denetle

listen to the pronunciation of denetle
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) control
(Bilgisayar) check in
(Bilgisayar) check for
Check
{f} overseen
superintend
supervise

While she is writing, her dad will supervise. - O yazarken, babası denetleyecek.

I supervised Tom's training. - Tom'un eğitimini denetledim.

{f} superintending
{f} supervising

Tom Jackson is the supervising producer. - Tom Jackson denetleyici yapımcıdır.

I want to talk to your supervising officer. - Denetleme memurunla konuşmak istiyorum.

oversee

Tom is in charge of overseeing the entire project. - Tom tüm projeyi denetlemekten sorumlu.

oversaw
audit

The accounts have been audited. - Hesaplar denetlenmektedir.

inspect

A serviceman inspected our furnace. - Bir servis elemanı bizim fırını denetledi.

Once a week, the mother inspects her son's room. - Haftada bir kez anne oğlunun odasını denetler.

denetlemek
inspect
denetlemek
check
denetlemek
{f} control
denetlemek
oversee

Tom is in charge of overseeing the entire project. - Tom tüm projeyi denetlemekten sorumlu.

denetlemek
examine
denetlemek
superintend
denetlemek
supervise
basamak denetle
(Bilgisayar) check digit
denetlemek
police
denetlemek
check through
denetlemek
hand over
denetlemek
monitor
denetlemek
(Politika, Siyaset) monitor to
denetlemek
guard
denetlemek
check over
denetlemek
(deyim) check up on
disk denetle
(Bilgisayar) check disk
diski denetle
(Bilgisayar) check disk
denetlemek
see over
denetlemek
to supervise
denetlemek
{f} audit
denetlemek
to control, to check, to inspect; to supervise, to oversee; to audit
denetlemek
audit , control
denetlemek
(Hukuk) to monitor
denetlemek
to check, inspect; to audit
denetlemek
to control, supervise, oversee
hizmeti denetle
(Bilgisayar) control service
paket denetle
(Bilgisayar) check package
Türkisch - Türkisch

Definition von denetle im Türkisch Türkisch wörterbuch

Denetlemek
murakabe etmek
Denetlemek
kontrol etmek
denetlemek
Bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek
denetle
Favoriten