geri dön

listen to the pronunciation of geri dön
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) go back

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

Let's go back before it begins to rain. - Yağmur başlamadan önce geri dönelim.

(Bilgisayar) revert
(Bilgisayar) go back to

Tom certainly wouldn't be pleased if Mary decided to go back to work. - Mary işe geri dönmeye karar verse, Tom kesinlikle memnun olmaz.

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

turn away
got back
get back

Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work. - Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı.

I'll stay here till you get back. - Sen geri dönünceye kadar burada bekleyeceğim.

{f} returning

Tom will be returning soon. - Tom yakında geri dönecek.

He is returning to this city. - O bu şehre geri dönüyor.

backtrack
{f} return

After a long absence, she returned home. - Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü.

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

turn about
{f} returned

He returned to Japan. - O, Japonya'ya geri döndü.

He returned to America. - Amerika'ya geri döndü

back to top
backslide
turn the car about!
bitince geri dön
(Bilgisayar) return when done
geri dön
Favoriten