downhearted

listen to the pronunciation of downhearted
Englisch - Türkisch
üzgün
mutsuz
maneviyatı kırılmış
{s} cesareti kırılmış
kederli
{s} morali bozuk
mahzun
meyus
sad
{s} mahzun
sad
{s} acı

Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder. - Listening to sad music makes me happy.

Çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız. - We are faced with a very sad situation.

sad
{s} acıklı

Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı. - The movie was so sad that everybody cried.

Ne kadar hüzünlü ve acıklı! - How sad and pathetic!

sad
{s} iflah olmaz
sad
{s} çok kötü: a sad state of affairs çok kötü bir
sad
{s} hüzünlü

Bu öylesine hüzünlü bir hikaye. - This is such a sad story.

Senin gözde hüzünlü şarkın nedir? - What's your favorite sad song?

downheartedly
üzgün bir halde
downheartedly
karamsar şekilde
sad
bedbaht
sad
acınacak
sad
yetersiz
sad
esef edilecek
sad
hayırsız
sad
{s} hamur olmuş
sad
{s} koyu
sad
(Tekstil) koyu, donuk
sad
{s} kederli, üzgün: sad person kederli kimse
sad
üzüntü

Onun yüzünde kalan üzüntü işaretini gördüm. - I saw the mark of sadness that had remained on her face.

O, bana üzüntülü şekilde baktı. - She looked sadly at me.

sad
(sıfat) mahzun, üzgün, hüzünlü, üzüntülü, üzücü, acı, acılı, acıklı, hazin, adam olmaz, iflah olmaz, kasvetli, iç karartıcı, koyu, hamur olmuş
sad
hüzün

Bana böyle hüzünlü bakma. - Don't give me such a sad look.

Bu öylesine hüzünlü bir hikaye. - This is such a sad story.

sad
sadnesskeder
Englisch - Englisch
sad
If you are downhearted, you are feeling sad and discouraged. Max sighed, sounding even more downhearted = dejected. feeling sad and disappointed, especially because you have tried to achieve something but have failed
{s} discouraged, depressed, dejected
Dejected; low-spirited
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
downheartedly
dejectedly, downcastly
downheartedly
In a downhearted manner
downheartedness
The characteristic of being downhearted; sadness
downheartedness
a feeling of lowness of spirits
downheartedness
{i} sadness, unhappiness, depression