fleet

listen to the pronunciation of fleet
Englisch - Türkisch
{i} filo

Romalılar üç yüz gemili bir filo kurdular. - The Romans built a fleet of three hundred ships.

Sao Paulo tüm şehirdeki 420 helikopteri ile New York'tan sonra dünyanın en büyük ikinci helikopter filosuna sahiptir. - São Paulo has the second largest fleet of helicopters in the world, behind New York, which has 420 helicopters in the whole of the city.

{i} donanma
(Askeri) FİLO, DONANMA: Gemiler, uçaklar, deniz piyade kuvvetleri ve kıyıda üslenmiş tesis ve/veya unsurlardan oluşan birlik. Hem hareket hem de idare kontrolu ifade eden bir komutan veya başkomutanın emir ve komutası altındaki gemilerden oluşan bir birlik. Ayrıca bakınız: "major fleet", "numbered fleet"
gitmek
süratli
(Denizbilim) ağ seti
yürük
(Denizbilim) batarya
çabuk
fleetingly çabuk geçerek
{i} alay
çabuk geçmek
fani olarak
{s} çevik
çabuk geçen
{s} seri
{s} fani
ömürsüz
seyretmek
fleet of trucks bir firmanın bütün kamyonları
{s} kısa süren
{s} kısacık

Eğer zevk kısacık ise, çaba da öyledir. - If pleasure is fleeting, so is the effort.

fleeting çabuk geçen
hareket etmek
{s} hızlı
park
takım
grup
fleet admiral
(Askeri) büyük amiral
fleet command
(Askeri) donanma komutanlığı
fleet enema
(Tıp) kısa etkili lavman
fleet marine force
(Askeri) donanma deniz piyade kuvveti
fleet admiral
amiral
fleet admiral
(Askeri) BÜYÜK AMİRAL: En büyük deniz rütbesi. Bu rütbe yalnız savaşta verilir. Türk donanmasında bu rütbe yoktur
fleet angle
halat sapma acısı
fleet management system
filo yönetim sistemi
fleet of foot
Ayağına çabuk, ayağı çabuk; hızlı koşan
fleet society
donanma cemiyeti
fleet tug
filo römorkör
fleet vehicle
Araç filosu
fleet-side pick up
(Otomotiv) Kapı altları otomobil gibi marşbiyel şeklinde olan kamyonet tasarımı
Fleet Marine Corps Reserve
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Filosu İhtiyatları
Fleet Marine Force
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Filosu
Fleet Numerical Meteorological and Oceanographic Detachment
(Askeri) Donanma Sayısal Meteorolojik Ve Oşinografik Müfrezesi
Fleet Numerical Meteorology and Oceanographic Center
(Askeri) Donanma Sayısal Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi
Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center
(Askeri) Donanma Sayısal Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi
Fleet Numerical Oceanographic Command
(Askeri) Donanma Sayısal Oşinografi Komutanlığı
Fleet Street
gazetecilik
Fleet Street
medyanın etkisi
Fleet Street
basın
Fleet post office
(Askeri) Donanma filo postahanesi
fleet air wing
(Askeri) DONANMA HAVA GRUBU: A. B. D. Deniz Kuvvetlerinde, gerçek donanma kara havacılığı (naval land avıation), gerek gemide üslenen (tender based) hava kuvvetlerinde ana teşkilat ve idare birliği. Donanma hava grubu, uçuş birliği olup emrine uçak filoları ve idari işler için depo gemileri verilir. Buna "wing"de denir
fleet air wing
(Askeri) deniz-hava kuvveti
fleet analysis
(Otomotiv) filo analizi
fleet and industrial supply center
(Askeri) donanma ve sanayii tedarik merkezi
fleet angle
halat sapma açısı
fleet area control and surveillance facility
(Askeri) donanma bölge kontrol ve gözetleme tesisi
fleet ballistic missile submarine
(Askeri) DONANMA BALİSTİK FÜZE DENİZALTISI: Kendine tahsis edilen hedeflere, su üstünde veya dalmış vaziyette iken, balistik füze taarruzları yapabilen, nükleer takatli denizaltı. SSEN olarak adlandırılır
fleet commander in chief
(Askeri) filo başkomutanı
fleet hospital
(Askeri) donanma hastanesi
fleet in being
(Askeri) DONANMA VARLIĞI: Kati neticeli muharebeden kaçınan fakat gerek kuvveti gerekse mevkii bakımından karşı yığınağa sebep olmak veya bunu zaruri kılmak suretiyle, başka yerlerde harekata elverişli düşman birlikler miktarını azaltan deniz kuvveti veya donanma
fleet information warfare center
(Askeri) donanma bilgi harbi merkezi
fleet insurance
(Sigorta) filo sigortası
fleet marine force
(Askeri) DONANMA DENİZ PİYADE KUVVETİ: A. B. D. Deniz piyade sınıfının kara, hava ve hizmet unsurlarını içinde toplamış çeşitli muharip sınıflardan dengeli bir kuvvet. Donanma Deniz Piyade Kuvveti, bir Amerikan filosunun tamamlayıcı bir kısmı olup, tipik bir komutanlık sıfatını haizdir
fleet multichannel
(Askeri) donanma çoklu kanal
fleet policy
(Ticaret) filo poliçesi
fleet satellite
(Askeri) donanma uydusu
fleet satellite (FLTSAT) extremely high frequency (EHF) package
(Askeri) donanma uydu (FLTSAT) çok yüksek frekans (EHF) paketi
fleet satellite communications
(Askeri) donanma uydu muhaberesi
fleet statistics
(Denizbilim) filo istatistiği
fleet surgical team
(Askeri) donanma cerrahi takımı
fleet tactical readiness group
(Askeri) donanma taktik hazırlıklılık grubu
core fleet
(Askeri) çekirdek kuvvet
core fleet
(Askeri) çekirdek filo
fishing fleet
(Denizbilim) balıkçılık filosu
fleeting
kısa zaman
fleeting
uçup giden
fleetingly
kısaca
major fleet
(Askeri) ana filo
merchant fleet
(Ticaret) ticaret filosu
vehicle fleet
araç filosu
air fleet
tenek filosu
as fleet as
kadar hızlı
fleeting
kısa

Eğer zevk kısacık ise, çaba da öyledir. - If pleasure is fleeting, so is the effort.

fleeting
hızlı
fleeting
(zaman) kısa
fleeting
kısa süreli
admiral of the fleet
filosunun amiral
as fleet as
gibi hızlı
Admiral of the Fleet
oramirâl
Admiral of the Fleet
donanma komutanı
Commander Submarine Force, United States Atlantic Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Atlantik Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı
Commander Submarine Force, United States Pacific Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı
Commander in Chief, Atlantic Fleet
(Askeri) Atlantik Filosu Başkomutanı
Commander in Chief, Pacific Fleet
(Askeri) Pasifik Filosu Başkomutanı
Commanding General, Fleet Marine Forces, Atlantic
(Askeri) Atlantik Donanma Deniz Piyade Kuvveti Komutanı
Commanding General, Fleet Marine Forces, Pacific
(Askeri) Pasifik Atlantik Donanma Deniz Piyade Kuvveti Komutanı
Defense Freight Railway Interchange Fleet
(Askeri) Savunma Nakliye Demiryolu Aktarma Filosu
Graphics Fleet Mission Program Library
(Askeri) Grafik Donanma Görev Programı Kütüphanesi
National Defense Reserve Fleet
(Askeri) Milli Savunma İhtiyat Filosu
United States Atlantic Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Atlantik Filosu
United States Pacific Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Filosu
advanced fleet anchorage
(Askeri) FİLO İLERİ DEMİRLEME YERİ: Bir harekat alanı içinde veya yakınında bulunan, çok sayıda deniz araçları, seyyar destek birlikleri ve yardımcı araçlar için emin bir demirleme yeri
advanced fleet anchorage
(Askeri) ileri filo demir yeri
civil reserve air fleet
(Askeri) SİVİL İHTİYATLAR HAVA FİLOSU: Acil durumda, uluslararası ve yurt içi hizmetin her ikisinde birden kullanılmak üzere mürettebatıyla birlikte tahsis edilmiş ticari uçak grubu
civil reserve air fleet
(Askeri) sivil yedek hava filosu
emergency fleet operating base
(Askeri) DONANMA ACİL HAREKAT ÜSSÜ, YARDIMCI HAREKAT ÜSSÜ: Bir bölgede sınırlı bir süre için harekatta bulunan donanma birliklerinin lojistik desteğini sağlayan üs. Bak. "base"
fire support team; fleet imagery support terminal
(Askeri) ateş destek takımı; donanma görüntü destek terminali
fleeting
{s} çabuk geçen, uçup giden; geçici, fani
fleeting
{s} kısacık

Eğer zevk kısacık ise, çaba da öyledir. - If pleasure is fleeting, so is the effort.

fleeting
{s} kısa süren
fleeting
{s} fani
fleeting
{s} çabuk geçen
fleetingly
çabuk geçerek
fleetingness
hızlılık
fleetness
{i} fanilik
fleetness
{i} çeviklik
fleetness
{i} geçicilik
home fleet
filo
home fleet
ülkenin kendi filosu
large fleet
geniş filo
local fleet retentions
(Askeri) HAREKAT ALANI DAİMİ ULAŞTIRMA GEMİLERİ: Bak. "retentions"
major fleet
(Askeri) BÜYÜK/ANA FİLO: Deniz Kuvvetleri harekat kuvvetlerinin, bazı kıyı destek faaliyet merkezlerine sahip, belli başlı, daimi bir ast birliği. Halen, bu tipten iki filo vardır: Pasifik Filosu (Donanması) ve Atlantik Filosu (Donanması). Ayrıca bakınız: "Fleet. "
mercantile fleet
ticaret filosu
mosquito fleet
küçük savaş gemileri donanması
numbered fleet
(Askeri) numaralı taktik filo
numbered fleet
(Askeri) BELİRLİ (NUMARALI FİLO): Büyük bir donanma komutanlığına doğrudan doğruya bağlı olan ve özel deniz harekatlarını sürdürmek amacıyla muhtelif görev kuvvetlerini, unsurlarını, gruplarını ve birliklerini ihtiva eden Deniz Kuvvetlerinin büyük bir taktik birliği. Ayrıca bakınız: "fleet"
operational fleet hospital information system
(Askeri) harekat filosu hastahane bilgi sistemi
rapid reaction force; Ready Reserve Fleet; Ready Reserve Force
(Askeri) çevik mukabele kuvveti; Hazır İhtiyat Filosu; Hazır İhtiyat Kuvveti
striking fleet atlantic
(Askeri) atlantik darbe filosu
task fleet
(Askeri) GÖREV DONANMASI: Belirli bir görevin ya da görevlerin (bunlar birbirini takip eder. mahiyette de olabilir) ifası için kurulmuş, gemilerden ve hava araçlarından ibaret seyyar bir birlik
Türkisch - Türkisch
ingiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, kentin en büyük yeraltı akarsuyu
Englisch - Englisch
The stream that ran where Fleet Street now runs
A former prison in London, which originally stood near the stream
Any command of vessels exceeding a squadron in size, or a rear-admiral's command, composed of five sail-of-the-line, with any number of smaller vessels
To cause to slip down the barrel of a capstan or windlass, as a rope or chain
To pass over rapidly; to skim the surface of

a ship that fleets the gulf.

A location, as on a navigable river, where barges are secured
To move up a rope, so as to haul to more advantage; especially to draw apart the blocks of a tackle
Swift in motion; moving with velocity; light and quick in going from place to place; nimble; fast

it was not till the afternoon that they came out on the high-road, their first high-road; and there disaster, fleet and unforeseen, sprang out on them--disaster momentous indeed to their expedition.

To shift the position of dead-eyes when the shrouds are become too long
A flood; a creek or inlet, a bay or estuary, a river subject to the tide
Light; superficially thin; not penetrating deep, as soil
To float

Our sever'd navy too,Have knit again, and fleet, threat'ning most sea-like. -- Shakespeare, Antony and Cleopatra.

To hasten over; to cause to pass away lightly, or in mirth and joy

And so through this dark world they fleet / Divided, till in death they meet; -- Percy Shelley, Rosalind and Helen.

A group of vessels or vehicles
To take the cream from; to skim
A number of vessels in company, especially war vessels; also, the collective naval force of a country, etc
{a} swift, quick, fast, nimble, active, ready
{n} a number of ships in company, a navy
{v} to fly or pass swiftly, flit, skim
The vehicles in a transit system Usually, "fleet" refers to highway vehicles and "rolling stock" to rail vehicles
To hasten over; to cause to pass away lighty, or in mirth and joy
A group of military ships, funded by the Earth Company Around the time of the founding of the Merchanter's Alliance, they broke away from the Company under the command of Conrad Mazian (hence Mazianni) None of the 'good guys' admit to knowing where the Fleet currently is They survive by raiding honest merchanters and trading with the not-so-honest ones Trading with the Fleet is illegal by Union and Alliance regulations
One or more vehicles with the same jurisdiction profile, common mileage, and controlled by the same applicant
Swift in motion; moving with velocity; light and quick in going from place to place; nimble
an organized group of ships
A flood; a creek or inlet; a bay or estuary; a river; -- obsolete, except as a place name, -- as Fleet Street in London
move along rapidly and lightly; skim or dart
To draw apart the blocks of; -- said of a tackle
Any group of means of transport acting together or under one control
A flood; a creek or inlet; a bay or estuary; a river; obsolete, except as a place name, as Fleet Street in London
a group of warships under one command
Truck-, Car and Coaches (Trucks transport) companies (Issuer code : 7002)
n number of warships under one command, usually in a definite area of operation
A fleet of vehicles is a group of them, especially when they all belong to a particular organization or business, or when they are all going somewhere together. With its own fleet of trucks, the company delivers most orders overnight. fast or quick
A former prison in London, which originally stood near a stream, the Fleet (now filled up)
disappear gradually; "The pain eventually passed off"
a generic term for collection of spacecraft with a high-level complementary goal
moving very fast; "fleet of foot"; "the fleet scurrying of squirrels"; "a swift current"; "swift flight of an arrow"; "a swift runner"
To pass over rapidly; to skin the surface of; as, a ship that fleets the gulf
To fly swiftly; to pass over quickly; to hasten; to flit as a light substance
{f} move quickly, pass quickly
A term used to describe the number and type of transportation passenger vehicles an agency operates
Means a group of vehicles under common ownership or management and must include at least five motor vehicles
a group of steamships operating together under the same ownership
A fleet is a group of ships organized to do something together, for example to fight battles or to catch fish. restaurants supplied by local fishing fleets
To move or change in position; said of persons; as, the crew fleeted aft
The vehicles in a transit system Usually "fleet" refers to highway vehicles and "rolling stock" refers to rail vehicles
group of motor vehicles operating together under the same ownership
group of aircraft operating together under the same ownership
a group of warships organized as a tactical unit
Ships sailing together; vehicles or aircraft under one command or ownership
To move or change in position; used only in special phrases; as, of fleet aft the crew
A Norfolk term for a shallow
- Defined as one or more vehicles operating in the same jurisdictions
The lateral movement of a conveyor belt to either side of its intended path
{s} swift, fast
a group of warships organized as a tactical unit a group of steamships operating together under the same ownership group of motor vehicles operating together under the same ownership group of aircraft operating together under the same ownership moving very fast; "fleet of foot"; "the fleet scurrying of squirrels"; "a swift current"; "swift flight of an arrow"; "a swift runner
To pass over rapidly; to skin the surface of
{i} group of ships; group of warships
To slip on the whelps or the barrel of a capstan or windlass; said of a cable or hawser
One or more Nextel phones included as part of one service contract
To draw apart the blocks of; said of a tackle
To sail; to float
ft
Fleet Street
English journalism or journalists as a group
Fleet Street
A street in Westminster that runs from Ludgate Hill to the Strand, formerly the centre of English journalism
fleet captain
a captain in command of a fleet, convoy or flotilla
fleet captain
a non-flag naval rank above that of captain and below that of the admiralty ranks, having an O7 NATO rank scale equivalency
fleet captains
plural form of fleet captain
fleet landing
The place along a shoreline or pier used by sailors to go ashore
fleet landing
A place where sailors might board a shuttle boat between land and a vessel anchored in a harbor
fleet landing
A place where sailors meet after coming ashore
fleet of foot
(deyim) Able to run fast

Frederick, who was notably fleet of foot, outran all the other boys and won the prize.

fleet vehicles
Fleet vehicles are groups of automobiles with a single owner, typically a company or corporation, rather than an individual or family. Typical examples are the vehicles owned by a car rental company, the vehicles owned by a utility company, public buses, and the vehicles owned by a security or police department
Fleet Admiral
highest rank in the U.S. Navy, Admiral of the Fleet; officer who holds this rank
Fleet Air Arm
{i} aviation section of the British Royal Navy in charge of the operation of aircrafts on board its ships, FAA
Fleet Street
street where the newspaper industry in London is located; the British newspaper industry in general
Fleet Street
Fleet Street is used to refer to British national newspapers and to the journalists who work for them. He was the highest-paid sub-editor in Fleet Street. Fleet Street journalists. British journalism. a street in London where many important newspaper offices used to be, often used as a name for the British newspaper industry
fleet admiral
an admiral of the highest rank; five-star admiral
fleet admiral
the highest rank in the US navy, or someone who holds this rank
fleet ballistic missile submarine
a submarine carrying ballistic missiles
fleet cards
Private label credit cards designed mainly for repairs, maintenance and fueling of business vehicles
fleet cards
Private label credit cards designed mainly for repairs, maintenance and fueling of automobiles
fleet of cars
group of cars operating under unified control
fleet street
British journalism
fleet street
a street in central London where newspaper offices are situated
fleet street
British journalism a street in central London where newspaper offices are situated
Admiral of the Fleet
The highest-ranking officer in the navy
admiral of the fleet
a naval officer of equivalent grade or rank in the naval forces of other nations
admiral of the fleet
Admiral of the fleet is the highest grade of flag officer authorized in the United States Navy. An admiral of the fleet is superior to a four star admiral and is junior only to the Secretary of the Navy, Secretary of Defense, and the President of the United States. An admiral of the fleet is equal in grade or rank to a general of the army
battle fleet
an operational naval task force consisting of a variety of surface combatants designed to operate as an coordinated unit; subdivided into battle groups
fleeting
Present participle of fleet
fleetingly
in a fleeting manner
fleetly
In a fleet manner; swiftly
fleeting
fugacious
fleeting
evanescent
fleeting
{a} passing swiftly, skimming, fading
fleetness
{n} swiftness, quickness, speed
Admiral of the Fleet
highest rank in the U.S. Navy, Fleet Admiral; officer who holds this rank
Roy Herbert Thomson 1st Baron Thomson of Fleet
born June 5, 1894, Toronto, Ont., Can. died Aug. 4, 1976, London, Eng. Canadian-British publisher. Thomson began acquiring radio stations and newspapers in Ontario in the 1930s; later he expanded his interests to Britain and the U.S. and added television holdings. In 1952 he bought The Scotsman newspaper and went to Edinburgh to run it. In 1959 he purchased the Kemsley group of newspapers, the largest in Britain, which included the Sunday Times. In 1967 he made his most important purchase, The Times of London, and thereafter made a major investment in it, providing it with financial stability. In the 1970s Thomson joined a consortium that was successful in discovering two oil fields. It sold The Times in 1981 and divested interests in U.K. newspapers in 1995. The acquisition of various publishing and other interests continued into the 21st century, and the Thomson Corp. is today one of the largest publishing conglomerates in the world
air fleet
total group of aircraft, all of the aircraft
automobile fleet
total vehicles, number of vehicles
battle fleet
a fleet of warships prepared for battle
count fleet
thoroughbred that won the triple crown in 1943
fleeted
past of fleet
fleeting
Passing swiftly away; not durable; transient; transitory; as, the fleeting hours or moments
fleeting
lasting for a markedly brief time; "a fleeting glance"; "fugitive hours"; "rapid momentaneous association of things that meet and pass"; "a momentary glimpse"
fleeting
passing quickly
fleeting
Fleeting is used to describe something which lasts only for a very short time. The girls caught only a fleeting glimpse of the driver She wondered for a fleeting moment if he would put his arm around her. = brief + fleetingly fleet·ing·ly A smile passed fleetingly across his face. lasting for only a short time = brief (fleet (16-19 centuries), from fleotan )
fleeting
{s} passing swiftly, transient, brief, temporary
fleetingly
transiently
fleetingly
In a fleeting manner; swiftly
fleetingly
briefly, momentarily, quickly
fleetingness
ephemerality: the property of lasting for a very short time
fleetingness
{i} swiftness, speed; temporary quality, transience
fleetingness
The quality of being fleeting
fleetly
{s} quickly, with great speed
fleetly
in a swift manner; "she moved swiftly"
fleetly
In a fleet manner; rapidly
fleetness
rapidity of movement; "fleetness of foot
fleetness
The quality of being fleet
fleetness
Swiftness; rapidity; velocity; celerity; speed; as, the fleetness of a horse or of time
fleetness
{i} quickness, rapidness, speed
fleets
plural of , fleet
fleets
third-person singular of fleet
truck fleet
group of trucks, collection of trucks
fleet
Favoriten