kredi

listen to the pronunciation of kredi
Türkisch - Englisch
credit

Do you accept credit cards? - Kredi kartlarını kabul ediyor musunuz?

Can I use a credit card for payment? - Ödeme için kredi kartı kullanabilir miyim?

trust
(Askeri) credit guaranty
(Ticaret) facility
tick
credit, loan; trust
education credit, credit hour
reputation, one's position in the public eye
bank loan, loan of money (obtained from a bank)
good credit standing; good credit rating
cr
kredi tayınlaması
Credit rationing
kredi alan
(Ticaret) borrower
kredi limitini aşma
overdraft
kredi vermek
trust
kredi almak
get a bank loan
kredi almak
borrow a loan
kredi almak
get loan
kredi almak
get credit
kredi almak
(Ticaret) take out loan
kredi açmak
accredit
kredi dekontu
(Ticaret) credit note
kredi hattı
(Ticaret) credit line
kredi hesabı
credit account
kredi ile
(Ticaret) on loan
kredi ile
on credit
kredi kartı
(Bilgisayar) cc #
kredi limiti
(Ticaret) credit line
kredi limiti
(Ticaret) line of credit
kredi mektubu
(Ticaret) credit letter
kredi miktarı
loan amount
kredi notu
(Ticaret) rating
kredi notu
(Ticaret) credit score
kredi saat
(Eğitim) credit hour
kredi temini
(Ticaret) borrowing
kredi tutarı
(Kanun) credit amount
kredi verme
(Ticaret) loan
kredi verme
(Ticaret) crediting
kredi vermek
grant loan
kredi kartı borcu
credit card debt
kredi kartından para çekmek
getting a cash advance on a credit cardwithdrawing money from the credit card accountdraw money using a credit card
kredi kullandırma
to use credit
kredi temini
supplying a loan
kredi almak
to get a bank loan, get a loan of money from a bank
kredi anlaşması
(Hukuk) credit agreement
kredi aracı
(Ticaret) credit instrument
kredi açmak
1. to let (someone) buy on credit. 2. (for a bank) to give (someone) a loan of money
kredi darboğazı
credit squeeze
kredi darlığı
(Ticaret) tightness of credit
kredi dosyası
(Ticaret) credit file
kredi dönemi
(Ticaret) credit period
kredi döngüsü
credit cycle
kredi emri
(Ticaret) order of credit
kredi garanti fonu
(Hukuk) credit guarantee fund
kredi geçmişi
credit history
kredi gücü
(Ticaret) credit strength
kredi ile
on the nod
kredi ile
on account
kredi ile
on trust
kredi işlemi
(Ticaret) credit transaction
kredi kabulü
(Ticaret) credit acceptance
kredi kalemi
(Ticaret) credit items
kredi kartlarım elimden alındı
I was stripped of my credit cards
kredi kartı
credit card

Can I pay with a credit card? - Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?

Can I use a credit card for payment? - Ödeme için kredi kartı kullanabilir miyim?

kredi kartı
credit card, plastic money
kredi kartı
bank card
kredi kartı hesabı
charging to account
kredi kartı hesabı
charge account
kredi kartı ile ödeyeceğim
I'll pay by credit card
kredi kartı kabul ediyor musunuz
Will you accept a credit card
kredi kartı kabul ediyor musunuz
Do you accept credit cards
kredi kartı kabul ediyoruz
We accept credit cards
kredi kartından almak
charge
kredi kartıyla arama
credit card call
kredi kurumu
(Ticaret) credit agency
kredi kurumu
lending society
kredi kısma
(Ticaret) credit rationing
kredi lehdan
(Ticaret) credit beneficiary
kredi lehdarı
(Ticaret) credit beneficiary
kredi limiti
borrowing power
kredi limiti credit line, Brit
credit limit
kredi marjı
(Ticaret) credit spread
kredi mektubu
credit note
kredi mektubu
circular note
kredi mektubu
letter of credit
kredi mektubu
(genel) circular letter of credit
kredi memuru
(Ticaret) credit man
kredi oranı
(Hukuk) lending rate
kredi profili
(Ticaret) credit profile
kredi riski
(Ticaret) credit exposure
kredi sağlama
(Ticaret) credit extension
kredi senedi
(Askeri) credit memorandum receipt
kredi stoku
(Ticaret) ctedit stock
kredi sübvansiyonları
(Hukuk) credit subsidies
kredi sınırlaması
credit squeeze
kredi sınırı
(Ticaret) credit ceiling
kredi sınırı
(Ticaret) lending limit
kredi tabanı
(Ticaret) credit base
kredi tabanı
(Ticaret) loan base
kredi tahsis
(Ticaret) credit granting
kredi takibi
(Ticaret) loan tracking
kredi talebi
(Ticaret) loan application
kredi tavanı
(Ticaret) lending limit
kredi tavanı
(Ticaret) loan ceiling
kredi tesisi
(Ticaret) loan awarding
kredi tranşı
(Ticaret) ctedit tranche
kredi vadesi
(Ticaret) credit period
kredi veren
creditor
kredi veren kimse
creditor
kredi verilir
worthy of credit
kredi vermek
(for a bank) to give (someone) a loan (of money)
kredi vermek
credit

You have to give Tom credit. - Tom'a kredi vermek zorundasın.

kredi vermek
give credit
kredi çıkmak
be granted bank loan
kredi ödemesi
(Ticaret) loan repayment
kredi özeti
loan summary
kredi özgeçmişi
credit history
kredi şekli
(Ticaret) credit form
kredi şubesi
(Ticaret) lending office
ayni kredi
(Ticaret) commodity credit
belgeli kredi
documentary credit
bireysel kredi
(Ticaret) personal loan
ihracat kredi sigortası
(Ticaret) export credit insurance
kredi almak
receive credit
kredi çekmek
(Ticaret) receive loan
vadeli kredi
(Ticaret) term loan
kredi mektubu
circular letter of credit
kredi mektubu
cash letter of credit
kredi sistemi
credit system
dövize endeksli kredi
Foreign Exchange Linked Deposits/Loans
genel kredi sözleşmesi
General loan agreement
kredi almak
take credit
kredi kartı
payment card
kredi vermek
issue credit
kredi vermek
give credit to
krediler
credits
kullanılabilir nakit kredi
available cash in one's credit lineavailable cash credit
sermaye benzeri kredi
(Finans) Subordinated loan
acil kredi
emergency service
acil kredi
(Ticaret) emergency credit
amortisman ve kredi sandığı
(Ticaret) amortization and credit fund
açık kredi
open credit, blank credit
bloke kredi
(Ticaret) blocked crei lit
burada kredi kartımdan para çekebilir miyim
Can I withdraw money on my credit card here
donuk kredi
(Ticaret) non performing loan
esnek süreli kredi
swing credit
euro kredi
(Ticaret) eurocredit
ferdi kredi
(Ticaret) individual credit
fon kaynaklı kredi
(Ticaret) loan of funds originated
geçmiş kredi kayıtları
credit history
ihracat kredi ve sigortası
(Ticaret) export credit and insurance
ikinci kredi
(Ticaret) subordinated loan
ipotek karşılığı kredi
(Ticaret) conventional loan
ipotek karşılığı kredi
(Ticaret) loan on mortgage
kredi kartı
bankcard
kredi mektubu
bill of credit
kurumsal kredi kartları
(Ticaret) corporate credit cards
kısmen ödenmiş kredi
(Ticaret) partially amortized loan
kıt kredi
(Ticaret) scarce credit
mevsimlik kredi
(Ticaret) seasonal loan
rehin karşılığı kredi
(Ticaret) pledged loan
resmi kredi
(Askeri) official credit
senet karşılığı kredi
(Ticaret) bill credit
seyahat kredi mektubu
(Ticaret) traveller's letter of credit
tasarruf ve kredi sandığı
(Ticaret) saving and loan association
tavan kredi
(Ticaret) ceiling credit
tercihli kredi
(Ticaret) preferential credit
toplam kredi
(Hukuk) total credit
uzatmak (kredi vb )
(Ticaret) roll over
üzgünüm kredi kartı kabul etmiyoruz
Sorry we don't accept credit cards
Türkisch - Türkisch
Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para: "Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir."- A. İlhan
Ödünç alınan veya verilen mal, para
Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarı yıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim
Güven, saygınlık, itibar
Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak, bir yarı yıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim
Borç ödemede güvenilir olma durumu
kredi tayınlaması
Kredi isteminin sunumdan fazla olması durumunda faiz oranı dışındaki araçlarla aşırı kredi isteminin daraltılması
kredi anlaşması
Kredi alınması için yapılan anlaşma
kredi kartı
Günlük satın almalarda nakit para ve çek kullanımını azaltmayı amaçlayan ödeme biçiminde kullanılan plastik kart
kredi limiti
Açılan kredinin en üst miktarı
kredi mektubu
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
kredi sözleşmesi
Banka veya malî kuruluşların kredi açarken müşteriyle yaptıkları sözleşme
Kredi mektubu
akredite
Kredi mektubu
akreditif
açık kredi
Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para
bağlı kredi
Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartı ile sağlanan kredi
dış kredi
Ekonomik durumu iyi olan ülkelerden sağlanabilecek kredi
Englisch - Türkisch

Definition von kredi im Englisch Türkisch wörterbuch

ctedit union kredi
birliği
kredi
Favoriten