cisim

listen to the pronunciation of cisim
Türkisch - Englisch
object

I have a foreign object in my left ear. - Benim sol kulağımda yabancı bir cisim var.

The strange object in the sky could be seen with the unaided eye. - Gökyüzündeki garip cisim çıplak gözle görülebilirdi.

substance
matter
(Matematik) field
(Biyokimya) corpus
matter, substance, body
body
body; material thing, matter
flesh
form
monstrous
katı cisim
solid
cisim dalgası
(Çevre) body wave
cisim genişlemeleri
(Matematik) field extensions
cisim mesele
(Havacılık) matter
cisim dalgası manyetüdü
(Çevre) body-wave magnitude
cisim merkezli küp
(Kimya) body-centered cube
siyah cisim
black body
basit cisim
(Kimya) simple substance
kara cisim
(Aydınlatma) blackbody
kara cisim
(Aydınlatma) planckian radiator
mükemmel cisim
(Matematik) perfect field
siyah cisim
(Kimya) black-body
alt cisim
subfield
altı yüzlü cisim
hexahedron
basit cisim
uncombined element, simple element
belirlenemeyen uçan cisim
UFO
belirlenemeyen uçan cisim
unidentified flying object
beyaz cisim
white body
beyaz cisim
(Fizik) white object
bilinmeyen uçan cisim
unknown flying object
bozucu cisim
(Astronomi) perturbing body
camsı cisim
anat . vitreous humor, vitreous body, corpus vitreum
cebirsel cisim genişlemesi
(Matematik) algebraic extension of a field
cebirsel kapalı cisim
(Matematik) algebraically closed field
delici cisim
pricker
dönel cisim
solid of revolution
geometrik cisim
(Matematik) geometric solid
geometrik cisim
geometrical object
geometrik cisim
geometric object
gri cisim
grey body
hedef cisim
(Havacılık) object target
kara cisim
black body
katı cisim
solid body
küremsi cisim
spheroid
madene benzer cisim
metalloid
merkezi cisim
(Biyoloji) central body
plastik cisim
plastic body
sekiz yüzlü cisim
octahedral
tanımlanamayan uçan cisim
unidentified flying object
uçan cisim
flying object
yabancı (madde/cisim)
extraneous
yedi yüzeyli cisim
heptahedron
yuvarlak yassı cisim
roundel
çok köşeli cisim
polygon
çok yüzlü cisim
polyhedron
üç boyutlu cisim
solid
üçboyutlu cisim
solid
ışıksız cisim
blackbody
Türkisch - Türkisch
Gövde, beden, vücut: "Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor."- R. H. Karay
Gövde, beden, vücut
Maddenin biçim almış durumu
cirm
CİSİM
(Osmanlı Dönemi) (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey
basit cisim
Maddesi tek elementten oluşmuş cisim
billûr cisim
İrisin arkasında yer alıp mercek görevi yapan, biçimi ve büyüklüğü mercimeğe benzeyen saydam cisim
billür cisim
İrisin arkasında yer alıp mercek görevi yapan, biçimi ve büyüklüğü mercimeğe benzeyen saydam cisim
cisimler
(Osmanlı Dönemi) ecsâm
kirpiksi cisim
Gözde damar tabakanın ön dış bölümü
cisim
Favoriten