trainer

listen to the pronunciation of trainer
Englisch - Türkisch
{i} eğitimci

Eğitimci öğleden sonraları talimatlar verdi. - The trainer gave instructions in the afternoons.

antrenör

İyi bir antrenörle, yüzücü mutlaka kazanır. - With a good trainer, the swimmer is bound to win.

Tom bir fitness antrenörü. - Tom is a fitness trainer.

{i} eğitici

Tom bir at eğiticisi. - Tom is a horse trainer.

Tom bir hayvan eğiticisi olarak işe alındı. - Tom is employed as an animal trainer.

hayvan terbiyecisi
(Spor) masör
çalıştırıcı
eğitmen

Paul bir yunus eğitmeni. - Paul is a dolphin trainer.

Eğitmen onun sağlığını düşünmeli. - The trainer must think of her health.

{i} İng. tenis ayakkabısı
terbiye edici
talimci
(Askeri) EĞİTİMCİ; EĞİTİM PERSONELİ: Bak. "training forces"
{i} eğitim uçağı
{i} top nişancısı
tenis ayakkabısı
terbiyeci
trainer aircraft
(Askeri) eğitim uçağı
trainer of hunting dogs
bavcı
trainer sock
(Tekstil) şoset
trainer sock
(Tekstil) spor çorap
trainer socks
(Tekstil) spor çoraplar
tracer control trainer
(Askeri) MERMİ İZİ İLE NİŞAN ALMA ALETİ: İzli mermiler kullanarak nişancılara atış idaresi eğitimi yaptırmakta kullanılan alet
tracer wand trainer
(Askeri) İZ GÖZETLEMESİ EĞİTİM ALETİ: Nişancılara, izli mermilerin gözetlenmesine dayanan atış idaresi eğitimi yaptırılmasında kullanılan basit alet. İnce uzun bir sopanın ucundaki küçük kırmızı bir elektrik feneri izli mermiyi temsil eder
tramboline trainer
(Askeri) YAYLANDIRICI TRAMPLEN: Madeni bir çerçeveye sıkı bir surette geçirilmiş ve dikdörtgen çadır bezinden yapılmış bir spor vasıtası. Öğrenci; havada zıplama ve takla atma hareketleri yaparken bunun üzerinde tekrar tekrar sıçrayabilir
being a trainer
antrenörlük
skill trainer
yetenek öğretici
animal trainer
hayvan terbiyecisi
hand trainer
El ve parmakları güçlendirici spor aleti
management trainer
yönetim antrenör
personal trainer
Özel fizik idman hocası
accounting trainer
(Ticaret) muhasebe eğitmeni
binaural trainer
(Askeri) ÇİFT KULAKLA DİNLEME EĞİTİM ALETİ: Bak. "binaural training instrument"
english trainer
(Ticaret) ingilizce eğitmeni
fashion trainer
şık teniz ayakkabısı
field artillery trainer
(Askeri) SAHRA EĞİTİM TOPU: Sahra topçu personelinin eğitiminde kullanılan küçük eğitim topu ve kundağından oluşan bir parça. Sahra eğitim topunda bir dürbün ile yan yükseliş ayarları için lüzumlu tertibat vardır
horse trainer
at antrenörü
landing trainer
(Askeri) ATLAMA EĞİTİM KULESİ: Paraşütle atlayışlarda meydana gelen yere temas sarsıntısını önlemeye erleri alıştırmak için kullanılan ve salış tertibatı ile teçhiz edilmiş olan kule. LANDING VEHICLE, TRACKED, ENGINEER MODEL 1: MODEL 1, TIRTILLI İSTİHKAM ÇIKARMA ARACI: Amfibi taarruzlarda ve bunu müteakip kara harekatında mayın tarlası ve engel temizleyecek şekilde imal edilmiş hafif zırhlı amfibi araç. Ön kısmı ileriye doğru uzanan dizi imla hakları ve buldozer tipi tırmık dişli bıçaklarla teçhiz edilmiştir. LVTE-1 olarak da anılır. LANDING VEHICLE, TRACKED, HOWITZER, MODEL 6: MODEL 6, TIRTILLI OBÜS ÇIKARMA ARACI: Hafif zırhlı, kundağı motorlu, amfibi, 105 mm. lik bir obüs. Başlangıçta çıkarma kıyılarına görerek atış yapmak, çıkarmadan sonra iç bölgedeki harekatın desteğinde sahra topçu ateşi sağlamak suretiyle, bir çıkarma harekatı esnasında yakın ateş desteği temin eder. LVTH-6 olarak adlandırılır
link trainer
(Askeri) LİNK TREYNER: Yerde yapılan uçuş eğitimi için, özellikle aletli uçuş eğitiminde kullanılan alet. Link treyner, bir aletli uçağı temsil eder. Bu uçak, örneğin rüzgarlı hava gibi, gerçek uçuş şartlarını taklit ederek dönüş, yatış ve dalış yapar. Uçak komuta tertibatının temin edeceği hareketleri aynen yapan bir tertibat üzerine oturtulmuştur. Link treyner, bir çeşit eğitim vasıtasıdır
metal trainer
(Askeri) BARESKAL: Bak. "trainasium"
metal trainer
(Askeri) bareskal
primary trainer
(Askeri) ilk eğitim uçağı
primary trainer
(Askeri) İLK EĞİTİM UÇAĞI: Havacılık öğrencilerine havacılığın ilk safhasını öğretmek için kullanılan uçak. Bir ilk eğitim uçağının, muharebe uçağı gibi, fazla sürati ve hassas kontrolü yoktur. Fakat; sağlam, emin ve kolay iniş yapabilen bir uçaktır
primary trainer
(Askeri) temel eğitim uçağı
selective trainer
(Spor) seçici antrenör
stereoscopic trainer
(Askeri) stereoskopik eğitim aleti
stereoscopic trainer
(Askeri) STEREOSKOPİK EĞİTİM ALETİ: Gözetleyicileri stereoskopun kullanılması hususunda yetiştirmek ve yetişme derecelerini denetlemek için faydalanılan stereoskop. Merceklerde, gözetleyicinin kabiliyetini kontrola yarayan bir ölçek mevcuttur
synthetic equipment trainer
(Askeri) sentetik eğitim vasıtası
synthetic equipment trainer
(Askeri) SENTETİK EĞİTİM VASITASI: Özel suretle imal edilmiş ve eğitim maksadıyla, sistem çalışması bir bileşim haline getirilmiş bir eğitim cihazı. Buna bir örnek olarak sentetik otomatik test konsolu gösterilebilir. Teçhizatın müşterek çalışmasında rastlanılacak tüm muhtemel belirtileri ve belirti şekillerini tecessüm ettiren bir düzeni programlama maksadıyla, hakiki test konsolu üzerindeki düzen; burada, özel surette ve büyük ölçüde sadeleştirilmiş bir dolaşım halinde kopya edilmiştir. Böyle bir cihazdan, münferit şahısların, füze sisteminin muayenesi, hizmete hazırlanması, kontrolu için, otomatik test cihazını kullanmada takip edilecek usulleri öğrenmeleri ve bu usuller üzerinde çalışma yapmaları bakımından bir vasıta olarak faydalanılır
synthetic trainer
(Askeri) SENTETİK EĞİTİM VASITASI, LİNK: Bak. "synthetic equipment trainer" ve "trainer"
unit trainer; Universal Time
(Askeri) birlik eğitim aracı/eğitmeni; Evrensel Saat
Englisch - Englisch
a person who trains another; a coach
a running shoe or sneaker
A patch for a video game that applies cheats
The person who helps the student through the practical drills and exercises She will usually simulate the part of a client when she is not directly discussing the activity with the student
This is the horse's coach Their job is to educate the horse, get it fit for racing and decide which races to enter it in
A Guider who trains other Guiders
One who trains; an instructor; especially, one who trains or prepares men, horses, etc
One's first companion as a greenie
A general term applied to an agency supervisor or other person in charge of training and educating a new agent regarding the facts of insurance, the pertinent laws of the state, company procedures, and insurance sales and service skills
somebody who trains, a coach
A person who directs the growth of learners by making them qualified or proficient in a skill or task Uses coaching, instructing, and facilitating techniques to accomplish the learning objectives
A militiaman when called out for exercise or discipline
In the U S : an athletic trainer; in Europe the term trainer is used for a coach
In the United States, an athletic trainer; in Europe, "trainer" refers to the coach
{i} guide; plane used for training pilots
A professional who conducts workshops, team exercises, or presentations on team and process improvement methods or tools
running shoes, sneakers etc, especially expensive modern ones
one who trains other persons or animals
A person who directs the growth of learners by making them qualified or proficient in a skill, task, attitude, system, or process Utilizes coaching, instructing, and facilitating techniques to accomplish the learning objectives
a person who instructs an individual with a disability on the skills necessary to do a certain job A trainer works with someone before they are employed (contrast to Job Coach) and make them "job ready"
for exercises requiring physical agility and strength
Means a practitioner approved, for such period as may be determined, as suitable to supervise and train practitioners in general practice by a General Practice Sub-Committee of a Regional Postgraduate Education Committee or, on appeal, by an Appeals Committee, being in both cases Committees recognised by the Secretary of State as being appointed for the purpose
Trainers are shoes that people wear, especially for running and other sports. see also train
Any type of Tutor
the role that is played when a person performs training tasks
simulator consisting of a machine on the ground that simulates the conditions of flying a plane
trainer plane
airplane used for the professional training of a pilot
personal trainer
Someone employed to help another with their fitness, especially by means of a personalised diet program and exercise regime
trainers
plural form of trainer
animal trainer
one who trains or exhibits animals
cross-trainer
a type of shoe that can be worn for playing different types of sports
cross-trainer
{i} kind of athletic footwear intended for cross-training that involves running and lifting weights and other type of sports
dog trainer
expert at domesticating dogs
link trainer
an early form of flight simulator
personal trainer
person fitness coach, one who helps an individual in an exercise program
personal trainer
someone whose job is to help people decide what type of exercise is best for them and show them how to do it
police dog-trainer
one who trains and teaches police dogs
trainers
Trainers typically produce courses for end users, developers, and system administrators In many companies, Trainers and Technical Writers develop similar information independently--which is a redundant use of resources
trainers
Tennis shoes
trainers
a person who helps train in order to get better
trainers
means people who provide in-house or work-based training
trainers
One or more pairs of shoes used for sports play or training
trainers
plural of trainer
trainers
refer to existing material or tell you stories about other people Thus trainers must be good communicators and perhaps technical experts but are not originators or the source of their own knowledge Training is about developing a specific skill set, imparting knowledge (Education is about developing skills for ongoing learning and enquiry) Training teaches people what or how to do something with little understanding as to why it is the case For this reason trainers fees are the lowest of the categories
trainer
Favoriten