geri dönüş

listen to the pronunciation of geri dönüş
Türkisch - Englisch
return

We were all anxious for your return. - Hepimiz senin geri dönüşünden ötürü gergindik.

She prayed for her son's return. - O, oğlunun geri dönüşü için dua etti.

turnaround

He has made a turnaround of a hundred and eighty degrees. - O, yüz seksen derecelik bir geri dönüş yaptı.

turnabout
comeback
(Politika, Siyaset) retail
reversal of
(Nükleer Bilimler) run back
geri dön
turn away
tam geri dönüş
rightabout
geri dön
(Bilgisayar) revert
geri dön
(Bilgisayar) go back

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

You should go back right now. - Şu an geri dönmelisin.

geri dön
(Bilgisayar) go back to

Tom didn't want to go back to where he was born. - Tom doğduğu yere geri dönmek istemiyordu.

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

geri dön
get back

Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work. - Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı.

I'll stay here till you get back. - Sen geri dönünceye kadar burada bekleyeceğim.

geri dön
{f} returning

Tom will be returning soon. - Tom yakında geri dönecek.

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

geri dön
got back
geri dön
{f} return

When will you return? - Ne zaman geri döneceksin?

After a long absence, he returned home. - Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü.

geri dön
turn about
geri dön
{f} returned

After a long absence, he returned home. - Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü.

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

geri dön
backtrack
geri dön
back to top
geridönüş
loopback
geri dön
backslide
selenoid geri dönüş yayı
(Otomotiv) solenoid return spring
tam geri dönüş
rightabout face
yakıtın tanka geri dönüş valfi
constant bleed valve
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) rücu
geri dönüş
Favoriten