uçurmak

listen to the pronunciation of uçurmak
Türkisch - Englisch
to deprive someone of (a limb)
slang to steal, make off with
to make (someone, something) go very fast, make (someone, something) fly like the wind, make (someone, something) fly
to fly, to cause to fly, to let fly; to evaporate; to cut off, to chop off; to nick, to pinch
fly

Flying kites can be dangerous. - Uçurtmalar uçurmak tehlikeli olabilir.

Flying a helicopter isn't easy. - Bir helikopteri uçurmak kolay değildir.

whip off
let fly
sail
blow
blow away
to fly (a kite); to let (something) fly away
to blow (someone, something) up, blow (someone, something) to bits
to praise (someone) to the skies
strike off
blow off
cause to fly
cut off
evaporate
pinch
nick
chop off
wing
uçurtma uçurmak
Fly a kite
uçurtma uçurmak
to fly a kite
balon uçurmak
fly a kite
haber uçurmak
send a message
uçurma
(Denizbilim) evaporation
uçur
blow off
arma uçurmak/ budatmak
naut . to lose the rigging (in a storm)
balon uçurmak
to fly a kite
balon uçurmak/uçurtmak
to fly a trial balloon
haber uçurmak
to send a message (secretly/immediately)
haber uçurmak
1. to send a message to (someone) secretly. 2. to send an urgent message to
havaya uçurmak
blast
havaya uçurmak
to blow (something) up
havaya uçurmak
to blow sth up, to blast, to explode
havaya uçurmak
explode
kafasını uçurmak
to behead
kellesini uçurmak
behead
kellesini uçurmak
to behead, to cut off one's head
kellesini uçurmak
colloq . to cut (someone's) head off
papaz uçurmak
colloq . to have a drinking party, have a booze-up
Türkisch - Türkisch
çmiş olsun!"- R. H. Karay
Kesip ayırmak: "Kelleni uçurmadıklarına şükür
Uçma işini yaptırmak
Kesip ayırmak
Hızlı götürmek, hızlı sürmek: "Arabayı, kuvvetli atlar tenha yolda uçuruyordu."- Ö. Seyfettin
Gizlice alıp gitmek
Hızlı götürmek, hızlı sürmek
Uçmak işini yaptırmak
(Osmanlı Dönemi) HEZK
uçurma
Uçurmak işi
uçurma
Yelkenli gemilerden oluşan ince donanmanın en küçük ve en hızlı gemisinin adı
uçurmak
Favoriten