facilities

listen to the pronunciation of facilities
Englisch - Türkisch
{i} kolaylıklar
{i} tesisler

Herhangi bir üye bu tesislerden yararlanabilir. - Any member can make use of these facilities.

Modern sonrası tesislerin eksikliği birçok nakliyatçılar için sıkıntıya neden oldu. - The lack of modern post facilities caused trouble for many shippers.

{i} imkânlar
araç gereç
(Ticaret) hizmet araçları
vasıta
sosyal tesisler
imkân
olanaklar

Üniversitemiz mükemmel spor olanaklarına sahiptir. - Our university has excellent sports facilities.

Okul olanaklarımız yabancı öğrenciler için yetersizdir. - Our school facilities are inadequate for foreign students.

olanak

Üniversitemiz mükemmel spor olanaklarına sahiptir. - Our university has excellent sports facilities.

Okul olanaklarımız yabancı öğrenciler için yetersizdir. - Our school facilities are inadequate for foreign students.

tesis
imkan
facilities engineer
(Mühendislik) tesis mühendisi
facilities management
tesisat yönetimi
facilities engineering
(Askeri) tesis istihkamcılığı
facilities list
tesis listesi
facility
{i} imkân
facility
{i} olanak
facility
{i} (özel bir) hizmet, servis
facility
beceri
facility
yetenek
facility
avantaj/kolaylık/ustalık
facility
servis
facility
yer
facility
sühulet
facility
tesisat
facility
olanak kolaylık
facility
istidat
facility
(Ticaret) hesap
facility
uysallık
facility
(Ticaret) kredi
health facilities
sağlık kurumları
refuse disposal facilities
atık boşaltım tesisleri
shopping facilities
alış veriş tesisleri
facility
fırsat
facility
elverişlilik
facility
her türlü şey
facility
avantaj
facility
kolaylık
facility
yararlı her türlü kuruluş
financial facilities
finansal imkânlar
facility
tesis

Leyla, Kahire'deki bir rehabilitasyon tesisini boyladı. - Layla ended up in a rehab facility in Cairo.

Dan maksimum güvenlikli bir tesiste ömür boyu hapis cezasını çekiyordu. - Dan was serving a life sentence in a maximum security facility.

circulation facilities
sürüm kolaylıkları
laboratory facilities
laboratuvar olanakları
medical facilities
sağlık tesisleri
physical facilities
fiziki imkânlar
technical facilities
teknik özellikler
water repurification facilities
Su arıtma tesisleri
Air Facilities File Information System
(Askeri) Hava Tesisleri Dosya Bilgi Sistemi
Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
(Askeri) Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
Japanese facilities improvement project
(Askeri) Japon tesislerini geliştirme projesi
Joint Facilities Utilization Board
(Askeri) müşterek tesis kullanım kurulu
Naval Facilities Engineering Service Center
(Askeri) Deniz Tesisleri İstihkam Hizmeti Merkezi
ancillary facilities
(Askeri) YARDIMCI TESİSLER: Takviye, kuvvetlerini desteklemek için muayyen asgari gereksinimleri sağlayacak, herhangi bir mevkide bulunan mevcut tesislere ilavede bulunması gerekli tesislerdir
are there cooking facilities on site
kamp alanında yemek pişirme tesisleri var mı
are there laundry facilities on site
kamp alanında çamaşırhane var mı
army control facilities
(Askeri) ORDU ZÜHREVİ HASTALIKLARDAN KORUNMA İSTASYONU: Zührevi hastalıklara karşı koruyucu tedbirlerin alınması maksadıyla, askeri tesisler içinde veya civarında, Kara Ordusu tarafından kurulan dispanser, sağlık bürosu veya sağlık istasyonları
berthing facilities
(Askeri) yanaşma tesisleri
coastal defence facilities
(Askeri) kıyı koruma tesisleri
coastal defence facilities
(Askeri) kıyı koruma yapıları
coastal facilities
(Çevre) sahil tesisleri
community facilities
(İnşaat) kentsel donanım
community facilities
(İnşaat) ortak kolaylıklar
community facilities
(İnşaat) tesisler
contingency planning facilities list
(Askeri) muhtemel durum planlama tesisleri listesi
contingency planning facilities list program
(Askeri) MUHTEMEL DURUM PLANLAMA TESİSLERİ LİSTESİ PROGRAMI: ABD askeri plancılarını ilgilendiren bütün ülkelerin muhtemel durum planlarına ait mevcut hedef dokümanlarının hazırlanması ve muhafazası için komuta programı birleştirilmiş ve belirtilmiş müşterek bir savunma istihbaratı teşkilatı
convention facilities
toplantı salonları
do you have facilities for children
çocuklar için tesisleriniz var mı
drainage facilities
(Askeri) drenaj tesisatı
facility
{i} araç
facility
fesahat
facility
ustalık
facility
kolaylaştırıcı
facility
(Askeri) KOLAYLIK TESİSİ: Bir gayrimenkulun; işletme bölümü durumuna bulunan ve özel tipte bazı fiziki yardım temin suretiyle, bu görevin yerine getirilmesinde yararlı olan veya yararlı olabilecek olan bir kısım veya bölüm ya da bir teçhizat maddesi
facility
özel bir iş için yapılmış bina
facility
(Askeri) (NATO) KOLAYLIK: Kara, deniz veya hava kuvvetlerinde belirli bir hareket yardımı sağlayarak herhangi bir faaliyet veya harekatı kolaylaştıran bir hareket tarzı
facility
rahatlık
facility
(Mukavele) özel bir iş için yapılmış bina; kolaylık; serbestlik; hüner
facility
(Nükleer Bilimler) tesis,alt tesis
facility
facilities vasıta
facility
{i} vasıta
facility
suhulet
facility
{i} (özel bir hizmet için yapılmış) tesis, yer
facility
bina
facility
uzluk
flight facilities
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL KISMI, HAVA TRAFİK KONTROL ŞUBESİ (HV.): A. F. C. S. Komutanlık terimi. Bir AFCS birliğinin, hava trafik kontrol hizmetlerini gören bir karargah kısmı.. Ayrıca bir karargahta, hava trafik kontrol sorumluluğu taşıyan bir birliğin hava trafik kontrol görevleri üzerinde karargah denetiminde bulunan bir kısım
flight facilities officer
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL KISIM AMİRİ, HAVA TRAFİK KONTROL ŞUBESİ MÜDÜRÜ (HV.): Hava trafik kontrol kısmı veya şubesini denetlemek veya yönetmek üzere görevlendirilmiş bir şahıs
irradiated fuel cooling and storage facilities
(Nükleer Bilimler) ışınlanmış yakıt soğutma ve stoklama tesisleri
lighting facilities
aydınlatma tesisleri
marine facilities
(Askeri) deniz tesisleri
marketing facilities
pazarlamacılık
mooring facilities
(Askeri) bağlama tesisleri
multipurpose facilities
(Askeri) ÇOK MAKSATLI TESİSLER
ocean energy facilities
(Askeri) okyanus enerji faaliyetleri
offshore facilities
(Askeri) açık deniz tesisleri
operation and maintenance of facilities
(Askeri) TESİS İŞLETME VE BAKIMI: Bütün teşkillerin, iş yerlerinin ve birliklerin müşterek desteği ile yapılan işler. Bu işler; Kara Ordusu Manajman yapısında gösterilmiş ve açıklanmıştır. OPERATION AND MAINTENANCE OF FACILITIES BUDGET ACTIVITY ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM BÜTÇE FAALİYET HESABI: Kara ordusu tarafından programlama, bütçeleme, insan gücünden faydalanma, muhasebe ve mali belgeleme maksadıyla bir tesis işletme ve bakım görev, vazife veya faaliyetini belirtmek üzere kullanılan ve bütçe faaliyet hesabına benzeyen bir manajman hesabı. OPERATION AND MAINTENANCE OF FACILITIES PRIMARY COST ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM ESAS MALİYETİ HESABI: Bir tesis işletme ve bakım bütçe faaliyet hesabının, Kara Ordusu tarafından, bilgi toplamak üzere faydalanılan bir ana tali bölümü. OPERATION AND MAINTENANCE FACILITIES SECONDARY COST ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM TALİ MALİYET HESABI: Bir tesis işletme ve bakım bütçe faaliyet hesabının, Kara Ordusu tarafından, bilgi toplamak üzere faydalanılan herhangi bir tali bölümü
operational facilities
operasyonel tesis
passage facilities
(Denizbilim) geçit araçları
passenger terminal facilities
(Askeri) yolcu terminali tesisleri
provide credit facilities
(Ticaret) kredi kullandırmak
provide loan facilities
(Ticaret) kredi kullandırmak
recreation facilities
eğlence ve dinlenme tesisleri
recreation facilities
rekreasyon tesisleri
recreation facilities
(Askeri) EĞLENCE VE DİNLENME TESİSLERİ: Eğlence ve dinlenme ile ilgili tesisler
recreational facilities
dinlence-eğlence tesisleri
refuge facilities
(Askeri) barınak tesisleri
secondary rescue facilities
(Askeri) TALİ KURTARMA TESİSLERİ: Kurtarma harekatlarına elverişli olan mahalli hazır uçak, bot ve diğer hava, suüstü ve sualtı ve yer unsurlarının bulunduğu devlet veya özel olarak çalıştırılan ünite ve tesisler
shore facilities
(Askeri) kara tesisleri
shore protection facilities
(Askeri) kıyı koruma tesisleri
supplemental facilities
(Askeri) bütünleyici tesisler
training facilities
(Askeri) EĞİTİM TESİSLERİ: Atış yerleri, engel parkları ve özel olarak hazırlanmış olan bütün eğitim sahaları gibi devamlı ve geçici eğitim vasıtaları. Ayrıca bakınız: "training aid " ve "training equipment"
transportation facilities
(Askeri) taşıma tesisleri
urban facilities
kentsel tesisler
Englisch - Englisch
something that facilitates, or makes possible an action or process
plural form of facility
a restroom or toilet
something created to fulfil a particular function
{i} place used for a specific purpose; means, resources, tools, appliances
Facilities are elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes
Functionality includes elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes An implementation supporting that functionality is said to provide the necessary facilities
include nuclear facilities, irradiation installations, mining and milling facilities, waste management facilities and any other place where radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of or where radiation generators are installed on such a scale that consideration of protection and safety is required Activities include the production, use, import and export of radiation sources for industrial, research and medical purposes, the transport of radioactive material, the mining and processing of radioactive ores and closeout of associated facilities, cleanup of sites affected by residues from past activities and radioactive waste management activities such as the discharge of effluents
{n} means to promote or render easy
Structures associated with Reclamation irrigation projects, municipal and industrial water systems, power generation facilities, including all storage, conveyance, distribution, and drainage systems Horsetooth Reservoir and its four dams are facilities on the Colorado-Big Thompson Project
Transmission lines, switches and other physical components used to provide telephone service
All facilities required to support the core processes, including the resources to house and support information technology resources, and the other resource elements defined above
The structural, mechanical, and electronic capacity of building to utilize technology
Financial assistance programs (1) Available to central banks from the Bank for International Settlements (2) Available to member states from the International Monetary Fund
Something created to serve a particular function
The buildings, machines and other equipment, and furniture and fixtures needed to produce and distribute a product
Building(s) and grounds where donated property is/ will be located
A location containing the equipment, supplies, voice and data communication lines, to conduct transactions required to conduct business under normal conditions SIMILAR TERMS: Primary Site, Primary Processing Facility, Primary Office Facility
Typically refers to buildings (greater than 16 square feet), parking lots and associated roadways
A general term describing various services e g photocopying
location for treatment or services
Buildings and the associated supporting infrastructure such as roads, trails, and utilities
Facilities include all Laboratory buildings and structures
Any area used for the collection, processing, compatibility testing, storage or distribution of blood and blood components [From §606 3(h)]
acq A physical plant, such as real estate and improvements thereto, including building and equipment, which provides the means for assisting or making easier the performance of a system function The facilities to which this standard applies are those in which personnel perform system operational or maintenance duties [MIL-HDBK-1908B]
Hardware Faculty/Staff Help Student Help Newsletters Policies Services Staff Training
Usually refers to transmission lines or circuits, or long distance services A user's facilities are the circuits that that user has to make calls
plural of facility
correctional facilities
plural form of correctional facility
facility
An installation, contrivance, or other thing which facilitates something; a place for doing something

Transport facilities in Bangkok are not sufficient to prevent frequent traffic collapses during rush hour.

facility
Ease in learning or in doing something; proficiency

The facility she shows in playing the violin is unrivalled.

facility
ease
facility
{n} easiness, ease, readiness, quickness
facility
a service that an organization or a piece of equipment offers you; "a cell phone with internet facility" services and space and equipment provided for a particular purpose; "catering facilities"; "toilet facilities" a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; "the assembly plant is an enormous facility" a natural effortlessness; "they conversed with great facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
Facility
valerian
facility
As defined by CERCLA, any building, structure, installation, pipe or pipeline, well, pit, pond, lagoon, impoundment, ditch, landfill, storage container, motor vehicle, rolling stock, or aircraft; or any site or area where hazardous substances have been deposited, stored, disposed of, placed, or otherwise come to be located
facility
A structure, building, or operation, that has one or more permitted pieces of equipment
facility
Building or site owned, leased, used, or controlled by ASU
facility
Facilities are buildings, pieces of equipment, or services that are provided for a particular purpose. What recreational facilities are now available? The problem lies in getting patients to a medical facility as soon as possible
facility
Facility includes data about the combinations of physical, financial, and human resources that are used to provide or receive services Certain types of facilities provide direct health-care services while some other types of facilities provide the services affecting the health of individuals only indirectly Examples of facilities are hospitals, laboratories, community health centers, public health units, clinics, pharmacies, libraries, restaurants, cafeterias, parking lots, schools, administrative offices, food manufacturing plants, and slaughterhouses Note that this subject area would not include the data about the resources (buildings, land, human, etc ) that are used to create the facility That data is included in resources subject area
facility
the buildings, equipment, structures, and other stationary items which are located on a single site or on contiguous or adjacent sites and which are owned or operated by the same person, or by any person who controls, is controlled by, or is under common control with, such person
facility
Any transmission system (digital carrier, copper cable, fiber optic cable, microwave, etc ) used, or available for use, in furnishing a communications system
facility
Any equipment, structure, system, process, or activity that fulfills a specific purpose Examples include accelerators, storage areas, fusion research devices, nuclear reactors, production or processing plants, coal conversion plants, magnetohydrodynamics experiments, windmills, radioactive waste disposal systems and burial grounds, testing laboratories, research laboratories, transportation activities, and accommodations for analytical examinations of irradiated and unirradiated components (DOE Order 5500 1B) Back to Top
facility
means any area, place, or property where a hazardous substance in excess of the concentrations which satisfy the requirements of section 20120a(1)(a) or (17) or the cleanup criteria for unrestricted residential use under part 213 has been released, deposited, disposed of, or otherwise comes to be located Facility does not include any area, place, or property at which response activities have been completed which satisfy the cleanup criteria for the residential category provided for in section 20120a(1)(a) and (17) or at which corrective action has been completed under part 213 which satisfies the cleanup criteria for unrestricted residential use
facility
As defined in Part 201 of Act 451, a facility is an area, place, or property where a hazardous substance in excess of the cleanup criteria under Part 201 has been released
facility
{i} device; ease; tool, convenience; talent, ability; willingness; place used for a specific purpose
facility
A facility is something such as an additional service provided by an organization or an extra feature on a machine which is useful but not essential. It is very useful to have an overdraft facility
facility
an installation, contrivance, or other thing which facilitates something
facility
a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; "the assembly plant is an enormous facility"
facility
a physical plant or installation, e g base, arsenal or building, used to make easier the performance of a function; or the materiel resources needed to facilitate any action or operation
facility
A physical element of infrastructure; intended to provide support, shelter, or otherwise to facilitate economic or social activities and thereby accrue benefits for humanity
facility
fac
facility
Easiness of access; complaisance; affability
facility
An element of telephone plant which forms a part of the the complete end-to-end telephone connection E g , wire, submarine, cable, microwave HF radio, fiber, satellite systems
facility
An existing or planned location or site at which prime movers, electric generators, and/or equipment for converting mechanical, chemical, and/or nuclear energy into electric energy are situated, or will be situated A facility may contain more than one generator of either the same or different prime mover type For a cogenerator, the facility includes the industrial or commercial process
facility
The quality of being easily performed; freedom from difficulty; ease; as, the facility of an operation
facility
services and space and equipment provided for a particular purpose; "catering facilities"; "toilet facilities"
facility
-a physical building or property used to store or transform inventory
facility
ease in learning or doing something
facility
A Laboratory building, group of buildings, or specific area that is managed by an individual designated by the facility associate director (See also "Facility Manager" and "Facility Associate Director ") May also indicate a portion of a building, such as a laboratory or group of laboratories, dedicated to an operation Groups occupying a specific facility are not necessarily under the same directorate's management (See also "Program Associate Director ")
facility
Property used for academic activities, maintenance, research, development or testing It includes plant equipment and real property It does not include material, special test equipment and special tooling
facility
a service that an organization or a piece of equipment offers you; "a cell phone with internet facility"
facility
All or any portion of buildings, structures, site improvements, complexes, equipment, roads, walks, passageways, parking lots, or other real or personal property located on a site
facility
That which promotes the ease of any action or course of conduct; advantage; aid; assistance; usually in the plural; as, special facilities for study
facility
The location or locations where direct client services are carried out The location where specific client-related inquiries, appointments, etc can be addressed
facility
Defined for the purposes of TRI reporting as all buildings, equipment, structures, and other stationary items which are located on a single site or on contiguous or adjacent sites and which are owned or operated by the same person
facility
The physical location where medical services are provided When used in regards to services performed in a facility setting, the term "facility" includes, inpatient hospital, outpatient hospital, emergency room, ambulatory surgical center and skilled nursing facility
facility
A plant, laboratory, office, college, university, or commercial structure with associated warehouses, storage areas, utilities, and components, that, when related by function and location, form an operating entity (A business or educational organization may consist of one or more facilities as defined herein ) For purposes of industrial security, the term does not include Government installations
facility
a natural effortlessness; "they conversed with great facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
facility
All or part of any public or private building, structure, installation, equipment, or vehicle or vessel, including but not limited to ships
facility
Ease in performance; readiness proceeding from skill or use; dexterity; as, practice gives a wonderful facility in executing works of art
facility
All buildings, structures and other stationary items which are located on a single site or a contiguous or adjacent site which are owned or operated by the same person and which actually manufacture, produce, use, transfer, store, supply or distribute any hazardous material The term includes railroad yards and truck terminals but does not include individual trucks, rolling stock, water vessels, airplanes or other transportation vehicles
facility
Easiness to be persuaded; readiness or compliance; usually in a bad sense; pliancy
facility
A transmission path between two or more locations without terminating or signaling equipment [Addition of terminating equipment would produce either a channel, a central office line or a trunk Various types of signaling would also be used depending on the application }
facility
skillful performance or ability without difficulty; "his quick adeptness was a product of good design"; "he was famous for his facility as an archer"
facility
A generic term for a logical component of a system (such as a telecommunications channel, a cross connect, a switch, a computer, a control center, a building, etc )
facilities

  Türkische aussprache

  fısîlıtiz

  Aussprache

  /fəˈsələtēz/ /fəˈsɪlətiːz/

  Videos

  ... four years. The problem here is that you have facilities, material that aren't entirely ...

  Wort des Tages

  warlock
Favoriten