back, to get back
geri gelmek
{f} recoil
geri gelme
Favoriten