indicating

listen to the pronunciation of indicating
Englisch - Türkisch
{i} gösterme
{f} göster

Bunun bir toplantı odası olduğunu gösteren hiçbir işaret yok. - There is no sign indicating that this is a meeting room.

göstererek
(Askeri) INDICATING" KODU: Hava önlemede "Temas sürati, şemaya göredir anlamına gelen bir kod
belirtme
indicate
işaret etmek
indicate
göstermek

Bizim anketler halkın önerilen yasayı destekleyeceğini göstermektedir. - Our surveys indicate that the public would support the proposed legislation.

Rüzgâr ölçer rüzgarın yön ve gücünü göstermek için kullanılır. - Windsocks are used to indicate the direction and strength of the wind.

indicating device
gösterme tertibatı
indicating instrument
gösterici ölçü aleti
indicating lamp
işaret lambası
indicating lamp
gösterge ışığı
indicating circuit
gosterge devresi
indicating instrument
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) gösterici alet
indicating lamp
gösterge lambası
indicating lights
gösterge ışıkları
indicating measuring instrument
gostergeli olcme aygiti
indicate
{f} bildirmek
indicate
belirlemek
indicate
{f} gerektirmek
indicate
{f} çıtlatmak
indic
hint avrupa dilleri
indic
hint
indic
hindu
indicate
belirtmek (ifade etmek)
indicate
delalet etmek
indicate
(Sigorta) fiyat bildirmek
indicate
(Ticaret) kaydetmek
indicate
göster

Kapalı bir yumruk stres gösterebilir. - A closed fist can indicate stress.

Kırmızı trafik ışığı dur gösterir. - The red traffic light indicates stop.

air position indicating radar
hava durum gösterge radarı
indicate
belirtisi olmak
indicate
belirtmek
indicate
göstergesi olmak
indicate
sinyal vermek
address indicating group
(Askeri) ADRES GÖSTERGE VEYA BİLDİRME GRUBU: Gereği ve bilgi için gönderilen belirli adresler grubu. Yazıyı gönderenin makam ismi de dahil edilebilir
direct indicating compass
(Askeri) DİREKT GÖSTERİCİ PUSULA: Kadranı, taksimat levhası veya göstergesi detektör vazifesi gören kısım üzerinde bulunan manyetik bir pusula. DIRECTING/CONDUCTING AND/OR CONTROLLING STAFF: HAREKAT MÜDÜRÜ (KONTROL) KARARGAHI MÜDÜRÜ, HAREKAT KARARGAHI (DZ.): Tecrübe, nitelik bakımından ve tatbikat talimatına tamamen vakıf olmaları dolayısıyle bir tatbikatın idaresi veya kontrolu için seçilmiş subaylar heyeti. Bu heyet mensuplarının hem mavi, hem turuncu görevlerini bilmeleri belirli mavi veya turuncu görevi almalarına engel olur
indic
hint dil grubuna ait
indicate
indicated horse power bir makinanın belirtilmiş olan beygir gücü
indicate
{f} işaret etmek, göstermek, imlemek
indicate
hastadaki belirtileriyle
indicate
hastalığın cinsini veya ilâcını göstermek
indicate
göstermek imlemek / göstermek
indicate
belirt,göster
remote indicating compass
(Askeri) SERBEST EĞİMLİ PUSULA: Manyetik göstergesi, sapma nedenlerinden mümkün olduğu kadar serbest kalacak şekilde bir uçağa monte edilmiş manyetik pusula. Pusula göstergelerinin uçağa uygun şekilde yerleştirilmiş birkaç kontrol kadranı (repeater dials) üzerinde okunabilmesi için ayrıca bir göndermeç sistemi dahil edilmiştir
resolution of an indicating device
gosterge elemaninin cozunurlugu
target indicating system
(Askeri) HEDEF GÖSTERME SİSTEMİ: Bir hava savunma otomatik silahı takip cihazına elverişli bir hedefin yaklaşmasını, bir hedef saf dışı edildikten sonra yeni hedefin yaklaşma istikametini göstermesini sağlayan sistem. Bu sistemin çalışması, takip cihazının silahı gösterilen yöne döndürülmesine ve hedefi yakalayıp takip etmesini gerektirir
Englisch - Englisch
Present participle of to indicate
emergency position indicating radio beacon
an emergency location radio beacon, used on ships
emergency position indicating radio beacons
plural form of emergency position indicating radio beacon
indicate
To signal in a vehicle the desire to turn right or left
indicate
To investigate the condition or power of, as of steam engine, by means of an indicator
indicate
To show or manifest by symptoms; to point to as the proper remedies

Great prostration of strength indicates the use of stimulants.

indicate
{f} show; point out; mark, signify; imply; exhibit, reveal; suggest
indic
ben
indic
forewot
indic
forwot
indic
a branch of the Indo-Iranian family of languages
indic
indicative
indicate
indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents"
indicate
suggest the necessity of an intervention; in medicine; "Tetracycline is indicated in such cases
indicate
to state or express briefly; "indicated his wishes in a letter"
indicate
give evidence of; "The evidence argues for your claim"; "The results indicate the need for more work"
indicate
If you indicate something to someone, you show them where it is, especially by pointing to it. He indicated a chair. `Sit down.'
indicate
If you indicate an opinion, an intention, or a fact, you mention it in an indirect way. Mr Rivers has indicated that he may resign U.S. authorities have not yet indicated their monetary policy plans
indicate
To investigate the condition or power of as of steam engine, by means of an indicator
indicate
When drivers indicate, they make lights flash on one side of their vehicle to show that they are going to turn in that direction. He told us when to indicate and when to change gear. = signal
indicate
suggest the necessity of an intervention; in medicine; "Tetracycline is indicated in such cases"
indicate
To point out; to discover; to direct to a knowledge of; to show; to make known
indicate
If one thing indicates another, the first thing shows that the second is true or exists. A survey of retired people has indicated that most are independent and enjoying life Our vote today indicates a change in United States policy This indicates whether remedies are suitable for children
indicate
To show or manifest by symptoms; to point to as the proper remedies; as, great prostration of strength indicates the use of stimulants
indicate
be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
indicate
If one thing indicates something else, it is a sign of that thing. Dreams can help indicate your true feelings
indicate
If a technical instrument indicates something, it shows a measurement or reading. The needles that indicate your height are at the top right-hand corner The temperature gauge indicated that it was boiling. = show
indicating

  Silbentrennung

  in·di·cat·ing

  Türkische aussprache

  îndıkeytîng

  Aussprache

  /ˈəndəˌkātəɴɢ/ /ˈɪndəˌkeɪtɪŋ/

  Etymologie

  [ 'in-d&-"kAt ] (transitive verb.) circa 1609. Latin indicatus, past participle of indicare, from in- + dicare to proclaim, dedicate; more at DICTION.

  Videos

  ... indicating in salaries and wages ...
  ... out charts (indicating). ...

  Wort des Tages

  canard
Favoriten