düzenleyici

listen to the pronunciation of düzenleyici
Türkisch - Englisch
regulatory

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

compensator
trimmer

I don't think Tom would like it very much if I used his electric beard trimmer without his permission. - İzni olmadan onun elektrikli sakal düzenleyicisini kullanırsam Tom'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum.

regulator " regülatör; organizer" " organizatör; regulating
regulative
regulator

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

regulating
grader
organizer
promoter
organizing
coordinator
(İnşaat) modifier
relay
(Gıda) improver
arranger
reviser
düzenleyici hüküm
(Kanun) regulatory provision
düzenleyici yapılar
(Hukuk) regulatory structures
dükkân düzenleyici
shopfitter
düzenle
{f} order

She put her room in order. - O, odasını düzenledi.

Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order. - Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir.

düzenle
{f} sort out
düzenle
timetable
düzenle
(Bilgisayar) edit

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

Click here to edit the sentence. - Cümleyi düzenlemek için buraya tıklayın.

düzenle
(Bilgisayar) compact
düzenle
(Bilgisayar) edit in
düzenle
(Bilgisayar) edit ratings
html düzenleyici
(Bilgisayar) html editor
düzenle
{f} tidy

I am not going out because I have to tidy my room. - Odamı düzenlemek zorunda olduğum için dışarı çıkmayacağım.

düzenle
{f} coordinating
düzenle
{f} organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

düzenle
{f} submitted
düzenle
{f} coordinate
düzenle
{f} organized

We organized a project team. - Biz bir proje ekibi düzenledik.

Who organized that meeting? - O toplantıyı kim düzenledi?

düzenle
clear up
düzenle
{f} scheduling
düzenle
tidy up
düzenle
arrange

Yuriko arranges flowers in her spare time. - Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler.

Tom hangs his clothes, then arranges them by color. - Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler.

düzenle
{f} landscaping
düzenle
{f} regularized
düzenle
organize

Who organized that meeting? - O toplantıyı kim düzenledi?

I think it's time for me to organize a party. - Sanırım bir parti düzenlememin zamanıdır.

düzenle
regularize
düzenle
regulate

Hong Kong is the least regulated economy in Asia. - Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir.

Rice prices are regulated by the government. - Pirinç fiyatları hükümet tarafından düzenlenir.

düzenle
{f} regulating

The President needs to sign a law regulating public spending. - Başkanın kamu harcamalarını düzenleyen bir yasayı imzalanması gerekiyor.

düzenle
space out
düzenle
{f} schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzenle
coordinated
düzenle
clear#up
akım düzenleyici
regulator
bağımsız düzenleyici makam
(Hukuk) independent regulatory authority
biyo-düzenleyici
(Biyoloji) bioregulator
desen düzenleyici
(Bilgisayar) pattern editor
düzenle
redd
düzenle
rhythm
düzenle
arranged

We arranged the books according to size. - Kitapları büyüklüklerine göre düzenledik.

I arranged catering for tomorrow's party. - Yarınki parti için yeme içme işini düzenledim.

düzenle
spaceout
kalp ritmi düzenleyici
(Tıp) defibrilator
karma düzenleyici
(Bilgisayar) composite editor
kayıt düzenleyici
(Askeri) transaction editor
kâlp ritmi düzenleyici
heart pacemaker
nesne düzenleyici
(Bilgisayar) object editor
ototmatik voltaj düzenleyici
AVR
sözlük düzenleyici
lexicographer
yöntem düzenleyici
(Bilgisayar) method editor
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör
Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör
(Hukuk) NAZIM
regülatör
aranjör
organizatör
düzenleyici
Favoriten