encircling

listen to the pronunciation of encircling
Englisch - Türkisch
dönme
kuşatma
etrafını çevirme
{f} etrafını çevir: prep.etrafını
(Askeri) Kuşatılma
encircle
{f} kuşatmak
encircle
çevrelemek
encircling manoeuvre
(Askeri) çevirme manevrası
encircling, surrounding
Çevre kuşatan
encircling coil
(Nükleer Bilimler) çevresel bobin
encircling force
(Askeri) ÖNLEYİCİ TAKİP KUVVETİ: Geri çekilmekte olan düşmanı, çekilme hattına paralel yollardan takip eden ve düşmanın çekilme yolunu kesmek suretiyle, yanlardan taarruz ederek, cepheden direkt baskı yapan takip kuvvetlerinin vazifelerini tamamlayan takip kuvveti
encircling maneuver
(Askeri) ÇEVİRME MANEVRASI: Düşmanın tamamen gerisine düşecek şekilde kuşatılması ve sarılması suretiyle yapılan muharebe hareketi
encircle
çemberlemek
encircle
dolamak
encircle
(Askeri) çember içine almak
encircle
çevresini sarmak
encircle
devretmek
encircle
daire içine almak
encircle
kuşat
inclosing; encircling
içine alır; çevreleyen
encircle
etrafını çevir,kuşat
encircle
{f} etrafını çevirmek
encircle
{f} sarmak
encircle
{f} kucaklamak
encircle
etrafını dolaşmak
encircle
{f} çevirmek
encircle
ihata etmek
encircle
{f} çembere almak
Englisch - Englisch
Present participle of encircle
enclosing, skirting

She felt safe in her mother's encircling arms.

being all around the edges; enclosing; "his encircling arms"; "the room's skirting board needs painting"
{s} surrounding, enclosing
encircling(a)
being all around the edges; enclosing; "his encircling arms"; "the room's skirting board needs painting
encircle
To surround, form a circle around
encircle
{v} to inclose in a circle or ring, to surround
encircle
be around; "Developments surround the town"; "The river encircles the village"
encircle
bind with something round or circular
encircle
To encircle something or someone means to surround or enclose them, or to go round them. A forty-foot-high concrete wall encircles the jail = surround. to surround someone or something completely
encircle
To form a circle about; to inclose within a circle or ring; to surround; as, to encircle one in the arms; the army encircled the city
encircle
form a circle around; "encircle the errors
encircle
{f} surround, enclose, hem in, circumscribe, make a circle around
encircle
form a circle around; "encircle the errors"
encircle
Surround, form a circle around
encircling
Favoriten