gereksiz

listen to the pronunciation of gereksiz
Türkisch - Englisch
unnecessary

Surely that's unnecessary. - Kesinlikle bu gereksiz.

Please don't ask unnecessary questions. - Lütfen gereksiz sorular sormayın.

redundant

That's a redundant, caustic question. - O gereksiz, sert bir soru.

The bottles of beer that I brought to the party were redundant; the host's family owned a brewery. - Partiye getirdiğim bira şişeleri gereksizdi; ev sahibinin ailesi bir bira fabrikasına sahipti.

non-essential
uncalled-for
uncallad-for
extra
verbose
unfounded
no
idle
inessential
gratuitous

The aggression was provoked by all those gratuitous insults. - Saldırı tüm bu gereksiz hakaretler tarafından kışkırtıldı.

uncalled for
excrescent
digressive
unjustifiable
unnecessary, needless, pointless, superfluous, uncallad-for, gratuitous
nonessential

They plan to evacuate all nonessential personnel from the embassy. - Onlar büyük elçilikten tüm gereksiz personeli tahliye etmeyi planlıyorlar.

needless

I don't take needless risks. - Ben gereksiz riskler almam.

Needless to say, we were very tired by the end of the day. - Söylemek gereksiz, biz günün sonunda çok yorgunduk.

unneeded
superfluous

They think it's superfluous. - Onlar bunun gereksiz olduğunu düşünüyor.

All the comments are superfluous. - Tüm yorumlar gereksizdir.

unneedful
indecent
indiscreet
supererogatory
otiose
dispensable
pointless
adscititious
gratuitious
bootless
excrescence
gerek
need

I need medicine. Where is the pharmacy? - Bana ilaç gerek. Eczane nerede?

I need to configure this server with an appropriate firewall system. - Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

gereksiz sözlerle dolu
verbose
gereksiz yere
wantonly
gereksiz şeyler
expendable
gereksiz kelimeler kullanma
roundabout
gereksiz kılmak
obviate
gereksiz kılmak
dispense with the need for
gereksiz süs
frills
gereksiz telaş
fuss
gereksiz yere
superfluously
gereksiz yere
unduly
gereksiz yere
redundantly
gereksiz şey
non-essential
gereksiz yere harcamak
unnecessary to spend
gereksiz, anlamsız, boş söz
superfluous, meaningless, empty words
gereksiz amliyat yapma arzusu
(Tıp) tomomania
gereksiz ayrıntı
diffusiveness
gereksiz ayrıntılarla uğraşmak
niggle
gereksiz ayrıntılı
diffuse
gereksiz bilgi
redundant information
gereksiz bir şekilde
verbosely
gereksiz bir şekilde
digressively
gereksiz bir şekilde
excrescently
gereksiz bir şekilde
gratuitously
gereksiz denelim
(Bilgisayar) redundant check
gereksiz denetim
redundant check
gereksiz endişe
unnecessary worry
gereksiz eşya
lumber
gereksiz eşya
white elephant
gereksiz gösteriş
gaud
gereksiz harcama
waste of money
gereksiz harcama
(Ticaret) boondoggle
gereksiz harcama
unnecessary expense
gereksiz hece
expletive
gereksiz isim
(Denizbilim) nomen superfluum
gereksiz
(Ticaret) boondoggle
gereksiz
work of supererogation
gereksiz
(deyim) a fool's errand
gereksiz kahramanlık gösterme çabası
quixotry
gereksiz kahramanlık gösterme çabası
quixotism
gereksiz kimse
fifth wheel
gereksiz kod
redundant code
gereksiz konuşma
chin music
gereksiz konuşma
blether
gereksiz konuşma
prattle
gereksiz konuşma
prate
gereksiz konuşma
unnecessary talk
gereksiz konuşma
idle talk
gereksiz kılmak
to make redundant, to render unnecessary
gereksiz laflarla dolu olma
diffuseness
gereksiz olarak
unduly
gereksiz saplantı
(deyim) king charles's head
gereksiz sözcük
expletive
gereksiz sözlerle dolu
pleonastic
gereksiz tekrar
tautology

Listen up! The first rule of the Tautology Club is the first rule of the Tautology Club. - Dinleyin! Gereksiz Tekrar Kulübünün ilk kuralı, Gereksiz Tekrar Kulübünün ilk kuralıdır.

gereksiz tekrar yapan
tautological
gereksiz tekrar yapan
tautologic
gereksiz tekrar yapmak
tautologize
gereksiz tekrarlar içeren
repetitive
gereksiz tekrarlar içeren
repetitious
gereksiz telâş
kerfuffle
gereksiz telâş
indecent haste
gereksiz telâş
false alarm
gereksiz tüketim
extravagant consumption
gereksiz uzatarak
diffusive
gereksiz ve işe yaramayan tip
(Argo) goof-off
gereksiz ve işe yaramayan tip
(Argo) good-for-nothing
gereksiz ve işe yaramayan tip
(Argo) good-for-naught
gereksiz yaygara
much cry and little wool
gereksiz yere
needlessly

Why worry needlessly? - Neden gereksiz yere endişe ediyorsun?

gereksiz yere
gratis
gereksiz yere
unnecessarily

In order to be easily understood, a sentence should not be unnecessarily complicated. - Kolayca anlaşılması için bir cümle gereksiz yere karmaşık olmamalı.

There is no need to be unnecessarily anxious about the outbreak. - Salgından gereksiz yere endişelenmeye gerek yok.

gereksiz yere tekrarlama
tautologous
gereksiz yere telâşlanmak
fuss
gereksiz yineleme
(Dilbilim) tautology
gereksiz yük
unnecessary burden
gereksiz çokluk
redundancy
gereksiz çokluk
redundance
gereksiz ğeyler
expendables
gereksiz şey
superfluities
gereksiz şey
inessential
gereksiz şey
fifth wheel
gereksiz şey
superfluity
gereksiz şey
nonessential
gereksiz şeyler
white elephant
gereksiz şeyler
expendables
gerek
whether or

I wondered whether or not Tom had told Mary she needed to do that. - Tom'un Mary'ye bunu yapması gerektiğini söyleyip söylemediğini merak ettim.

Tom wasn't certain whether or not he should tell Mary. - Tom Mary'ye söylemesi gerekip gerekmediğinden emin değildi.

gerek
demand

This problem demands immediate attention. - Bu soruna hemen dikkat edilmesi gerekir.

I demanded that he should pay. - Onun ödemesi gerektiğini iddia ettim.

gerek
want

It is not necessary for you to take his advice if you don't want to. - Siz istemiyorsanız onun tavsiyesini almanıza gerek yok.

Your shoes want mending. - Ayakkabılarının tamir edilmesi gerekiyor.

gerek
concern

That's nothing you need to concern yourself with. - Bu kendinizi endişelendirmenizi gereken bir şey değil.

Should we be concerned? - Endişeli olmamız gerekiyor mu?

gerek
occasion
gerek
ought

Admitting his lack of experience, I still think that he ought to do better. - Onun tecrübe eksikliğini kabul etmeme rağmen, hâlâ daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum.

You ought to have known that he was sick in bed. - Onun yatakta hasta olduğunu bilmen gerekirdi.

gerek
required to

You're required to help them. - Ona yardım etmen gerek.

Newton discovered that a force is required to change the speed or direction of movement of an object. - Newton gücün bir nesnenin hareket hızını ya da yönünü değiştirmek için gerekli olduğunu keşfetti.

gerek
requirement

Tom didn't find anyone who met the requirements. - Tom gereksinimleri karşılayan birini bulamadı.

In my opinion, happiness has a few fundamental requirements. - Bana göre, mutluluğun birkaç temel gereksinimi var.

gerek
involvement
gerek
(Nükleer Bilimler) necessary

I find it necessary to be able to say what I feel. - Ne hissettiğimi söyleyebilmeyi gerekli buluyorum.

It is necessary that every member observe these rules. - Her üyenin bu kurallara uyması gereklidir.

gerek
the need
gerek
necessity, need, requirement; necessary, needed; whether ... or
gerek
{i} exigency
gerek
both ... and: Gerek annesi, gerek babası aynı yerdendirler. Both his mother and his father are from the same place
gerek
whether ... or: Gerek ben gideyim, gerek siz gidin, gerek o gitsin, farketmez. Whether it is I or you or he who goes, it does not make any difference
gerek
exigence
gerek
requisition
gerek
necessity

Necessity is the mother of invention. - Gereksinim icatın annesidir.

In the United States the automobile is a necessity and not a luxury. - Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil bir lüks değil, bir gerekliliktir.

gerek
repeated, preceding nouns or phrases in parallel position
gerek
pinch

This will come in handy in a pinch. - Bu gerektiğinde işe yarayacak.

You'll get used to living alone in a pinch. - Gerektiğinde yalnız yaşamaya alışacaksın.

gereksiz yere
gratuitous
Türkisch - Türkisch
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz (bir biçimde)
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz bir biçimde: "Ona danışmayı gereksiz görerek Sevim'e yöneldi."- N. Cumalı
lüzumsuz

Lüzumsuz kelimeleri at! - Gereksiz sözcükleri çıkar!

kıvır zıvır
zait
Gerek
(Hukuk) İKTİZA
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar
gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lazım: "Mecnunlara Leylâ gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre
gerek
Güçlü ihtimal belirtir
gerek
İcap

Bu yalnızca biraz istikrar icap ettirir. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar: "Gerek baba, gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vâris olmadım."- Y. K. Beyatlı. İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa
gerek
Güçlü ihtimal belirtir: "Bunların bir bildikleri olsa gerek."- M. Ş. Esendal
gereksiz
Favoriten