eğitimci

listen to the pronunciation of eğitimci
Türkisch - Englisch
trainer

The trainer gave instructions in the afternoons. - Eğitimci öğleden sonraları talimatlar verdi.

educator

The data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators. - Tyrel'in araştırmasında toplanan bilgi hem yöneticiler hem de eğitimciler için çok değerlidir.

He's a wonderful educator. - O harika bir eğitimci.

educationalist
pedagogue
educationalist, educator; pedagogue
educator, educationist, educationalist, pedagogist
academician
educationist
eğitim
{i} education

Education in this world disappoints me. - Bu dünyadaki eğitim beni hayal kırıklığına uğratıyor.

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. - Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

eğitim
training

They needed jobs and training. - Onların işlere ve eğitime ihtiyacı vardı.

I am training hard so that I may win the race. - Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum.

eğitim
{i} instruction

The level of English instruction in the country is very low. - Kırsalda İngilizce eğitimi seviyesi çok düşük.

The level of English instruction in Israel is very low. - İsrail'de İngilizce eğitim seviyesi çok düşük.

eğitim
(Askeri) drill
eğitim
education, instruction, schooling; training; drill
eğitim
{i} nurture
eğitim
practice
eğitim
(Askeri) exercise
eğitim
educational

The educational system in Japan was influenced by that in the USA. - Japonya'daki eğitim sistemi, Amerika'dakinden etkilenmiştir.

Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools. - Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir.

eğitim
instructional
eğitim
(Hukuk) (mesleki) training
eğitim
schooling

Fadil paid for Layla's schooling. - Fadıl, Leyla'nın eğitimi için ödeme yaptı.

I will have to wait till I finish schooling and start earning money. - Eğitimi bitirinceye ve para kazanmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda kalacağım.

eğitim
course

She was able to continue her education through correspondence courses. - O, mektupla öğretim ile eğitimine devam edebildi.

Is physical education a required course? - Beden eğitimi gerekli bir ders mi?

eğitim
discipline
eğitim
traınıng
eğitim
exercitation
eğitim
in training
eğitim
reeducation
eğitim
(Hukuk) education, training
eğitim
pedagogy, pedagogics
Türkisch - Türkisch
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
Eğitim işiyle uğraşan kimse, terbiyeci, pedagog
Eğitim
terbiye
eğitim
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
eğitim
Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
eğitim
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner
eğitim
Eğitim bilimi
eğitimci
Favoriten