uçurmak

listen to the pronunciation of uçurmak
Türkisch - Englisch
to deprive someone of (a limb)
blow
to praise (someone) to the skies
slang to steal, make off with
to fly (a kite); to let (something) fly away
blow away
to blow (someone, something) up, blow (someone, something) to bits
sail
let fly
whip off
fly

Flying a kite can be dangerous. - Bir uçurtma uçurmak tehlikeli olabilir.

Do you have a license to fly a plane? - Uçak uçurmak için ehliyetin var mı?

to fly, to cause to fly, to let fly; to evaporate; to cut off, to chop off; to nick, to pinch
to make (someone, something) go very fast, make (someone, something) fly like the wind, make (someone, something) fly
chop off
nick
pinch
cause to fly
evaporate
cut off
blow off
strike off
wing
uçurtma uçurmak
Fly a kite
uçurtma uçurmak
to fly a kite
balon uçurmak
fly a kite
haber uçurmak
send a message
uçurma
(Denizbilim) evaporation
uçur
blow off
arma uçurmak/ budatmak
naut . to lose the rigging (in a storm)
balon uçurmak
to fly a kite
balon uçurmak/uçurtmak
to fly a trial balloon
haber uçurmak
to send a message (secretly/immediately)
haber uçurmak
1. to send a message to (someone) secretly. 2. to send an urgent message to
havaya uçurmak
to blow sth up, to blast, to explode
havaya uçurmak
blast
havaya uçurmak
to blow (something) up
havaya uçurmak
explode
kafasını uçurmak
to behead
kellesini uçurmak
colloq . to cut (someone's) head off
kellesini uçurmak
behead
kellesini uçurmak
to behead, to cut off one's head
papaz uçurmak
colloq . to have a drinking party, have a booze-up
Türkisch - Türkisch
çmiş olsun!"- R. H. Karay
Kesip ayırmak: "Kelleni uçurmadıklarına şükür
Uçma işini yaptırmak
Kesip ayırmak
Hızlı götürmek, hızlı sürmek: "Arabayı, kuvvetli atlar tenha yolda uçuruyordu."- Ö. Seyfettin
Gizlice alıp gitmek
Hızlı götürmek, hızlı sürmek
Uçmak işini yaptırmak
(Osmanlı Dönemi) HEZK
uçurma
Uçurmak işi
uçurma
Yelkenli gemilerden oluşan ince donanmanın en küçük ve en hızlı gemisinin adı
uçurmak
Favoriten