downhearted

listen to the pronunciation of downhearted
İngilizce - Türkçe
üzgün
mutsuz
maneviyatı kırılmış
{s} cesareti kırılmış
kederli
{s} morali bozuk
mahzun
meyus
sad
{s} mahzun
sad
{s} acı

Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı. - The movie was so sad that everybody cried.

Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder. - Listening to sad music makes me happy.

sad
{s} acıklı

Ne kadar hüzünlü ve acıklı! - How sad and pathetic!

Çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız. - We are faced with a very sad situation.

sad
{s} iflah olmaz
sad
{s} çok kötü: a sad state of affairs çok kötü bir
sad
{s} hüzünlü

Onun hüzünlü hikayesi kalbime dokundu. - His sad story touched my heart.

Bana böyle hüzünlü bakma. - Don't give me such a sad look.

downheartedly
üzgün bir halde
downheartedly
karamsar şekilde
sad
bedbaht
sad
acınacak
sad
yetersiz
sad
esef edilecek
sad
hayırsız
sad
{s} hamur olmuş
sad
{s} koyu
sad
(Tekstil) koyu, donuk
sad
{s} kederli, üzgün: sad person kederli kimse
sad
üzüntü

O, bana üzüntülü şekilde baktı. - She looked sadly at me.

Üzüntüsünü yenmesi için ona yardım etti. - She helped him overcome his sadness.

sad
(sıfat) mahzun, üzgün, hüzünlü, üzüntülü, üzücü, acı, acılı, acıklı, hazin, adam olmaz, iflah olmaz, kasvetli, iç karartıcı, koyu, hamur olmuş
sad
hüzün

Onun hüzünlü hikayesi kalbime dokundu. - His sad story touched my heart.

O, hüzünle gülümseyerek konuşmaya başladı. - Smiling sadly, she began to talk.

sad
sadnesskeder
İngilizce - İngilizce
sad
If you are downhearted, you are feeling sad and discouraged. Max sighed, sounding even more downhearted = dejected. feeling sad and disappointed, especially because you have tried to achieve something but have failed
{s} discouraged, depressed, dejected
Dejected; low-spirited
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
downheartedly
dejectedly, downcastly
downheartedly
In a downhearted manner
downheartedness
The characteristic of being downhearted; sadness
downheartedness
a feeling of lowness of spirits
downheartedness
{i} sadness, unhappiness, depression