gösterici

listen to the pronunciation of gösterici
Türkisch - Englisch
demonstrator

The policemen are driving the demonstrators away. - Polisler göstericileri uzaklaştırıyor.

The police brawled with the demonstrators. - Polis göstericilerle dalaştı.

rioter

The rioters were forcibly removed from the plaza. - Göstericiler zorla plazadan çıkarıldılar.

Police used rubber bullets to subdue the rioters. - Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı.

entertainer
demonstrator, protester
protester

The police threw many tear-gas grenades at the protesters. - Polis, göstericilere birçok göz yaşartıcı bomba attı.

Violent clashes broke out between the protesters and the police. - Göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.

indicator; projector" " projektör; demonstrator
indicator
display
(Bilgisayar,Teknik) display unit
projector
film projector
movie projector
indicative
deictic
gösterici bitkiler
indicator plants
gösterici merceği
projection lens
gösterici penceresi
picture window
gösterici tüp
indicator tube
gönül okşayıcı söz, ilgi gösterici söz
hearts of endearment, words of interest pointer
göster
{f} show

In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric. - Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

Will you show me the picture? - Bana resmi gösterir misin?

yer gösterici
usher
göster
(Bilgisayar) unhide
göster
(Bilgisayar) quote
göster
(Bilgisayar) show me

Show me another camera. - Bana başka bir kamera göster.

Will you show me the picture? - Bana resmi gösterir misin?

göster
(Bilgisayar) view

I want to show you a spectacular view. - Sana muhteşem bir manzara göstermek istiyorum.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

göster
illustrate

The teacher will illustrate how to do it. - Öğretmen onun nasıl yapılacağını gösterecek.

Everyone can feed the database to illustrate new vocabulary. - Herkes yeni kelimeleri göstermek için veritabanını besleyebilir.

göster
denote
göster
(Bilgisayar) point

Tom pointed out Mary's mistakes. - Tom Mary'ye hatalarını gösterdi.

The compass points to the north. - Pusula kuzeyi gösterir.

göster
indicate

A closed fist can indicate stress. - Kapalı bir yumruk stres gösterebilir.

Yes, you can indicate everything you see. - Evet, gördüğünüz her şeyi gösterebilirsiniz.

göster
{f} screening

There's a good movie screening today. - Bugün iyi bir film gösterimi var.

Her health screening showed no negative results. - Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi.

göster
{f} screened
göster
{f} displayed

She displayed her talents. - O, yeteneklerini gösterdi.

Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character. - Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakteri kullanarak gösterilir.

göster
{f} indicated

All verbs are indicated in bold text. - Tüm fiiller koyu metinde gösterilir.

I went in the direction my friend indicated. - Ben arkadaşımın gösterdiği yönde gittim.

göster
{f} screen

There's a good movie screening today. - Bugün iyi bir film gösterimi var.

Her health screening showed no negative results. - Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi.

göster
{f} displaying

Dan began displaying symptoms of Alzheimer's. - Dan, Alzheimer belirtileri göstermeye başladı.

göster
{f} shown

It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful. - Pasif içiciliğin çok zararlı olduğu Johnson'ın araştırmasında açıkça gösterilmektedir.

In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric. - Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

göster
{f} indicating

There is no sign indicating that this is a meeting room. - Bunun bir toplantı odası olduğunu gösteren hiçbir işaret yok.

göster
{f} display

He never made a display of his learning. - O asla öğrendikleri ile ilgili bir gösteri yapmadı.

In the contest he fully displayed what ability he had. - O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi.

göster
{f} showing

Thanks for showing me the way. - Bana yolu gösterdiğiniz için teşekkürler.

The movie K-9 is showing. - K -9 film gösterimde.

göster
{f} bared
göster
{f} baring

If you see the lion baring its teeth, don't think that the lion is smiling at you. - Aslanın dişlerini gösterdiğini görürsen, sana gülümsediğini sanma.

göster
{f} mirror

The painting shows a young woman combing her hair before a mirror. - Tablo, aynanın önünde saçlarını tarayan genç bir kadını gösteriyor.

This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil. - Bu şekil ham petrol ithalatının azaldığının bir göstergesidir.

göster
designated
göster
demonstrate

You should make the most of this rare opportunity to demonstrate your talent. - Yeteneğini göstermek için bu az bulunur fırsatı en iyi şekilde kullanmalısın.

Tom demonstrated how to core an apple. - Tom elmanın göbeğini nasıl çıkaracağını gösterdi.

yol gösterici
guide
ateş yutan gösterici
fireeater
deprem gösterici
seismoscope
frekans gösterici
frequency indicator
geriden gösterici
(Sinema) back projector
göster
bespoken
göster
reveal

These letters reveal her to be an honest lady. - Bu mektuplar onun dürüst bir kadın olduğunu gösteriyor.

göster
revealing
göster
bespeak
göster
performance

The performance was almost over. - Gösteri neredeyse bitmişti.

After the performance, she went backstage. - O, gösteriden sonra kulise gitti.

göster
bespoke
hesap sıra gösterici; (uçakta) lazer hedef işaretleyici; yüklenmeye hazır olduğu
(Askeri) accounting line designator; airborne laser designator; available-to-load date
ondalık gösterici
vernier
pano tipi gösterici
panel mounted indicator
sesli gösterici
sound projector
sıfır gösterici
nil pointer
yer gösterici kız
usherette
yol gösterici
lodestar
yol gösterici
pathfinder
yön gösterici
direction indicator
yön gösterici tabela
direction sign
gösterici
Favoriten