aptalca

listen to the pronunciation of aptalca
Türkisch - Englisch
foolish

Tom did a very foolish thing. - Tom çok aptalca bir şey yaptı.

Why did you do such a foolish thing at the risk of your life? - Hayatın pahasına niçin öyle aptalca bir şey yaptın?

stupid

That's the stupidest thing I've ever said. - Bu şimdiye kadar söylediğim en aptalca şey.

When I tried to speak to her, I always found myself too shy to do more than stammer or say something stupid. - Onunla konuşmaya çalıştığımda, ben her zaman kekelemekten ya da aptalca bir şey yapmaktan daha fazlasını yapamayacak kadar kendimi çok utangaç buldum.

silly

Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head. - Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi.

It was silly of you to make such a mistake. - Böyle bir hata yapman aptalcaydı.

stupidly

It's so stupidly easy. - Bu çok aptalca kolay.

crazy

If my parents find out you came over, they could do something crazy. - Ebeveynlerim geldiğini öğrenirlerse aptalca bir şey yapabilirler.

That was a crazy thing to do. - O yapmak için aptalca bir şeydi.

stupidly, foolishly; foolish, silly, asinine, crazy, stupid, nonsensical, ludicrous
inept
foolishly

I foolishly imagined that he was going to help me. - Onun bana yardım edeceğini aptalca hayal ettim.

My brother is always acting foolishly. - Erkek kardeşim her zaman aptalca hareket ediyor.

ill considered
footling; half baked
stupid (action)
fatuously
idiotic

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

rather stupid
tremendously
ineptly
dully
dizzy
emptily
nonsensical
ludicrous
dizzily
rubbishy
rubbish
sloppy
harebrained
asinine
vacuous
crass
puerile
fondly
half baked
sillily
barmy
{s} footling
aptalca davranmak
caper
aptalca davranış
folly
aptalca davranmak
goof around
aptalca davranmak
act the fool
aptalca davranmak
to fool (around/about), to play the fool
aptalca davranmak
fart around
aptalca davranmak
goof
aptalca davranmak
tomfool
aptalca davranış
foolery
aptalca davranış
tomfoolery
aptalca gülümsemek
simper
aptalca harcamak
fool away
aptalca hareket
stupidity
aptalca hata
bull
aptalca hata
boo boo
aptalca hata
boob
aptalca heyecan gösterisi
carryings on
aptalca heyecan gösterisi
carrying on
aptalca konuşmak
footle
aptalca nazlı gülümseme
simper
aptalca olmayan
no nonsense
aptalca vakit geçirmek
bugger around
aptalca ve çok konuşmak
chatter
dilde yapılan aptalca veya komik hata
Irish bull
ne aptalca şey
what a drag
Türkisch - Türkisch
Biraz aptal. (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça: "Şakir Bey, aptalca bulduğu bu fikre karşı istihzasını gizlemeyerek sert sert güldü."- P. Safa
Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça
Biraz aptal
alık salık
aptalca
Favoriten