fruit cooked with sugar; commonly in the plural

listen to the pronunciation of fruit cooked with sugar; commonly in the plural
Englisch - Türkisch

Definition von fruit cooked with sugar; commonly in the plural im Englisch Türkisch wörterbuch

preserve
muhafaza etmek
preserve
{f} korumak

Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz. - We must all take care to preserve our national heritage.

Arıları korumak neden önemlidir? - Why is it important to preserve the bees?

preserve
{f} sürdürmek
preserve
{f} reçelini yapmak
preserve
{f} saklamak
preserve
{f} koru

Yağmur ormanları korunmalı. - Rainforests should be preserved.

İyi geleneklerin korunması gerekir. - Good traditions should be preserved.

preserve
devam ettirmek
preserve
reçel
preserve
koru(mak)
preserve
{f} konservesini yapmak
preserve
bölge/reçel/koruyucu
preserve
(fiil) korumak, muhafaza etmek, konserve yapmak
preserve
bozulmasını
preserve
(isim) reçel, konserve
preserve
şekerleme
preserve
av hayvanları için ayrılmış koru
Englisch - Englisch
preserve
fruit cooked with sugar; commonly in the plural
Favoriten