dance

listen to the pronunciation of dance
Englisch - Türkisch
{f} dans etmek

Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler. - Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening.

Hiç kimse dans etmekten başka bir şey yapmadı. - No one did anything but dance.

dans

Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur. - This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed.

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

{i} balo

Tom lise balosunda Mary ve sadece diğer üç kız ile dans etti. - Tom danced with Mary and only three other girls at the high school prom.

Baloya gelmeme izin ver; Ben de dans etmek istiyorum. - Let me come to the ball; I, too, would like to dance.

{f} dans ettirmek
eğlence

Dans etmeni izlemek eğlenceli. - It's fun to watch you dance.

dans etme

Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler. - Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening.

Tom Mary ile dans etmeliydi. - Tom should've danced with Mary.

danslı toplantı
{f} dans et

Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler. - Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening.

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

(Tıp) Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi)
{f} oynatmak
{i} danslı parti
{i} oyun

O birçok halk oyunu biliyor. - He knows many folk dances.

{f} oynamak
dance in attendance birinin etrafında dört dönmek
{i} dans, raks, oyun
{i} dans müziği

O bir dans müziği plağı aldı. - She has bought a record of dance music.

sıçramak
dans ettir/dans et
sıçratmak
danslar
dancing
{i} dans etme

Aoi'nin hobisi dans etmektir. - Aoi's hobby is dancing.

Tom'un canı dans etmek istedi. - Tom felt like dancing.

dancing
dans

O, müzikten çok daha fazla dans etmeyi seviyor. - He likes dancing, much more music.

Onlar müzik eşliğinde dans ediyorlardı. - They were dancing with the music.

dance a jig
jig yap
dance a tango
tango yap
dance a waltz
vals yap
dance attendance on
etrafında dört dönmek
dance attendance on
bir dediğini iki etmemek
dance band
dans pisti
dance hall
dans salonu
dance lesson
dans dersi
dance palace
dans sarayı
dance school
dans okulu
dance step
dans adımı
dance the samba
samba yap
dance the the rhumba
rumba yap
dance about
dans hakkında
dance attendance on sb
bir dediğini iki etmemek, etrafında dön dönmek
dance club
dans kulübü
dance floor
Dans pisti

Tom dans pistinde yürüdü. - Tom walked across the dance floor.

Tom onu kolundan tuttu ve dans pistinde götürdü. - Tom took her by the arm and led her out on the dance floor.

dance music
dans müziği

O bir dans müziği plağı aldı. - She has bought a record of dance music.

dance show
danslı gösteri
dance the night away
bütün gece dans
dance-off
An informal competition between two dancers who must progressively dance better than their opponent
dance-off
İki kişi arasındaki dans yarışması
Dance of Death
ölüm dansı
dance attandance on smb
etrafında dört dönmek
dance in attandance
etrafında dört dönme
dance to smb.'s pipe
suyuna gitmek
dance to smb.'s tune
suyuna gitmek
folk dance
halk oyunu

O birçok halk oyunu biliyor. - He knows many folk dances.

song and dance
şamata
to dance
dans etmek

Isadora Duncan öyle zarafetle dans etti ki Avrupa'da dans etmek için davet edildi. - Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.

Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler. - Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening.

a kind of folk dance
bar
cause to dance
oynatmak
dancer
(Muzik) bale yapan erkek
morris dance
(Muzik) eski bir ingiliz dansı
perform a dance
dans etmek
apache dance
apaçi dansı
apache devil dance
apaçi dansı
belly dance
göbek dansı
bubble dance
bulaşık yıka
ceremonial dance
merasim dansı
clog dance
klog dansı
concert dance
konser dansı
country dance
yerel dans
dancer
çengi
dancer
dansçı

Sen çok iyi bir dansçısın. - You're a very good dancer.

Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti. - Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer.

dancer
köçek
dancer
dansör
dancing
dans (etme)
dancing
{f} danset

Onun canı dansetmek istedi. - She felt like dancing.

do a dance
dans et
ghost dance
hayalet dansı
go into one's song and dance about sth
bir şey hakkında mazeret uydurmak
lead a person a pretty dance
birinin başına çorap örmek
lead sb a dance
birinin başına iş açmak
lead sb a dance
birini üzmek
modern dance
modern dans
morris dance
ingiliz köylü dansı
morris dance
bir halk dansı
perform a dance
dans et
perform a folk dance
folk dansı yap
rain dance
yağmur dansı
ritual dance
dinsel tören dansı
tap dance
step dans

Kendime step dansı yapmayı öğretiyorum. - I'm teaching myself to tap dance.

Genç bir kızken step dansı yapmayı öğrendim. - I learned to tap dance when I was a young girl.

tap dance
{f} step dansı yap

Genç bir kızken step dansı yapmayı öğrendim. - I learned to tap dance when I was a young girl.

Kendime step dansı yapmayı öğretiyorum. - I'm teaching myself to tap dance.

war dance
savaş dansı
a kind of folkloric dance, peculiar to Artvin locality
atabari
a song and dance
bir şarkı ve dans
belly dance
oryantal dans

O bir oryantal dansöz. - She's a belly dancer.

circle dance
çember dans
circular dance
dairesel dans
close dance
yakın dans
dancer
dansçılık
fancy dance
fantezi dans
go to dance with so.
öylesine dans gidin
he doesnt dance
o dans doesnt
lap dance
Kucak dansı; striptizcilerin kucakta yaptığı dans

When he goes to the strip club, he is so lucky that he gets lap dance everytime.

lead s.o. a dance/lead s.o. a chase
(merry) " birini çok uğraştırmak; birini çok zahmete sokmak; birini çok yormak
lead sb a merry, pretty dance
başına çorap örmek
make a song and dance about something
(deyim) Bir olayı büyütmek, yaygara koparmak

Don't make a song and dance about it, I only asked you to be silent!.

pipe dance
boru dansı
play folk dance
folklor oynamak
pole dance
Kurulu bir direğe tutunarak yapılan striptiz dansı
sand dance
Mısırlılara özgü bir dans, kum dansı, çöl dansı
shall we dance
eder biz dans
snake dance
yılan dansı
solitary dance
yalnız dans
song and dance
yaygara
squaw dance
zevce dans
sword dance
kılıç dansı
tap dance
step dansı

Kendime step dansı yapmayı öğretiyorum. - I'm teaching myself to tap dance.

Step dansını gerçekten oldukça iyi oynuyorsun. - You really do play tap dance quite well.

to give sb. a song and dance
sb vermek. bir şarkı ve dans
wild dance
vahşi dans
a dance
sirtaki
a dance
sirto
a kind of solo folk dance
çiftetelli
barn dance
halk dansı
barn dance
köy dansı
barn dance
ambar partisi
carpet dance
serbest dans
country dance
amerikan folk dansı
country dance
köy dansı
dancer
belly dancer oriyantal dansöz
dancer
{i} dansçı kız
dancer
dans eden kimse
dancer
ballet dancer balerin
dancer
{i} dansöz

Leyla mükemmel bir dansözdü. - Layla was a hell of a dancer.

O bir oryantal dansöz. - She's a belly dancer.

dancer
{i} danseden kimse
dancer
{i} rakkas
dancer
rakkase
dancing
{i} oynama
dinner dance
danslı yemek
folk dance
halk dansı

O birçok halk dansını bilir. - She knows many folk dances.

give a dance
dans partisi vermek
lead s.o. a dance/lead
birini çok uğraştırmak; birini çok zahmete sokmak; birini çok yormak
lead smb. a dance
hayatı zehir etmek
lead smb. a dance
eziyet etmek
morris dance
{i} bahar dansı [İng.]
morris dance
(isim) bahar dansı [İng.]
perform a folk dance
folk dansı yapmak
square dance
dörder çiftten oluşan grupların yaptığı bir dans
step dance
step
tap dance
(fiil) step dansı, ayaklarını yere vurarak dans etme
war dance
zafer dansı
Englisch - Englisch
To leap or move rapidly with strong emotion

His eyes danced with pleasure as he spoke.

A fess that has been modified to zig-zag across the center of a coat of arms from dexter to sinister
A sequence of rhythmic steps or movements performed to music, for pleasure or as a form of social interaction
To move with rhythmic steps or movements, especially in time to music

I danced with her all night long.

To perform the steps to

Have you ever danced the tango?.

A social gathering where dancing is designed to take place
The art, profession, and study of dancing
A genre of modern music characterised by sampled beats, repetitive rhythms and few lyrics
{n} a musical motion, caper, hurry, pursuit
{v} to move by music, wait upon, put into motion
To move with measured steps, or to a musical accompaniment; to go through, either alone or in company with others, with a regulated succession of movements, (commonly) to the sound of music; to trip or leap rhythmically
To move nimbly or merrily; to express pleasure by motion; to caper; to frisk; to skip about
move in a graceful and rhythmical way; "The young girl danced into the room"
to dance to someone's tune: see tune to make a song and dance about: see song and dance. Form of expression that uses bodily movements that are rhythmic, patterned (or sometimes improvised), and usually accompanied by music. One of the oldest art forms, dance is found in every culture and is performed for purposes ranging from the ceremonial, liturgical, and magical to the theatrical, social, and simply aesthetic. In Europe, tribal dances often evolved into folk dances, which became stylized in the social dances of the 16th-century European courts. Ballet developed from the court dances and became refined by innovations in choreography and technique. In the 20th century, modern dance introduced a new mode of expressive movement. See also allemande; ballroom dance; country dance; courante; gavotte; gigue; hula; jitterbug; ländler; mazurka; merengue; minuet; morris dance; pavane; polka; polonaise; quadrille; samba; sarabande; square dance; sword dance; tango; tap dance; waltz. ballroom dance country dance dance notation dance of death skeleton dance folk dance Ghost Dance modern dance Morris dance rain dance square dance sun dance swing dance sword dance tap dance ice dancing
A dance is a social event where people dance with each other. the school dance
If you dance a particular kind of dance, you do it or perform it. Then we put the music on, and we all danced the Charleston
When you dance with someone, the two of you take part in a dance together, as partners. You can also say that two people dance. It's a terrible thing when nobody wants to dance with you Shall we dance? He asked her to dance. Dance is also a noun. Come and have a dance with me
Australian Dance Collection Directory of Resources
taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music
an artistic form of nonverbal communication
A tune by which dancing is regulated, as the minuet, the waltz, the cotillon, etc
If you dance somewhere, you move there lightly and quickly, usually because you are happy or excited. He danced off down the road
When you dance, you move your body and feet in a way which follows a rhythm, usually in time to music. Polly had never learned to dance I like to dance to the music on the radio
movement organized and accompanied by music
To roll a combination that cannot be played For example, rolling 66 from the bar when your opponent's 6 point is closed
a party of people assembled for dancing
To toss an unplayable roll; in particular, to fail to reenter after having been hit
If you say that something dances, you mean that it moves about, or seems to move about, lightly and quickly. Light danced on the surface of the water
skip, leap, or move up and down or sideways; "Dancing flames"; "The children danced with joy"
in the Cycle of Dance the muse Terpsichore granted experience points in the gaming system of TSR Second Edition Dungeons and Dragons and ICE RoleMaster this unprecedented duality is one of the mysteries for characters to explore within the game theoretically all us sentient dragons are dancing up stories in a cave somewhere, and our powerful dances generate our characters to live out the dance-stories as their reality
A dance is a particular series of graceful movements of your body and feet, which you usually do in time to music. Sometimes the people doing this dance hold brightly colored scarves She describes the tango as a very sexy dance
{i} rhythmic movement accompanied by music
Dance is the activity of performing dances, as a public entertainment or an art form. She loves dance, drama and music dance classes
move in a pattern; usually to musical accompaniment; do or perform a dance; "My husband and I like to dance at home to the radio"
Movement organized in time, space, and energy for the purpose of expression, communication, and personal satisfaction
spell, magic, trick
A way of expressing emotions by movement There ar a wide variety of styles, forms, and techniques All dance is accompanied by some form of music
1 light heartiness 2 joy 3 dancing around a problem instead of resolving it
{f} move rhythmically to music (often following pre-composed steps and movements); skip or bounce about in a dance-like manner; participate in a dance; cause to dance
n tari 2 vi menari (tari)
The leaping, tripping, or measured stepping of one who dances; an amusement, in which the movements of the persons are regulated by art, in figures and in accord with music
To cause to dance, or move nimbly or merrily about, or up and down; to dandle
an artistic form of nonverbal communication a party for social dancing a party of people assembled for dancing move in a pattern; usually to musical accompaniment; do or perform a dance; "My husband and I like to dance at home to the radio"
skip, leap, or move up and down or sideways; "Dancing flames"; "The children danced with joy
a party for social dancing
chorea
dance card
A card on which a young woman listed those she had agreed to dance with

How could your dance card be full already, Martha? You just got here.

dance card
Appointment schedule

My dance card is full this week. How about in two weeks?.

dance cards
plural form of dance card
dance floors
plural form of dance floor
dance halls
plural form of dance hall
dance mat
A plastic or metal pad used for playing dancing video games
dance music
Music composed to accompany social dancing
dance pad
A plastic or metal pad used for playing dancing video games
dance-off
An informal competition between two dancers who must progressively dance better than their opponent
Dance of Death
an imaginary dance which people are supposed to perform as they are being led to their death by a skeleton (=a body consisting only of bones) representing death. It was very common in pictures and drawings in the Middle Ages, but there are also descriptions of it in music and literature. or danse macabre or skeleton dance Medieval allegorical concept of the all-conquering and equalizing power of death, expressed in the drama, poetry, music, and visual arts of western Europe, mainly in the late Middle Ages. It is a literary or pictorial representation of a procession or dance of both living and dead figures, the living arranged in order of their rank, from pope and emperor to child, clerk, and hermit, and the dead leading them to the grave. It was given impetus by the Black Death and the Hundred Years' War. Though depictions declined after the 16th century, the theme was revived in literature and music of the 19th-20th centuries
Dance of Death
allegorical dance in which a skeleton dances a group of people to the grave (representing the power of death)
dance attendance on
{f} always be ready to obey a person's orders, wait on observantly and attentively
dance attendance upon someone
{f} toady, flatter in the hope of gaining favor, fawn upon with a view to please or gain favor
dance band
a group of musicians who play music that you dance to
dance band
a group of musicians playing popular music for dancing
dance band
group of musicians that play dance music
dance club
night club, lounge for listening to music and dancing
dance company
troupe of dancers that trains together and makes public performances
dance floor
(aka: "green" or, "putting green" or, "putting surface") The putting surface/green The surface into which the cup is cut on each hole Example: Wow, that's gonna be a tough putt, but at least you're on the dance floor
dance floor
In a restaurant or night club, the dance floor is the area where people can dance. a special floor in a restaurant, hotel etc for people to dance on
dance floor
(also "green, putting green, putting surface, dancing, aboard") 1 the putting surface 2 on the putting surface, though perhaps not as close as you'd like Example: Wow, that will be a tough putt, but at least you're on the dance floor/dancing
dance floor
a bare floor polished for dancing
dance floor
The raised area inside at the forward part of a semi truck trailer
dance floor
The stepped area of a trailer nearest the tractor unit Submitted by Piers from London, UK
dance floor
surface upon which performers dance
dance hall
large room used mainly for dancing
dance hall
Dance halls were large rooms or buildings where people used to pay to go and dance, usually in the evening. a large public room where people paid to go and dance in the past
dance in a circle
move rhythmically in a circular pattern to the sound of music
dance lesson
a lesson in dancing
dance macabre
dance of death (suggestive of the allegorical dance of death in which a skeleton representing Death leads people to the grave)
dance marathon
dance contest
dance music
a genre of popular music composed for ballroom dancing
dance music
music for dancing to
dance notation
Written recording of dance movements. The earliest notation, in the late 15th century, consisted of letter-symbols. Several attempts were made in later centuries to describe dance steps, but no unified system combined both rhythm and steps until the 1920s, when Rudolf Laban devised his system of Labanotation. In the 1950s, the competing system of Benesh notation, or "choreology," devised by Rudolf and Joan Benesh, came into use
dance school
a school where students are taught to dance
dance step
a sequence of foot movements that make up a particular dance; "he taught them the waltz step
dance studio
place in which dance is studied and choreographed
dance studio
A dance studio is a place where people pay to learn how to dance
dance therapy
treatment of a physical or mental disorder through dance
dance therapy
A method of psychological treatment in which movement and dance are used to express and deal with feelings and experiences, both positive and negative. Also called movement therapy
dance to another tune
change one's opinion; change one's behavior
dance to someone's whistle
{f} let someone guide your behavior or attitude
dance to the music of
dance while listening to the music of; let someone or something guide your behavior or attitude
dance to the tune of
dance while listening to the music of; let someone or something guide your behavior or attitude
dance with abandon
dance without restraint
Juba dance
A dance with stomping and slapping motions, the hambone
St. Vitus' dance
Sydenham’s chorea
acro dance
a style of dance that combines elements of ballet technique with acrobatic skills of precision
barn dance
A type of set step routine dancing, such as square dance
barn dance
To take part in barn dancing
belly dance
A traditional form of dance from the Middle East, characterized by movements of the abdominal muscles
belly-dance
Attributive form of belly dance, noun

belly-dance expert.

cage dance
A type of erotic dance performed inside a cage
ceilidh dance
To take part in ceilidh dancing
ceilidh dance
A type of Scottish set step routine dancing
contra dance
A type of folk dance style in which couples dance in two facing lines of indefinite length
country dance
To take part in country dancing
country dance
A general term that includes set step routine dancing such as ceilidh dance, highland dance, barn dance, and square dance
country-dance
A dance carried out in the countryside, or by country people; used as a generic name for many native British dances, especially where partners face each other in a long line
danced
Simple past tense and past participle of dance
dancer
A person who dances, performs (a) dance(s)
dancer
A stripper
dancing
Describing something or someone that is currently in the act of dancing. (See entry at dance.)
dancing
Present participle of dance
dirty dance
To engage in a sexually provocative, indecent or otherwise unclean dance; to striptease
dirty dance
To engage in an up close and personal style of dancing, often with the goal of sexually enticing one's partner

The young women gave him the excitement of his life when they began to dirty dance with him on the dance floor.

folk dance
Any dance traditionally performed by the common people of a specific region
happy dance
A dance that conveys happiness
happy dance
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
highland dance
A type of Scottish set step routine dancing
highland dance
To take part in highland dancing
intelligent dance music
A genre of experimental electronic music that combines elements of techno and dance music with complex rhythmic structures and atypical melodic patterns
jazz dance
tap dance
jazz dance
Any of several forms of improvised rhythmic dancing to jazz music
lap dance
A very erotic form of entertainment typically at a gentlemen's club, where the naked or nearly-nude individual is dancing essentially on the customer's lap
lap dance
To perform a lap dance
lap-dance
Alternative spelling of lap dance
line dance
A dance in where a group of people perform the same dance while in a line
medicine dance
A ritual dance ceremony performed as a form of therapy
merry dance
A useless waste of time resulting from a deception

The children led us on a merry dance with their stories of strangers and shadows in the night.

morris dance
To perform in such a dance
morris dance
A traditional English folk dance performed by a team of costumed dancers, often men but also men and women together or women only, who often wield sticks or handkerchiefs
rain dance
A ceremonial dance intended to provoke rain
rain dance
Any sequence of arbitrary actions performed in order to achieve a goal
song and dance
An excessively complex set of instructions
song and dance
An excessively elaborate story or excuse used to justify something
square dance
Square dancing

Square dance is America's folk dance.

square dance
To take part in square dancing; to dance this type of dancing

I square danced for three hours last night.

square dance
A particular instance of square dancing

There's a square dance at the school tonight.

square-dance
To participate in a square dance
step dance
A dance emphasizing the dancer's steps

Orth'ris began rowlin' his eyes an' crackin' his fingers an' dancin' a step-dance for to impress the Headman.

step dance
To perform a step dance

place, where we boxed, played skittles, step-danced — a place in which I could say to all these dear street-corner, out-of-work people, Come in and spend.

step-dance
Alternative form of step dance
street dance
Any form of contemporary vernacular dance
street dance
Any of several forms of dance that evolved outside of dance studios, usually accompanied by some form of hip hop or dance music
street dance
Hip hop or funk dance
table dance
A type of erotic dance performed on a table
tap dance
A rhythmic dance in which the heels and toes of the dancer's shoes make a series of clicks
tap-dance
To perform a tap dance
tea dance
A late afternoon or early evening dance, typically with a live orchestra (often referred to as a palm court orchestra) playing light classical music
tea dance
Any late afternoon or early evening dance
touchdown dance
A small dance performed to celebrate a success, by the one who succeeded
vernacular dance
Any of form of dance that evolved naturally within a particular community, without the intervention of professional choreographers
waggle dance
A dance in the form of a figure eight performed by the honey bee in order to communicate the direction and distance of patches of flowers, water sources, etc
song and dance
disapproval If you say that someone is making a song and dance about something, you mean they are making an unnecessary fuss about it. He used his money to help others -- but he never made a song and dance about it. = fuss
song and dance
A song and dance act is a performance in which a person or group of people sing and dance
song and dance
theatrical performance combining singing and dancing
song and dance
an interesting but highly implausible story; often told as an excuse
song and dance
great fuss at a time which is unnecessary
dancer
{n} one who dances, one who cuts capers
dancing
{n} a moition of the feet by art or to music
a song and dance
(deyim) A fuss; a long and pointless or evasive explanation
lap dance
An erotic dance that a stripper performs while straddling a customer's lap
morris dance
A morris dance is a form of English folk dance usually accompanied by music. It is based on rhythmic stepping and the execution of choreographed figures by a group of dancers. Implements such as sticks, swords, and handkerchiefs may also be wielded by the dancers. In a small number of dances for one or two men, steps are performed near and across a pair of clay tobacco pies laid across each other on the floor
pole dance
Pole dancing is a form of dancing/gymnastics that takes muscular endurance and coordination as well as sensuality. It involves dancing sensually with a vertical pole and is often used in strip clubs and gentlemen's clubs, although more recently artistic pole dancing (Chinese poles) is used in cabaret/circus and stage performance in a non-erotic environment. In a strip club setting, pole dancing is often performed less gymnastically and combined with striptease, and/or lap dancing between performers. The dancer(s) may simply hold the pole, or use it to perform more athletic moves such as climbs, spins, and body inversions. Upper body and core strength are important to proficiency, which takes time to develop
Bat-Dor dance company
Israeli dance company
Bat-Sheva dance company
Israeli dance company
Can Can dance
risque dance characterized by high kicking and leaping (popular in 19th century France)
Cinderella dance
term for the final dance of a ball
Dance  
bile
Dancing
adance
Ghost Dance
Native American dance performed to summon the dead and invoke the restoration of native lands and traditional ways of life (common during the late 19th century)
Moon Dance
{i} episode from the American situation comedy "Frasier
Morris dance
Ritual folk dance mainly danced in rural England from about the 15th century. The name, a variant of "Moorish," possibly arose in reference to the dancers' blacking their faces as part of the ritual disguise. It is principally a fertility dance, performed especially in the spring. Danced by groups of men often dressed in white and wearing bells on their legs, the steps are varied and intricate and are maintained in a jog-trot while handkerchiefs are waved in both hands. It calls for individual characters such as a hobbyhorse and a fool
Rambert Dance Company
a ballet company based in London, which usually performs modern ballet. It is named after Marie Rambert, the dancer and teacher who started the company in 1930
St. Vitus's dance
severe disease of the central nervous system characterized by involuntary muscular spasms of the face and extremities (also also as Sydenham's chorea)
Suzanne Dellal Center for Dance and Theater
{i} structure in Israel's city of Jaffa that is used for cultural performances (especially for dance troupes)
a dance
hop
aerobic dance
{i} aerobic dancing, type of exercise which involves rhythmic movement to music
apache dance
a violent fast dance in French vaudeville (an apache is a member of the French underworld)
ballroom dance
Any of various social dances, such as the fox trot, tango, or waltz, in which couples follow a conventional pattern of steps.ballroom dancing n. European and American social dancing performed by couples. It includes standard dances such as the fox-trot, waltz, polka, tango, Charleston, jitterbug, and merengue. Ballroom dance was popularized by Vernon and Irene Castle and Fred Astaire and, later, by Arthur Murray (1895-1991), who established ballroom dance studios throughout the U.S. Ballroom dance contests, especially popular in Europe, feature both amateur and professional dancers
barn dance
a dance party featuring country dancing
barn dance
A barn dance is a social event people go to for country dancing. A social gathering, often held in a barn, with music and square dancing. a social event at which there is country dancing square dance
belly dance
a Middle Eastern dance in which the dancer makes sensuous movements of the hips and abdomen
belly dance
seductive Middle-Eastern dance performed by women which is characterized by hip swaying and contracting of the stomach muscles
break dance
{f} perform break dancing (dance style involving physical contortions and acrobatics usually performed to rap music)
break dance
a form of solo dancing that involves rapid acrobatic moves in which different parts of the body touch the ground; normally performed to the rhythm of rap music
break dance
do a break dance; "Kids were break-dancing at the street corner"
bubble dance
a solo dance similar to a fan dance except large balloons are used instead of fans
corn dance
a rain dance of Amerindians
country dance
or contredanse Type of social dance for couples, popular in the 17th century. Derived from English folk dance, the country dance is performed in one of three forms: circular or round; "longways," with rows of couples facing each other; and geometric, in squares or triangles. The main source of country-dance steps and songs is John Playford's The English Dancing Master (1650). The dance was the basis for the 19th-century quadrille. It was taken by colonists to North America as the Virginia reel and, in modified form, as the square dance. There was a modest revival in the 20th century
country-dance
a type of folk dance in which couples are arranged in sets or face one another in a line
danced
past of dance
dancer
means a Performer who performs choreographed dancing, swimming or skating, either alone or with others
dancer
n penari (tari)
dancer
Pin bouncing end to end, or end over end (usually off to SIDEWALL)
dancer
An exotic dancer
dancer
a person who participates in a social gathering arranged for dancing (as a ball)
dancer
If you say that someone is a good dancer or a bad dancer, you are saying how well or badly they can dance. He was the best dancer in LA
dancer
A person who dances
dancer
One who dances or who practices dancing
dancer
a performer who dances a person who participates in a social gathering arranged for dancing (as a ball)
dancer
A dancer is a person who earns money by dancing, or a person who is dancing. His previous girlfriend was a dancer with the Royal Ballet
dancer
a performer who dances
dancer
{i} person who dances
dancers
plural of dancer
dances
plural of dance
dances
third-person singular of dance
dancing
The activity of dancing (see the verb dance)
dancing
taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music
dancing
{i} moving rhythmically to music
dancing
Something or someone that is currently in the act of dancing
dancing
from Dance
dancing
When people dance for enjoyment or to entertain others, you can refer to this activity as dancing. All the schools have music and dancing as part of the curriculum Let's go dancing tonight. dancing shoes
devil's dance
lawlessness; licentiousness; tumult, racket, hysterics
fan dance
a solo dance in which large fans are manipulated to suggest or reveal nakedness
fancy dance
A fast, elaborately choreographed Native American powwow dance performed by a costumed male dancer to a drum accompaniment.fancy dancer n
folk dance
perform a folk-dance
folk dance
a traditional dance from a particular area, or a piece of music for this dance dancer. Dance that has developed without a choreographer and that reflects the traditional life of the common people of a country or region. The term was coined in the 18th century and is sometimes used to distinguish between dances of the people and those of the aristocracy. Courtly and formal dances of the 16th-20th centuries often developed from folk dances; these include the gavotte, gigue, mazurka, minuet, polka, samba, tango, and waltz. See also country dance; hula; morris dance; square dance; sword dance; tap dance
folk dance
a style of dancing that originated among ordinary people (not in the royal courts)
ghost dance
Either of two group dances associated with a messianic religious movement among Native American peoples of the Southwest and Great Plains in the late 19th century. Ghost dance prophets foretold the imminent disappearance of whites, the restoration of traditional lands and ways of life, and the resurrection of dead ancestors. Nineteenth-century Native American cult. It represented an attempt by Indian peoples in the western U.S. to rehabilitate their traditional cultures. The Ghost Dance arose in 1889, when the Paiute prophet-dreamer Wovoka announced the imminent return of the dead (hence "ghost"), the ousting of the whites, and the restoration of Indian lands, food supplies, and way of life, all of which would be hastened by dances and songs revealed in Wovoka's spiritual visions. The Ghost Dance spread rapidly. It coincided with the Sioux outbreak of 1890, which culminated in the massacre at Wounded Knee, where the "ghost shirts" failed to protect the wearers as promised by Wovoka. The cult soon became obsolete
ghost dance
The religion spread through a majority of the western tribes of the United States, only in the case of the Sioux, owing to local causes, leading to an outbreak
interpretive dance
a form of modern dance in which the dancer's movements depict an emotion or tell a story
line dance
line dancer n
dance

  Türkische aussprache

  däns

  Aussprache

  /ˈdans/ /ˈdæns/

  Etymologie

  [ 'dan(t)s, 'd[a']n(t)s ] (verb.) 14th century. Middle English daunsen, from Anglo-Norman dancer, dauncer 'to dance' (compare Old French dancier), of Germanic origin, from Frankish *dansōn 'to draw, pull, gesture' (compare Old High German dansōn 'to draw, pull'), from *dinsan (compare Old Dutch þinsan 'to move, tear', Old High German dinsan 'to draw out', Gothic þinsan 'to drag, draw, pull'), from Proto-Germanic *þansōnan 'to stretch out', from Proto-Germanic *þinsanan 'to stretch', from Proto-Indo-European *ten-s, *tenw(ə)- 'to pull'. See thin.

  Videos

  ... SIR, I LOVE THAT AWESOME VICTORY DANCE YOU DO-- ...
  ... But I have sort of created a genre of metal dance techno ...

  Wort des Tages

  hoi polloi
Favoriten