certainly, undoubtedly, safely

listen to the pronunciation of certainly, undoubtedly, safely
Englisch - Türkisch

Definition von certainly, undoubtedly, safely im Englisch Türkisch wörterbuch

sure
elbette

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

Tom elbette tenis oynayabilir. - Tom sure can play tennis.

sure
kuşkusuz
sure
bayağı

Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin. - Tom is pretty sure that he'll pass today's exam.

sure
soruşturmak
sure
mutlak

Bu mektubu mutlaka postala. - Be sure to mail this letter.

Saat üçte mutlaka gel. - Be sure to come at 3.

sure
muhakkak

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

sure
güvenilir

Tom'un güvenilir olduğundan oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's reliable.

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

sure
sağlam

Geçimimi sağlamak için Fransızcayı yeterince iyi konuşabileceğime eminim. - I'm sure I can speak French well enough to get by.

Ben sadece sağlama bağlıyorum. - I'm just making sure.

sure
kesinlikle

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesinlikle gelecek. - The day will surely come when your dream will come true.

sure
şüphesiz

Şüphesiz Tom'la irtibata geçebiliriz. - Surely we can get in touch with Tom.

Şüphesiz Tom bunun farkında. - Surely Tom is aware of that.

sure
sabit
sure
kati

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

sure
(İnşaat) emin, kati, keskin
sure
{s} kesin, muhakkak: It's
sure
sıkı bağlayan
sure
be sure dikkat etmek
sure
sahiden
sure
metin
sure
müspet
Englisch - Englisch
{a} surely
{a} sure
certainly, undoubtedly, safely
Favoriten