surrounding, enclosing

listen to the pronunciation of surrounding, enclosing
Englisch - Türkisch

Definition von surrounding, enclosing im Englisch Türkisch wörterbuch

encircling
dönme
encircling
kuşatma
encircling
etrafını çevirme
encircling
{f} etrafını çevir: prep.etrafını
encircling
(Askeri) Kuşatılma
Englisch - Englisch
{s} encircling
surrounding, enclosing
Favoriten