okyanus

listen to the pronunciation of okyanus
Türkisch - Englisch
ocean

My home town is adjacent to the ocean. - Memleketim okyanusa komşu.

Tom drowned in the ocean. - Tom okyanusta boğuldu.

drink
brine
the deep

The deep layers of the ocean is still almost unexplored. - Okyanusun derin katmanları hâlâ neredeyse keşfedilmemiş.

Only a small part of the deep ocean has been explored. - Derin okyanusun sadece küçük bir kısmı araştırıldı.

main

The Southern Hemisphere is comprised mainly of oceans. - Güney Yarımküre, çoğunlukla okyanuslardan oluşur.

oceanic
arctic ocean
pond
okyanus bilimi
ocean science
Okyanus Kargo Klerans Makamı
(Askeri) Ocean Cargo Clearance Authority
okyanus akıntısı
ocean current
okyanus coğrafyası
oceanography
okyanus dalgası
beachcomber
okyanus dibi
ocean bed, ocean bottom
okyanus gemisi
ocean liner
okyanus gibi
oceanic
okyanus istasyon gemisi
(Askeri) ocean station vessel
okyanus kabul noktası
(Askeri) ocean reception point
okyanus takımadaları
(Hukuk) mid-ocean archipelagos
okyanuslar
oceans

The world's oceans are acidifying. - Dünyanın okyanusları asitleniyor?

A transatlantic ship crosses the oceans. - Bir transatlantik gemi okyanusları aşar.

Büyük Okyanus
the Pacific Ocean
Büyük okyanus
South Sea
Büyük okyanus
Pacific Ocean
Büyük okyanus
Pacific
Kuplajlı Okyanus Atmosferik Mezosferik Ölçekli Tahmin Sistemi
(Askeri) Coupled Ocean Atmosphere Mesoscale Prediction System
Ulusal Okyanus Ve Atmosfer Teşkilatı
(Askeri) National Oceanic and Atmospheric Administration
büyük okyanus adaları yerlisi
dago
değiştirilmiş taktik yardımcı genel okyanus gözetlemesi
(Askeri) miscellaneous operational details, local operations - çeşitli harekat detayları, yerel harekatlar MOD T-AGOS modified tactical auxiliary general ocean surveillance
taktik yardımcı genel okyanus gözetlemesi
(Askeri) tactical auxiliary general ocean surveillance
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Büyük deniz. Bahr-ı muhit
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
(Osmanlı Dönemi) Arapça büyük lügat kitabı
umman
anadeniz
okyanus mavisi
Koyu mavi
okyanus çukuru
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
okyanus
Favoriten